Gentoo install

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

Kui installi aeg on vaja mõnda konfiguratsioonifaili muuta (ja seda kindlasti on vaja teha), kuid seda ei eksisteeri, siis ära karda seda ise luua! :)

installiks valmistumine

Sisestame installi cdplaadi mille saame muretseda lehelt http://www.gentoo.org/main/en/where.xml

Võimalik on kasutada livecd'd kus boodib ülex xfce graafiline keskkond ning saab kasutada graafilist installerit kuid gentoo põhiline positiivne omadus ongi ju tema võimalikult detailses ning kasutaja enda tehtavas käsurea installis, kus võimalik kogu süsteem äärmiselt minimaalselt ning enda nõudmistele vastavalt häälestada.

Seega boodime masina mida plaanime installida plaadilt üles ja Seadistame ssh ning võrgu

Installeerimiseks on soovitatav kasutada gentoo-nobf kernelit. Seda saab valida, kui vajutada F1 nuppu, kui arvuti "ootab" boot välja juures teie sekkumist.

Esimeseks tuleks kontrollida kas tunti kaart ikka ära

# ifconfig -a
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:21:5a:f5:31:e7
     BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
     Interrupt:39

lo    Link encap:Local Loopback
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

kui võrgus on töötav DHCP server on tõenäoline, et install CD on juba saanud IP automaatselt, kui ei seadistame need käsitsi

# ifconfig eth0 192.168.1.10 netmask 255.255.255.0
# route add default gw 192.168.1.254
# echo "nameserver 192.168.1.1" > /etc/resolv.conf

ning lõpuks seadistame ruudu parooli

# passwd root

Seejärel stardib ssh

# /etc/init.d/sshd start
..genereeritakse võtmed starditakse ssh

..ja nüüd võime minna teise masina taha kus saame võtta mugavalt ette ssh konsooli ning manualid

ehk

$ ssh root@<ip aadress>
Welcome to the Gentoo 11 Linux LiveDVD!

Install

Partitsioonide - failisüsteemide loomine ja mountimine

Kuna näites kasutatud masina näol on tegemist HP serveriga siis kettaseadme rajaks on /dev/cciss/c0d0

Esimesena tuleks luua partitsioonid

# fdisk /dev/sda
 • p näitab partitsioone
 • n teeb uue partisiooni - küsitakse kas tegemist extended või primary partitsiooniga ning algust ja lõppu kus esimese võib jätta nagu ise

pakub ning teise puhul defineerida soovitud suuruse näiteks +512M

 • d kustutab partitsiooni

n puhul küsitakse partitsiooni algust ja lõppu

Loome endale kolm partitsiooni /boot / (juur) /var ning swap

 • /boot suuruseks 100-300mega (300M)
 • swap piisab tänapäeva masinatel kahest gigast täiesti (2048M)
 • / (juurika) suuruseks 15 giga (paneme nii / kui /usr kokku) (15360M)
 • /var kakskümmend giga (20480M)
 • ülejäänud ruum kõik /srv alla

NB! Olukorras, kus bootloader oskab kernelit rootfailsüsteemi pealt lugeda ja rootfailsüsteemi moodul on kernelis või initrd sees olemas, siis pole eraldi /boot partitsiooni vaja. Üldiselt tehakse /boot eraldi järgmistel juhtudel:

 • Admin on konservatiivne ja talle meeldib teha asju nii nagu installerid vaikimisi teevad. Sellel on oma eelis, näiteks ei pea hakkama valikuid teistele põhjendama.
 • Kasutuses on eelmise põlvkonna bootloader (loe: vanem kui grub2) ja muud failisüsteemid on LVM-i otsas.
 • Juurfailisüsteem on "eksootiline" ja bootloader ei oska seda lugeda.

Ajalooliselt tehti /boot eraldi veel ühel juhul: BIOS ei suutnud kõvaketta algusest piisavalt kaugele lugeda seetõttu oli oht, et suuremas failisüsteemis satuvad andmeblokid kättesaamatule kaugusele.

