HP BladeSystem c7000 seadmeriiul

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

Üldiselt ühendab endas seadmeriiul, sh HP BladeSystem c7000 selliseid omadusi

 • ühetaolised arvutid ja nende kaughaldusliidesed
 • võrguswitch
 • FC switch

Seadmeriiuli kaughaldusliides

Hp-c7000-1.gif

kus

 • vasemas paneelis on võimalik kontrollida arvuteid (Device Bays), switch'isid (Interconnect Bays) ning toidet ning jahutust (Power and Thermal)
 • paremas paneelis esitatakse füüsilisele riiulile vastav esi-ja tagapaneeli visuaal

Arvuti veebipõhine kaughaldusliides

Arvuti kaughaldusliidese abil saab muu hulgas

 • lülitada toidet
 • ühendada külge virtual meedia nt iso tõmmisest
 • kasutada arvuti virtuaalset konsooli

Avades arvutile vastava kaughaldusliidese paistab selline pilt

Hp-c7000-2.gif

kus

 • System Status -> Summary alt näeb üldisi süsteemi iseloomustavaid parameetreid

Konsooli ja virtual media kasutamine

Tundub, et Java-põhise konsooli ja virtual meedia kasutamine nt iso tõmmisest töötab ka Linuxi keskkonnas Firefox brauseriga

Hp-c7000-3.gif

kus

 • taustal on näha Java-põhine konsool
 • esiplaanil on virtual media kontrollimise Java rakendus

Arvuti tekstipõhine kaughaldusliides

iLO funktsionaalsust saab kasutada lisaks veebiliidesele ka tekstipõhisest liidesest, selleks peab olema iLO's lülitatud sisse SSH. Peale sisselogimist saab nt arvuti toidet sisse ja välja lülitada.

Virtuaalne serial konsool

Virtuaalse serial konsooli kasutamiseks peab operatsioonisüsteem teenindama serial konsoolilt. Kasutamiseks tuleb esmalt logida kõnealusesse iLO'sse sisse ja käsuga vsp pöörduda serial konsooli poole

$ ssh Administrator@10.0.25.236
Administrator@10.0.25.236's password: 
User:Administrator logged-in to ILOGC8787LFVN.sise(10.0.25.236)
iLO 2 Standard Blade Edition 1.78 at 15:43:13 Jun 10 2009
Server Name: loomaaed-1
Server Power: On

</>hpiLO-> vsp

Starting virtual serial port.
Press 'ESC (' to return to the CLI Session.

</>hpiLO-> Virtual Serial Port active: IO=0x03F8 INT=4
...
..
loomaaed-1 login:

Sessiooni lõpetamiseks sobib öelda nagu kirjutatud järgnevus ESC ja (.

Firmware uuendamine, seadmete draiverid ning süsteemi haldustarkvara

Täiendus 2016 sügis: Tundub, et seda 'Smart Update Firmware DVD' komplekti nimetatakse nüüd 'SPP - Service Pack for ProLiant' ja seda tasuta enam ei jagata, peab olema sobiv konto hpe.com keskkonnas (.iso faili maht on nii 5.4 GB).

HP arvutite firmware uuendusi jagatakse HP veebikohas http://www.hp.com/ reeglina tasuta allalaaditavate iso tõmmiste kujul

Support & Drivers -> Drivers and software -> Enter a product name / number

Seejärel jõuab asjakohaste valikuteni, nt

 • Smart Update Firmware DVD - arvuti riistvara firmware uuendused, sh iLO (ca 800 MB)
 • HP SmartStart CD x64 - arvuti haldusoperatsioonide keskkond, nt riistvara diagnostika (ca 600 MB)

Nt selline paistab SmartStart haldustarkvara kasutajaliides

Hp-c7000-4.gif

Valides Maintenance alt diagnostika osa paistab selline pilt

Hp-c7000-5.gif

Tuleb olla tähelepanelik õige versiooni valimisel, nt SmartStart v. 8.50 ei tööta DL 360 G4 arvutil (X ei käivitu), aga v. 8.30 töötab.

iLO firmware uuendamine

Aadressilt http://www.hp.com/go/ilo jõuda sobiva iLO2 uuenduseni, nt v. 2.0 ning öelda

$ sh cp012909.scexe --unpack=/tmp/ilo2-v2

Tulemusena tekivad failid

ilo2_200.bin
README.TXT
CP012909.xml
flash_ilo2

millest esimesega tuleb rakendada IE brauseri abil iLO haldusliideses firmware uuendus.

