FreeBSD kataloogistruktuur

Allikas: Kuutõrvaja

Mofititseeritud tekst mis põhineb http://bsd.ee/handbook/basics.html#AEN3056

Põhiliselt tuleb juttu erinevustest tavalise Linux süsteemi kataloogistruktuuriga

Kogu FreeBSD kataloogistruktuuri lahtiseletama üksipulgi ei hakkaks ja peatuks vaid kõige peamisematel erinevustel võrreldes Linuxiga ning tähtsamatest kaustadest ja asjadest mida tuleb FreeBSD kasutamisel meeles pidada. Terve kataloogistruktuuri koos kirjeldustega kättesaamiseks on olemas aga tore käsk

man hier

Samad kaustad on nii FreeBSD's kui Linuxis näiteks root, etc, /var/log, /tmp, /dev

Põhiline erinevus tuleb võrreldes Linuxiga sellest ,et FreeBSD vaatab tuuma ja baassüsteemi kui ühtset monoliitset tervikut ja hoiab sealt kõike muud lisatavat tarkvara rangelt lahus samas kui Linux läheneb asjale pigem sedasi ,et kernel ning edasi on kõik kolmanda partei tarkvara

Rangelt süsteemi enda failide jaoks olevat kaustad on seega siis

 • /etc
 • /bin/ Kasutajautiilid, mida läheb vaja nii ühe kui mitme kasutaja keskkondades.
 • /boot/ Programmid ja konfiguratsioonifailid, mida operatsioonisüsteem kasutab alglaadimise ajal.
 • /sbin/ Süsteemiprogrammid ja administreerimisutiilid, mida nii ühe kui mitme kasutaja keskkondades kindlasti vajatakse.
 • /usr/ Suurem osa kasutajautiile ja -rakendusi.
 • /usr/bin/ Tavalisemad utiilid, programmeerimisvahendid ja rakendusprogrammid.
 • /sr/sbin ja /usr/libexec/ Süsteemideemonid ja -utiilid

Ning kõik kolmanda partei failid e apache, squid, mysql ..etc ja nende käivitatavad failid, teegid ja muu paigaldatakse /usr/local alla. Nii portsudest kui binaarpakettidest. Eranditeks on man-kataloog, mis on otse /usr/local ja mitte /usr/local/share all; portsude dokumentatsioon asub kataloogis share/doc/ports. Kõik seadistusfailid mida tarkvara tekitab paigaldatake aga /usr/local/etc/ kausta ja stardiskriptid omakorda /usr/local/etc/rc.d kausta. See võib alguses Linuxit kautanule ehk harjumatu tunduda kuid aegamööda hakkab selline range eraldatus isegi mugavana tunduma.

Kataloogistruktuurist äramärkimist vajavad kindlasti ka koodikaustad ehk

 • /usr/ports FreeBSD portsude kollektsioon
 • /usr/src/ BSD ja/või kohalikud koodifailid.
 • /usr/obj Intermediate data from distribution compiling
 • /var/db/cvsup Data for efficiently retrieving sources for FreeBSD distribution and ports collection

Muide FreeBSD toetab ka /proc ehk protsesside failisüsteemi kuid see on vaikimisi külge haakimata sellest kuidas teda kasutada loe man-lehtedelt nagu procfs ja mount_procfs

Installitud tarkvaraga seonduvad kaustad

 • /usr/local Installed packages
 • /var/db/pkg Information about installed packages
 • /var/db/ports Information about options chosen for packages compilation/installation

Erinevate teenuste vaikekaustad kuhu nimetatud teenused oma töökäigus vajalikku infot salvestavad

 • /var/db/openldap-data Data for LDAP
 • /var/db/mysql Data for MySQL
 • /var/ftp Data for FTP
 • /var/imap Internal Cyrus IMAP management data
 • /var/spool/imap User emails managed by Cyrus IMAP
 • /var/spool/sieve User emails filtering rules managed by Cyrus IMAP