Swapi ja selle vajaduse kohta võib täpsemalt lugeda tekstist Saal

Partitsioonide skeem peaks tulema siis järgnev

* /dev/sda1 -- /boot
* /dev/sda2 -- (swap)
* /dev/sda3 -- /
* /dev/sda5 -- /var
* /dev/sda6 -- /home

Loome partitsioonid

Esiteks loome kolm põhipartitsiooni (boot, swap ja root). Selleks vajutame klahvi n, seejärel p (ehk primaarne partitsioon) trükime 1 (või enter) Kui küsitakse first sector vajutame enterit. Kui küsitakse last sector kirjutame +300M

Teiseks loome swap partitsiooni. Selleks vajutame uuesti klahvi n ja p, trükime 2 (või enter) Kui küsitakse first sector vajutame enterit. Kui küsitakse last sector kirjutame +4G

Kolmandaks loome / ehk root partitsiooni. Selleks vajutame uuesti klahvi n ja p, trükime 3 (või enter) Kui küsitakse first sector vajutame enterit. Kui küsitakse last sector kirjutame +15G

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1      2048   616447   307200  83 Linux
/dev/sda2     616448   9005055   4194304  83 Linux
/dev/sda3     9005056  40462335  15728640  83 Linux


Nüüd on kolm primaarset partitsiooni tehtud. Edasi tuleb luua extended partitsioon. Ajaloolistel põhjustel on võimalik luua ainult kolm primaarset partitsioone. Soovides luua neid rohkem kui neli tuleb neljas teha laiendatud.

Selleks vajutame uuesti klahvi n. Valime e (extended) ja vajutame nii last kui first sector küsimise peale enter. Mispeale võetakse kasutusse kogu ülejäänud kettaruum.

 Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1      2048   616447   307200  83 Linux
/dev/sda2     616448   9005055   4194304  83 Linux
/dev/sda3     9005056  40462335  15728640  83 Linux
/dev/sda4    40462336  312581807  136059736  5 Extended

Nüüd võime hakata looma loogilisi partitsioone mis tekitatakse laiendatud partitsiooni sisse.

Tekitame /var partitsiooni. Vajutame uuesti n, first sectori peale enter ja last sectorile trükime +20G

Seejärel lisame kogu allesjäänud ruumi /home partisiooniks. Selleks pole vaja teha muud kui vajutada taaskord n ja nii first kui last sectori küsimisele vastata enterivajutusega. Vaslmis

Imetleme kätetööd:

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1      2048   616447   307200  83 Linux
/dev/sda2     616448   9005055   4194304  83 Linux
/dev/sda3     9005056  40462335  15728640  83 Linux
/dev/sda4    40462336  312581807  136059736  5 Extended
/dev/sda5    40464384  82407423  20971520  83 Linux
/dev/sda6    82409472  312581807  115086168  83 Linux

Täiendavad tegevused partitsioonidega

Boot partitsioon tuleb muuta starditavaks. Sellejs vajutame klahvi a ja seejärel number 1. Ehk siis muudame esimese partitsiooni /dev/sda1 bootpartitsiooniks.

Swapi juures tuleb lisaks täpsustada partitsiooni tüüpi. Selleks tuleb vajutada klahvi t, valida teine partitsioon 2 ja trükkida 82 mis seadistab partitsiooni tüübiks "Linux swap"

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1  *    2048   616447   307200  83 Linux
/dev/sda2     616448   9005055   4194304  82 Linux swap / Solaris
/dev/sda3     9005056  40462335  15728640  83 Linux
/dev/sda4    40462336  312581807  136059736  5 Extended
/dev/sda5    40464384  82407423  20971520  83 Linux
/dev/sda6    82409472  312581807  115086168  83 Linux

Kui partitsioonid tehtud tuleb vajutada klahvi w millejärel partitsioonitabel kirjutatakse paika

Ext2 tekitamine /boot partitsioonile. Tegelikult võib tänapäeval panna /boot paritsioonile ka ext4 julgelt.

# mke2fs /dev/sda1

Ext4 juurfailisüsteemile, var kettale ja homele. Ext4 on juba piisavalt stabiilne. Google kasutab storage infrastruktuuris ext4 eelmise aasta (2010) jaanuaris ja android ka. Ext4 eeliseks on suured failisüsteemid.