IPMI kasutamine

Kasutamiseks peab iLO haldusliidesest olema IPMI sisselülitatud ning iLO v. 2.00. IMPI't saab kasutada

 • kohalikust arvutist - see eeldab, et laaditud on kolm moodulit, ipmi_msghandler, ipmi_si ja ipmi_devintf
 • üle võrgu - see eeldab, et IPMI serveri võrk on seadistatud

Mitmeid tegevusi saab sooritada samaväärselt üht kui teist viisi, nt kasutajaid hallata ja võrguseadistusi muuta, kuid ilmselt peab seejuures olema ühel juhul ettevaatlikum kui teisel.

Kasutajate haldus

Esmalt peavad olema laaditud sellised moodulid

# modprobe ipmi_msghandler
# modprobe ipmi_si
# modprobe ipmi_devintf 

Kasutajate halduseks lokaalsest arvutist

# ipmitool user list 2
ID Name       Callin Link Auth IPMI Msg  Channel Priv Limit
1  Administrator  true  false   false   ADMINISTRATOR
Get User Access command failed (channel 2, user 2): Requested sensor, data, or record not found

IPMI võrgu seadistamine

IPMI võrguseadete esitamiseks kohalikust arvutist tuleb öelda

# ipmitool lan print 2
Set in Progress     : Set Complete
Auth Type Support    : 
Auth Type Enable     : Callback : 
             : User   : 
             : Operator : 
             : Admin   : MD2 PASSWORD OEM 
             : OEM    : NONE MD2 PASSWORD 
IP Address Source    : DHCP Address
IP Address        : 10.0.25.240
Subnet Mask       : 255.255.255.0
MAC Address       : 00:1c:c4:42:57:f0
BMC ARP Control     : ARP Responses Enabled, Gratuitous ARP Disabled
Gratituous ARP Intrvl  : 0.0 seconds
Default Gateway IP    : 10.0.25.1
802.1q VLAN ID      : Disabled
802.1q VLAN Priority   : 0
Cipher Suite Priv Max  : Not Available

IPMI serial konsool

Tundub, et IPMI abil saab kasutada üldiselt arvuti esimest serial porti (/dev/ttyS0). Seda asjaolu peab arvestama, kui arvuti serial portidesse on veel ühendatud seadmeid, nt kui füüsilisse serial porti on ühendatud UPS serial kaabliga ning seda kasutada ka üle IPMI, siis efektiivselt on sarnane olukord nagu oleks ühte serial porti samaaegselt külge ühendatud kaks serial kaablit.

Serial konsooli saab üle võrgu kasutada öeldes

$ ipmitool -I lanplus -H 10.0.25.240 -U Administrator sol activate
[SOL Session operational. Use ~? for help]
..
arvuti login: root
Password: 
Last login: Wed Aug 11 19:52:17 EEST 2010 on ttyS0
Linux arvuti #1 SMP Tue Jun 1 06:38:33 UTC 2010 x86_64
..
arvuti:~#

Toite juhtimine

Serveri resettimiseks üle võrgu sobib öelda

$ ipmitool -I lanplus -H 10.0.25.240 -U Administrator power reset

Lisaks töötavad reegline

$ ipmitool -I lanplus -H 10.0.25.240 -U Administrator power off
$ ipmitool -I lanplus -H 10.0.25.240 -U Administrator power on

Toite lülitamisel peab arvestama, et kõigi arvuti etherneti portides, sh IPMI omas kaob korraks toide ja see võib mõjutada IPMI kättesaadavust üle etherneti, nt kui switchi port ei ole Fast STP režiimis kuĺub ühenduse taastumiseks ca 30 sekundit ning selle aja jooksul on nö mööda läinud BIOS valikud.

Sensori väärtuse küsimine

$ ipmitool -I lanplus -H 10.100.4.232 -U kasutajanimi -P parool sensor get Ambient
Locating sensor record...
Sensor ID        : Ambient (0x1)
 Entity ID       : 39.0
 Sensor Type (Analog)  : Temperature
 Sensor Reading     : 27 (+/- 0) degrees C
 Status         : ok
 Lower Non-Recoverable : na
 Lower Critical     : 1.000
 Lower Non-Critical   : 6.000
 Upper Non-Critical   : 37.000
 Upper Critical     : 42.000
 Upper Non-Recoverable : na
 Assertion Events    : 
 Assertions Enabled   : lnc- lcr- unc+ ucr+ 
 Deassertions Enabled  : lnc- lcr- unc+ ucr+

SNMP kasutamine

Tarbitava võimsuse küsimiseks (.10.1 - 7)

$ snmpwalk -v 1 -c public 10.0.5.80 1.3.6.1.4.1.232.22.2.5.1.1.1.10.1
SNMPv2-SMI::enterprises.232.22.2.5.1.1.1.10.1 = INTEGER: 623

Tundub, et tasub otsida internetist CPQRACK-MIB nimelist faili.

Kasulikud lisamaterjalid