FreeBSD liigutamine uuele serverile

Allikas: Kuutõrvaja

Serveri kolimisel ühelt kettalt teisele või siis füüsilisest serverist virtuaalseks on mitmeid võimalusi. Lihtsaim on kindlasti dd utiliidi kasutamine aga see pole alati mõistlikuim. Lisaks kolimisele võib tekkida tahtmine ka muuta partitsioonide skeemi ja/või ketaste suurust. Antud juhend ongi koostatud silmas pidades juhtumit, mil tahaksime kolida hulga partitsioone kokku ühele suurele kettale.

Algses masinas on meil kettal kolm partitsiooni, mis vajavad ületõstmist.

/dev/da0p2    /
/dev/da0p4    /var
/dev/da0p5   /usr

Boodime sihtpunktmasina mfsroot live bsd pealt

ifconfig fxp0 inet 10.0.0.99 netmask 255.255.255.0
route add default 10.0.0.1

Ketta ettevalmistus kliendis, kõvaketas on meil nimega vtbd0

# gpart create -s GPT vtbd0
# gpart add -s 128 -t freebsd-boot vtbd0
# gpart add -t freebsd-ufs vtbd0
# newfs -U /dev/vtbd0p2
# mount /dev/vtbd0p2 /mnt

Lähtepunktis juure dumpimiseks

# dump -0aLf - / | ssh root@10.0.0.99 "cd /mnt/ && cat | restore -rf -"

mfsroot bsdl on rooduga logimine lubatud ja parool mfsroot. Ja nii ükshaaval kõigi ketastega. Näiteks var haru

# dump -0aLf - /var | ssh root@10.0.0.99 "cd /mnt/var/ && cat | restore -rf -"

Süsteemi bootivaks muutmiseks

# gpart bootcode -b /boot/pmbr -p /boot/gptboot -i 1 vtbd0

Kui vaja vaid samas masinas teisele kettale tõsta siis võib ssh vahelt ära jätta

# mount /dev/ad1s1a /mnt
# cd /mnt
# dump -0aLf - / | restore -r -f -