# mkfs.ext4 /dev/sda3
# mkfs.ext4 /dev/sda5
# mkfs.ext4 /dev/sda6

Tekitame swapi

# mkswap /dev/sda2

Ja aktiveerime selle

# swapon /dev/sda2 

Moundime tekkinud partitsioonid

# mount /dev/sda3 /mnt/gentoo
# mkdir /mnt/gentoo/boot
# mkdir /mnt/gentoo/var
# mount /dev/sda1 /mnt/gentoo/boot
# mount /dev/sda5 /mnt/gentoo/var

stage && portage lahtipakkimine

Stage on Gentoo arendajate poolt kokkupandud tarball mis sisaldab kogu baassüsteemi koos utiliitide ning init skriptidega säästes nii kasutaja nende eraldi tõmbamisest ja kompileerimisest

Tõmbame alla stage mis sisaldab kogu gentoo worldi, ehk kõiki gnu vajalikke utiliite /programme juba kokkupandud paketina (init, bash jms töövahendid)

hetkel värskeima stage 64bitise opsüsteemiga arvuti jaoks leiab kaustast http://distfiles.gentoo.org/releases/amd64/current-stage3/ või http://distfiles.gentoo.org/releases/amd64/autobuilds/

Paigaldame ka 64 bitise värskeima stage

# cd /mnt/gentoo
# wget ftp://ftp.eenet.ee/gentoo/releases/amd64/current-stage3/stage3-amd64-20110908.tar.bz2

Ning pakime stage lahti

# tar xvjpf stage3-*.tar.bz2

Seejärel edasiseks tegutsemiseks tuleb luua lahtipakitud keskkonna ümber chroot. Enne seda aga on vajalik mountida veel proc ning dev

# mount -t proc proc /mnt/gentoo/proc
# mount -o bind /dev /mnt/gentoo/dev

Ja kopeerida resolv.conf selleks ,et nimelahendused toimiksid

# cp -L /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc/

Nüüd võime ehitada enda ümber chroot keskkonna ,et jätkata süsteemi seadistust Chroot on vajalik selleks, et kõik edasised käsud mis anname täidetaks kaustas /mnt/gentoo mitte aga livecd keskkonnas.

# chroot /mnt/gentoo /bin/bash
# env-update && source /etc/profile
>>> Regenerating /etc/ld.so.cache...

Häälestamine ning lisaprogrammide paigaldus

make.conf on minul selline, kui seda faili ei eksisteeri, siis tuleks see tekitada (asukoht /etc/make.conf)

CHOST="x86_64-pc-linux-gnu"
CFLAGS="-O2 -pipe"
CXXFLAGS="${CFLAGS}"
MAKEOPTS="-j3" 
FEATURES="parallel-fetch -userfetch"
USE="-X -kde -qt -gnome -gtk -gpm -ldap"
SYNC="rsync://ftp.eenet.ee/gentoo-portage"
GENTOO_MIRRORS="http://ftp.eenet.ee/pub/gentoo/ http://ftp.linux.ee/pub/gentoo/distfiles/ ftp://ftp.belnet.be/mirror/rsync.gentoo.org/gentoo/"
 • CHOST on meie masina arhidektuur.
 • MAKEOPTS abil seme mitme threadiga kompileeritakse.
 • USE abil mis on globaalsed kompileerimise seaded.
 • GENTOO_MIRRORS abil defineerime lähimad serverid.

Ning paigaldame masinasse värske portsude puu

# emerge --sync

Selle käsu täitmine võtab mõningase aja...aeglasema arvuti korral jõuab vahepeal kohvi teha

Lokaalid

Kuna oleme eestlased ja sooviks sellest iseärasusest tingituna täpilisi märke näha siis avame faili /etc/locale.gen

ja lisame sinna read

en_US ISO-8859-1
en_US.UTF-8 UTF-8
en_GB.UTF-8 UTF-8
et_EE ISO-8859-1
et_EE.UTF-8 UTF-8
Ajatsooni seadistamine

Et kella peale ei kobisetaks siis ajatsoon korrektseks

# echo 'TIMEZONE="Europe/Tallinn"' >> /etc/conf.d/clock
fstab seadistus

Lisame faili /etc/fstab järgmised read:

/dev/sda1    /boot   ext2  noatime      1 2
/dev/sda2    none   swap  sw         0 0
/dev/sda3    /     ext4  noatime      0 1
/dev/sda5    /var   ext4  noatime      0 1
/dev/sda6    /home   ext4  noatime      0 1
võrgu seadistus

Avame võrgu seadistusfaili /etc/conf.d/net

config_eth0="192.168.1.20/24"
routes_eth0="default via 192.168.1.254"

Netmaski võib ka pikalt välja kirjutada

config_eth0="192.168.0.2 netmask 255.255.255.0"

Võrguseadme peale rebooti automaatseks ülestulemiseks on vajalik tekitada init skripti link

# ln -s /etc/init.d/net.lo /etc/init.d/net.eth0

Kui arvutis on ka eth1 võrguseade olemas tuleb see samamoodi linkida. Ning seejärel tuleb muuta värskelt lingitud skript boodil starditavaks.

