Geli

Allikas: Kuutõrvaja

Ketaste krüpteerimine FreeBSD süsteemis

Kõigepealt on vaja geli moodul laadida. Selle saab kas kompileerides tuuma uuesti või lisades '/etc/rc.conf faili rea

geom_eli_load="YES"

Mille järel on soovituslik teha reboot

peale rebooti peaks dmesgis olema näha rida

cryptosoft0: <software crypto> on motherboard

Ketas mida soovime krüpteerida on /dev/da0

Teeme kettale vajaliku võtme. Näites tekitame selle kausta /root tegelikult key asukohal tähtsust pole.

dd if=/dev/random of=/root/da0.key bs=64 count=1
1+0 records in
1+0 records out
64 bytes transferred in 0.000397 secs (161126 bytes/sec)

Seejärel seome võtme kettaseadmega ja paneme paika parooli millega saame seda edaspidi kasutada

geli init -s 4096 -K /root/da0.key /dev/da0
Enter new passphrase:
Reenter new passphrase:

Ning haagime ketta külge

geli attach -k /root/da0.key /dev/da0
Enter passphrase:***

dmesgi peaks ilmuma seejäre teade

GEOM_ELI: Device da0.eli created.
GEOM_ELI: Encryption: AES-CBC 128
GEOM_ELI:   Crypto: software

kausta /dev peaks nüüd olema tekkinud uus seade da0.eli Edaspidi tegeleme nüüd selle seadmega läbi mille käib suhtlus kettaga juba krüpteeritult

ls /dev/da0*
/dev/da0    /dev/da0.eli

Alustame uue failisüsteemi loomist. Selleks on soovitatav kirjutada kogu ketas algusest lõpuni suvalise infoga üle. See võib võtta suurema ketta puhul aega 3-4 tundi.

dd if=/dev/random of=/dev/da0.eli bs=1m
40859860992 bytes transferred in 10024.286856 secs (4076087 bytes/sec)

Loome kettale ufs2 failisüsteemi

# newfs /dev/da0.eli
/dev/da0.eli: 69464.8MB (142263992 sectors) block size 16384, fragment size 4096
    using 207 cylinder groups of 336.98MB, 21567 blks, 21568 inodes.
super-block backups (for fsck -b #) at:

Ja moundime ketta

# mount /dev/da0.eli /mnt
# df
Filesystem  1K-blocks  Used  Avail Capacity Mounted on
...
/dev/da0.eli 70009144   8 64408408   0%  /mnt

Lahtihaakimiseks käsud

umount /mnt
geli detach da0.eli

Mille järel tekib dmesgi lahtiühenduse kohta teade

GEOM_ELI: Device da0.eli destroyed.

Uuesti haakida saab siis järgnevate käskudega, kasutada tuleb varem määratud parooli

geli attach -k /root/da0.key /dev/da0
mount /dev/da0.eli /mnt

rc.conf'i automaatseks stardiks tuleb lisada järgmised read. Silmas tuleb muidugi pidada, et ei pääse iga taaskäivituse järle paroolide trükkimisest

geli_devices="da0"
geli_da2_flags="-p -k /root/da0.key"

Lingid

FreeBSd manuali krüpteerimise lehed

http://www.freebsd.org/doc/en/books/handbook/disks-encrypting.html

Sarnast mugavamalt veebikaudu seadistatavat lahendust pakub ka FreeBSD põhine süsteem FreeNAS kus lisaks krüpteerimisele saab kasutada ka software raidi, nfsi, ftpd ja iscsi serverit

http://www.freenas.org/