# rc-update add net.eth0 default
 * net.eth0 added to runlevel default

Tuleb silmas pidada, et nii tuleb kõik teised täiendavad võrguseadmed samuti lisada default runlevelile näiteks eth1 seade

PS: Gentoo üritab automaatselt ipv6 aadressi külge haarata. See on küll tore aga kui reeversit ipv6 automaatselt aadressil pole võib tekkida probleeme nt mailisaatmisega. Selleks, et ipv6 keelata, tuleb kõigepealt anda käsk

sysctl net.ipv6.conf.eth0.disable_ipv6=1

Seejärel tuleks see lisada ka /etc/sysctl.conf faili, nüüd aga

 net.ipv6.conf.eth0.disable_ipv6=1

Teine probleem võib tekkida sellega, et kuigi masinale on seadistatud staatiline ipv6 aadress kipub ta ikkagi ka rdadvi käest saama automaatse aadressi. See võib tekitada koos tulemüüriga probleeme

     inet6 addr: fe80::226:b9ff:fe3d:f576/64 Scope:Link
     inet6 addr: 2001:bb8:2001:1::131/128 Scope:Global
     inet6 addr: 2001:bb8:2001:1:226:b9ff:fe3d:f576/64 Scope:Global

Automaatse seadistuse keelamiseks eth1 seadmel

sudo sysctl -w net.ipv6.conf.eth1.autoconf=0
sudo sysctl -w net.ipv6.conf.eth1.accept_ra=0

Või kõigil võrguseadmetel

sudo sysctl -w net.ipv6.conf.all.autoconf=0
sudo sysctl -w net.ipv6.conf.all.accept_ra=0

Hiljem vaja kirjutada info ka sysctl.conf faili etc kaustas.

Teenused toimima

Et ssh stardiks ka peale booti st

 # rc-update add sshd default
 * sshd added to runlevel default

Põhimõtteliselt teeb see sama mis ln -vs /etc/init.d/sshd /etc/runlevels/default/

Olulised komponendid on syslog ja cron

# emerge syslog-ng
# rc-update add syslog-ng default
# emerge vixie-cron
# rc-update add vixie-cron default

Sama käsuga käib üldiselt kõikide teenuste Gentoos vaikimisi startima seadistamine nt rc-update add apache default jne eemaldada saab mingi teenuse käsuga näiteks rc-update del postfix

Ja siis lisaks veel abitöövahendite pakett

# emerge gentoolkit

Mis annab süsteemile lisaks equery ja glsa-checki mõlemad väga vajalikud abivahendid. Pikemalt võimalustest juhendis

http://www.gentoo.org/doc/en/gentoolkit.xml

Kerneli ehitamine

Tõmbame ja paigaldame kerneli algkoodi, koos vajalike paikadega

# emerge gentoo-sources

Siseneme kerneli algkoodi kausta

# cd /usr/src/linux

Ja käivitame kerneli pseudograafilise seadistusliidese

# make menuconfig

Kindlasti tuleb vaadata, et ext2 ja ex3 tugi oleks lubatud. Samuti tuleks tähelepanu pöörata ,et võrgu ning ketaste või kettakontrollerite draiverid oleksid sees kuna ilma nendeta on tõenäoline ,et tuleb uuesti livecd bootida ja asuda kernelit tegema, teisi komponente saab paigaldada juba kiiremini. Antud HP juhul tuli kontrollida compaq array suppordi olemasolu

# make && make modules_install

Paigaldamiseks töötab kas käsk

# make install

Selle käsu väljund peaks olema analoogne (sõltuvalt kerneli versioonist)

sh /usr/src/linux-3.10.25-gentoo/arch/x86/boot/install.sh 3.10.25-gentoo arch/x86/boot/bzImage \ 
    System.map "/boot"

Millega paigaldatakse kernel kausta /boot nimega /boot/vmlinuz-3.10.25-gentoo

kuid võib kerneli ka käsitsi paika kopeerida näiteks sarnaselt

# cp arch/x86_64/boot/bzImage /boot/kernel-versioon

või x86 arhidektuuri puhul

# arch/i386/boot/bzImage /boot/kernel-versioon

Selleks ,et kõik arvuti küljes olevad seadmed identifitseerida tuleks paigaldada lspci tarkvara selleks tuleb paigalda pciutils pakett

# emerge sys-apps/pciutils

Kasutamiseks öelda lihtsalt

# lspci
00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT8377 [KT400/KT600 AGP] Host Bridge (rev 80)
00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8237/VX700 PCI Bridge
00:09.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82557/8/9/0/1 Ethernet Pro 100 (rev 08)
00:0b.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82557/8/9/0/1 Ethernet Pro 100 (rev 08)
00:0c.0 VGA compatible controller: S3 Inc. ViRGE/DX or /GX (rev 01)
00:0f.0 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VIA VT6420 SATA RAID Controller (rev 80)
00:0f.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE (rev 06)
00:11.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT8237 ISA bridge [KT600/K8T800/K8T890 South]
00:12.0 Ethernet controller: VIA Technologies, Inc. VT6102 [Rhine-II] (rev 78)

Abiks on ka lsmod käsk

# lsmod
Module         Size Used by
vzethdev        12288 0
simfs          7900 1
vznetdev        17540 2
vzrst         117652 0
vzcpt         99748 0
tun          14084 2 vzrst,vzcpt
vzdquota        37240 1 [permanent]
vzmon         24968 5 vzethdev,vznetdev,vzrst,vzcpt
vzdev          6664 4 vzethdev,vznetdev,vzdquota,vzmon
ipv6         222988 23 vzrst,vzcpt,vzmon
ata_generic       8580 0
pata_acpi        7680 0
sata_via        10884 0
libata        133844 3 ata_generic,pata_acpi,sata_via
scsi_mod       123260 1 libata
i2c_viapro       10772 0
i2c_core        21396 1 i2c_viapro
e100          33164 0
via_rhine       23048 0
s3fb          19328 1
mii           8192 2 e100,via_rhine
svgalib        11136 1 s3fb
ide_cd_mod       30852 0
cdrom         32792 1 ide_cd_mod
pcspkr         6272 0
vgastate        11648 1 s3fb
button         10000 0

Kui seadmete tuvastamine käib esiti üle jõu võib alguses kasutada genkernelit http://www.gentoo.org/doc/en/genkernel.xml

Bootloaderi paigaldamine

# emerge grub

Loome faili mtab, see fail annab infot mis kettaseamed on hetkel süsteemis mounditud

# grep -v rootfs /proc/mounts > /etc/mtab

Grub2 installeerimiseks tuleb käivitada käsk (/dev/sdX, kus X on ketas, kus boot partitsioon)

# grub2-install /dev/sda

Käsk peaks tagastama lause.

Installation finished. No error reported.

Nüüd tuleb tekitada grubi konfiguratsioon

# grub2-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

Ja vastus peaks olema

Generating grub.cfg ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.10.25-gentoo
done

Vastuse sees peab olema just loodud kernel (näite puhul 3.10.25).

Tekitame kasutaja sest Gentoos ei peeta root kasutajaga otse logimist heaks tooniks, vajalik on luua eraldi kasutaja kellega SU käsuga minna admin useriks, kasutaja peab olema seejuures nagu FreeBSDsgi wheel grupis

# useradd kasutaja
# passwd kasutaja
# usermod -G wheel kasutaja

Kontrolli tulemust, kas wheel gruppi lisamine oli edukas käsuga

# id kasutaja

Vastuses peaks sisalduma

groups=1000(kasutaja),10(wheel)

Viimaks root parool

# passwd 

unmount & reboot!

Kogu süsteemi uuendamine ja turvapaikamine

Peale installi oleks soovitatav kogu world uuesti buildida. Piisab muidugi küll kuid esialgu glsa teatatud vigadega pakettide uuendamisest kuid mõni öö võiks tõsiselt mõelda ka kõige uuesti ehitamisele.

 • enne tuleks kindlasti paigaldada gentoolkit mis tekitab revdep käsu
# emerge --update --newuse --deep world

PS: Mitmetuumsel masinal võib kompleerimist paraliseerida käsuga emerge --jobs=4 --update --deep --newuse world

Eemaldame üleliigsed ja enam mitte vajalikud paketid-sõltuvused

# emerge --depclean

Kontrollimine linkimist libide vastu (midagi võib olla vahepealse uuendamise ja puhastamisega katki läinud)

# revdep-rebuild

ning lõpuks uuendame seadistusfaile

# etc-update

Gentoo uuendamisel pigem soovitaks siiski pidevat kogu süsteemi rebuildimist vältida ning uuendada aegajalt vaid turvavigadega pakette, järgneva käsuga saab seda kontrollida

# glsa-check -l affected
[A] means this GLSA was already applied,
[U] means the system is not affected and
[N] indicates that the system might be affected.

selleks ,et gentoo iga nädalaselt saadaks teateid turvavigadega pakettidest võib lisada crontabi

40 22 * * 6 /usr/bin/emerge --sync > /dev/null && /usr/bin/glsa-check -m affected

Tarkvara haldus

Nagu juba ülal sai ära toodud toimub tarkvara paigaldus portagest kasutades emerge käsku.

Näiteks Nano editori paigaldamiseks tuleb kirjutada terminali

# emerge app-editor/nano

Kui emerge teatab ,et pakett (näiteks tavaline editor) on maskitud tuleks selle nimi lisada faili /etc/portage/package.unmask

Võib kirjutada üldisemalt

>=app-editor/nano

Aga võib määrata ka täpse versiooni, mis unmaskitakse

=dev-lang/ruby-1.9.2_rc2-r1

Ja üritada uuesti tarkvara emergeda

Kui teatatakse ,et masked by keyword nt masked by: ~x86 keyword, siis tuleb faili /etc/portage/package.keywords lisada rida

app-editor/nano **

Seda võib teha automaatselt käsurealt süntaksi alusel

# echo "category/packagename **" >> /etc/portage/package.keywords

Kui veateateks masked by: EAPI 3

Aitab portage nimelise tarkvara uuendamine

# emerge portage

Abi saab üldiselt gentoo enda bugrepordi allikatest http://bugs.gentoo.org/

Tarkvara paigaldatakse seejuures võrgust allatõmmatud algkoodist, tarkvara võimalused ja erinevad toetatud formaadid, laiendused, moodulid jms määratakse ära USE võtmega.

Näiteks samba puhul on vaikimisi use võtmeteks:

USE="acl aio client cups netapi pam readline server smbclient -addns -ads -avahi -caps -cluster -debug -doc -examples -fam -ldap -ldb -quota -smbsharemodes -smbtav2 -swat -syslog -winbind"

Kus äratoodud kõik vaikimisi paigaldusel-kompileerimisel lisatavad võtmed ja miinus märgiga võtmed, mida veel võimalik paketile lisada aga hetkel neid ei kasutata. Näiteks on sageli väga hea paigaldada tarkvara serverisse ilma selle Xorgi toeta, hoides nii ära hulga X akendega seotud sõltuvuste ja abiteekide paigaldse ning muutes süsteemi sellevõrra kergekaalulisemaks ja puhtamaks. Või siis jättes -cups võtmega samba juures paigaldamata printimise toe jääb paigaldamata ka terve hulk abitarkvara ning sõltuvusi, mis võivad hiljem süsteemi uuendamisel meid segama hakata või peita endas täiendavaid turvariske.

Neid võtmeid näeb täpsemalt ja koos kirjeldusega gentoolkiti paketti kuuluva käsuga equery

# equery u nano
[ Legend : U - final flag setting for installation]
[     : I - package is installed with flag   ]
[ Colors : set, unset               ]
 * Found these USE flags for app-editors/nano-2.3.1-r2:
 U I
 - - debug  : Enable debug messages and assert warnings. Note that these will all be sent straight to stderr rather than some logging facility. 
 - - justify : Enable justify/unjustify functions for text formatting.
 + + magic  : Add magic file support (sys-apps/file) to automatically detect appropriate syntax highlighting 
 + + minimal : Disable all fancy features, including ones that otherwise have a dedicated USE flag (such as spelling). 
 + + ncurses : Adds ncurses support (console display library)
 + + nls   : Adds Native Language Support (using gettext - GNU locale utilities)
 - - slang  : Adds support for the slang text display library (it's like ncurses, but different)
 - - spell  : Adds dictionary support
 + + unicode : Adds support for Unicode

Neid võtmeid saab muuta portage kaustas asuva package.use failiga, kirjutades sinna eraldi reale paketi nime ja selle taha soovitud võtmed. Soovides mõnd võtit välja lülitada tuleb kirjutada selle nimi miinusmärgiga. Näiteks soovides paigaldada postfixi mysqli, pami ja sasli toega peame kirjutama /etc/portage/package.use faili rea

mail-mta/postfix sasl pam mysql

Soovides paigaldada mysqli ilma perli toeta:

dev-db/mysql latin1 -perl

Või amavisd koos spamisassiga

mail-filter/amavisd-new spamassassin

Ja ülal näites todud samba minimaalsemate ehk vähemate sõltuvustega paigaldamiseks

net-fs/samba -acl -client -cups -pam

Jne, neid näiteid võiks tuua veel hulgi.

Soovies näha mis erinevaid tarkvara nt php versioone installida saab aitab käsk

# equery l -p dev-lang/php
[ Searching for package 'php' in 'dev-lang' among: ]
 * installed packages
 * Portage tree (/usr/portage)
[-P-] [ ] dev-lang/php-5.2.9-r2 (5)
[-P-] [ ] dev-lang/php-5.2.10 (5)
[-P-] [M~] dev-lang/php-5.2.10-r1 (5)
[-P-] [M~] dev-lang/php-5.2.10-r2 (5)
[-P-] [ ] dev-lang/php-5.2.11 (5)

M~ tähendab, et pakett on maskitud

Vaatame sõltuvuste puud

# equery depgraph =app-editors/nano-1.3.12-r1
 * Searching for nano1.3.12-r1 in app-editors ...

 * dependency graph for app-editors/nano-1.3.12-r1
 `-- app-editors/nano-1.3.12-r1 amd64 
  `-- sys-libs/ncurses-5.7-r7 (>=sys-libs/ncurses-5.2) amd64 
  `-- sys-devel/gettext-0.18.1.1-r1 (sys-devel/gettext) amd64 
  `-- sys-libs/slang-2.2.2 (sys-libs/slang) amd64 
[ app-editors/nano-1.3.12-r1 stats: packages (4), max depth (1) ]

Vaatame paketile kuuluvaid faile

# equery files nano
 * Searching for nano ...
 * Contents of app-editors/nano-2.2.5:
/bin
/bin/nano
/bin/rnano -> nano
/etc
/etc/nanorc
/usr
/usr/bin
/usr/bin/nano -> /bin/nano
/usr/share
/usr/share/doc
/usr/share/doc/nano-2.2.5
..

Vaatame paketi suurust

# equery size nano
 * app-editors/nano-2.2.5
     Total files : 162
     Total size  : 1.70 MiB

Pikemalt juttu aadressidel

http://en.gentoo-wiki.com/wiki/Gentoolkit

http://www.gentoo.org/doc/en/handbook/handbook-x86.xml?part=2&chap=3

Veel pisemat lisaseadistust

Hostname /etc/conf.d/hostname

HOSTNAME="zoo.loomaaed.ee"

ntpdate käsu saamiseks vaja paigaldada pakett ntp

# emerge ntp

Kui vaja dhcp clienti siis selleks tuleb paigaldada dhcpcd pakett

Teise ip saab võrgukaardile lisada käsuga

# ifconfig eth0:0 192.168.1.45 up

Seejuures on igasuguste võrguseadistuste juures abiks fail /etc/conf.d/net.example

süsteemi info vaatamiseks on head käsud

# grep bogo /proc/cpuinfo
bogomips     : 4617.99
bogomips     : 4592.88
bogomips     : 4592.78
bogomips     : 4592.77
bogomips     : 4588.57
bogomips     : 4588.58
bogomips     : 4588.56
bogomips     : 4588.57
# grep MemTotal /proc/meminfo
MemTotal:   8179900 kB

Paigaldame hdparm utiliidi

# emerge hdparm 

Testime ketast

# hdparm -tT /dev/sda
/dev/cciss/c0d0:
 Timing cached reads:  2762 MB in 2.00 seconds = 1381.99 MB/sec
 Timing buffered disk reads: 538 MB in 3.01 seconds = 178.47 MB/sec

inittab sisaldab mõttetuid konsoole, korjame need ära

# sed -i -e 's|^c[2-6]:2345:|#&|' /etc/inittab

TCP syncookie ja suured PIDid failis /etc/sysctl.conf

net.ipv4.tcp_syncookies = 1
kernel.pid_max = 999999

Veel mõned suure tõenäosusega vajaminevad paketid.

 • mail-mta/postfix
 • sys-apps/less
 • sys-fs/lvm2
 • sys-fs/e2fsprogs
 • app-admin/logrotate
 • sys-apps/ethtool

Käsk pwgen tuleb paigaldada pakist pwgen

Emerge töö kiirendamiseks võib selle käivitada parameetriga --jobs=6

Eelinstalleeritud Gentoo liigutamine ühest serverist teise

Vahel võib tekkida süsteemiga ikka juhuseid kui otstarbekam on update hoitud süsteemi mitte uuesti nullist paigaldada ning seadistada vaid hoopis kopeerida ümber

Selleks vajalikud sammud

1. bootida uus arvuti mõnelt live cd'lt või rescue plaadilt, Linuxi versioon ei pea olema üldse Gentoo selleks toiminguks

2. Fdiski käsu abil tekitada kettale partitsoonid, neile omakorda failisüsteemid ja mountida nad külge /mnt/boot, /mnt/var ...

3. rsyncida info vanast serverist näiteks sobiks selleks hästi käsk

# rsync -av --numeric-ids -d -H --exclude-from=exclude / root@ip:/mnt/boot/

exclude fail sisaldas minul järgnevaid ridu, üldiselt võib sinna kirjutada kõik mounditud failisüsteemid

/var/
/srv/
/proc/
/dev/

4. fstab faili tekitamine ja vastavalt kettatähitstele ja partitsioonidele kohandamine

5. grubi initsialiseerimine, vt ülespoole gentoo installi kus õpetus kuidas seda teha

6. luua kaust /proc ja /dev ning anda MKDEV käsk, kui kasutatud mitte Gentoo live cd'd siis võib jääda dev sisu poolikuks ning kui süsteem bootides teatab näiteks unable to open initial console, siis aitab käsk

# mknod /dev/console c 5 1

Peale rebooti peaks olema valmis süsteem

Portagest eemaldatud tarkvara paigaldus

Võib ette tulla aegajalt juhtumeid kui vaja installida mingi vägagi vana tarkvaratükk, mis on portagest juba eemaldatud. Õnneks on samas selle programmi ebuild aga saadaval gentoo enda portage veebist.

Praegusel juhul tahaks siis peale panna php 5.2.x mingi versiooni, samas kui portage pakub meile vaid 5.3 ja 5.4.x versioone.

Seega siis lähme veebilehele ja hangime ebuildi:

http://sources.gentoo.org/cgi-bin/viewvc.cgi/gentoo-x86/dev-lang/php/?hideattic=0

Sikutame selle alla

# wget http://sources.gentoo.org/cgi-bin/viewvc.cgi/gentoo-x86/dev-lang/php/php-5.2.13.ebuild

Tekitame kausta PORTDIR_OVERLAY="/usr/local/portage" ja vajaliku struktuuri

# mkdir /usr/local/portage
# mkdir /usr/local/portage/dev-lang
# mkdir /usr/local/portage/dev-lang/php

PS: Kui jätta php kaust dev-lang alla tekitamata teatatakse: "ebuild does not seem to have a valid PORTDIR structure"

Lisame make.conf faili rea, et seda kausta kasutataks

PORTDIR_OVERLAY="/usr/local/portage"

Seejärel kopeerime faili php-5.2.13.ebuild faili kausta /usr/local/portage/dev-lang/php ja käivitame käsu, mis tekitab ebuildist digest faili, mis sisaldab igasugust infot portage seotud failidest vist.

# ebuild /usr/local/portage/dev-lang/php/php-5.2.17.ebuild digest

Masin ragistab natuke ja teatab, et php vajab ka teatud patche, egas midagi, googeldame neid ja tõmbame alla. Meie juhul siis saidilt http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/gentoo/distfiles/php-patchset-5.2.17-r0.tar.bz2

# cd /usr/portage/distfiles/
# wget http://compono.cz/php-patchset-5.2.17-r0.tar.bz2

Ja proovime uuesti ebuildi käsuga digesti tekitada. Kui käsk õnnestub on meil nüüd olemas töötav port, mille võime tavaliste vahenditega peale emergeda.

# emerge --pretend =dev-lang/php-5.2.17

Jamadega jamamine

Kui emerge teatab

!!! Your current profile is deprecated and not supported anymore.
!!! Please upgrade to the following profile if possible:
    default/linux/x86/10.0/server

tuleb uuendada profiili, esiteks kirjutada käsk

# eselect profile list

ning valida pakutud jimekirjast sobivam profiil ja anda käsk

# eselect profile set <number>

Mille järel uuendatakse /etc/make.profiles linki

Mälu testimine

Mitmed ootamatud sefaultid võivad viitada mäluvigadele. Mälu testimiseks

# Emerge "sys-apps/memtest86+"

Misjärel lisada grubi seadistusele

 title=Memtest86+
 root (hd0,0)
 kernel /boot/memtest

Nb! memtesti faili nimi peab kindlasti olema memtest mitte midagi muud. Mul miskipärast muidu ei tahtnud toimida kui isegi bin laiend oli lisatud.

Lingid