FreeBSD jail

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

Jail on loogiliselt võttes virtuaalmasin, millest selle sees olevad programmid-kasutajad kuidagi välja reaalsesse süsteemi ei näe. Reaalselt on sellisest võimalusest kasu eelkõige erinevate kriitiliste rakenduste oma sandboxidesse surumiseks. Näiteks levinud on Apache panek oma jaili, et mõnes weebirakenduses ilmnev auk, mis annab ründajale apachei õigustes shelli, ei viiks automaatselt kogu süsteemi nägemiseni. Jaile kasutatakse laialt ka virtuaalserverite puhul, kus kliendile antakse oma jail ja seal võib ta root õigustega tegutseda ilma, et see kuidagi ohustaks reaalse süsteemi turvalisust.

Jail erineb host süsteemist peamiselt selle poolest, et ta on selle limiteeritud osa. Näiteks pole võimalik lisada uusi IP aadresse võrgu liidestele, samuti pole võimalik luua uusi võrguseadmeid ( gif / lo ..etc ), ei ole v6imalik mountida asju.. jaili uptime on sama mis hosti oma, jaili kernel on sama mis hosti oma.. jne.

Ühte multifunktsionaalsesse serverisse mahutatakse seega mitu monofunktsionaalset.

Kuigi jaili kirjeldus kõlab nagu oleks tegu virtuaalmasinaga, on tegu siiski kõigest lisakoodiga turvakriitiliste syscallide juures, mis tähendab, et jailiga ei kaasne mitte mingit lisa mälu overheadi.

FreeBSD jailid omavad peamiselt kolme eesmärki:

 • Virtualiseerimine : Iga jail on virtuaalne keskkond mis omab tema enda faile, protsesse, kasutajaid ning administraatori kasutajaid. Seejuures on töötav keskkond (peaaegu) eristamatult sarnane reaalsel raual käivitatud operatsioonisüsteemiga.
 • Turvalisus : Iga jail on eraldatud teistest andes sedaviisi lisa turvalisusekihi.
 • Telegeerimise lihtsus : Administraatoritel on lihtne ja valutu telegeerida erinevaid ülesandeid, mis vajavad administraatori õigusi, samas ilma kogu süsteemi kontrolli jagamata.

Näites kasutatud host arvuti ip on 172.17.0.183, jaili questi ip hakkab olema 172.17.0.184 ning jaili enda asukoht failisüsteemis /usr/jail/jail1.

Jaili loomine

jail kiirelt ja mustalt

Esimesena tirime cvsupiga süsteemi source

nüüd loome väikese skripti, mis meisterdab meile soovitud kohta jaili valmis. jaili asukoht määratakse süsteemis muutuja D abil

#!/bin/sh
D=/usr/jail/jail1
mkdir -p $D
cd /usr/src
make world DESTDIR=$D
cd etc/
make distribution DESTDIR=$D
mount_devfs devfs $D/dev

Seejärel käivitame skripti ja loome selle abil valmis jaili baasi Esimene kord võib see võtta päris pikalt aega kuna buildidakse ikkagi terve bsd baas ümber

Jaili startimine ja stopimine

vajalik arvuti /etc/rc.conf lisada

# ip aadressid jailile ja masinale
ifconfig_fxp0="inet 172.17.0.183 netmask 255.255.255.0"
ifconfig_fxp0_alias0="inet 172.17.0.184 netmask 255.255.255.0"

# Kui inetd kasutuses siis tuleb see seadistada nii questis kui hostis kuulama vaid lokaalset soketid, vastasel juhul võib seda rida ignoreerida.
inetd_flags="-wW -a 172.17.0.183"

# syslog kuulama lokaalset socketit
syslogd_flags="-ss"
 
# globaalne jailid seadistus, jail list muutujale tuleb kirjutada kõik kasutavad jailid eraldades nende nimed tühikutega
jail_enable="YES"
jail_list="test"

# loodava testnimelise jaili spetsiifilised parameetrid
jail_test_hostname="test"
jail_test_ip="172.17.0.184"
jail_test_rootdir="/usr/jail/jail1"
jail_test_devfs_enable="YES"     

Jaili tööks on kindlasti vaja jailine antav ip seadistada serveri võrgukaardile aliaseks.

Näiteks kiirelt saab seda teha käsuga

ifconfig fxp0 172.17.0.184 netmask 255.255.255.0 alias

Seejärel võib anda juba näiteks käsu

# /etc/rc.d/jail start
Configuring jails:.
Starting jails: test.

Mingit kindlat jaili saab startida ja stopida käsuga

Jaile saab startida ja seisata järgnevalt

/etc/rc.d/jail start test
/etc/rc.d/jail stop test

Jaili häälestus

Liigume kausta /usr/jail/jail1


jaili /etc/rc.conf

network_interfaces=""
hostname="yhikas"
sshd_enable="YES"
sendmail_enable="NO"
syslogd_flags="-ss"

Jaili /etc/resolv.conf kirjutame enda nimeserveri, mida antud võrgus kasutame

Jaili saab käima panna ka ilma rc.conf'i ning rc skriptita käsuga

jail /usr/jail/jail1 test 172.17.0.184 /bin/sh

Loodud jaili kasutamine

Töötavaid jaile näeme käsuga jls

# jls
  JID IP Address   Hostname           Path
   1 172.17.0.184  test             /usr/jail/jail1

Jailis tegutsemiseks olemas käsk jexec

# jexec 1 /bin/csh

Käske saab jailis käivitada käsuga jexec kasutades jaili id'd nimega jid

# jexec 1 ps -aux
USER  PID %CPU %MEM  VSZ  RSS TT STAT STARTED   TIME COMMAND
root 94791 0.0 0.1 1404 1072  ?? SsJ 10:36PM  0:00.00 /usr/sbin/syslogd -s
smmsp 94853 0.0 0.3 3408 2840  ?? IsJ 10:36PM  0:00.00 sendmail: Queue runner@00:30:00 for  /var/spool/clientmqueue
root 94859 0.0 0.1 1396 1104  ?? IsJ 10:36PM  0:00.00 /usr/sbin/cron -s
root 94894 0.0 0.1 1568 1092 p2 R+J 10:41PM  0:00.00 ps -aux

Moundine pordid

# mkdir /home/jail1/usr/ports
# mount_nullfs /usr/ports /home/jail1/usr/ports

Jaili alternatiivne loomine kiirelt binaarfailide abil

Põhineb http://pbraun.nethence.com/doc/sysutils_bsd/dragonfly-freebsd-jail.html) ja freebsd-isp listi vestlustel

sysistalli põhine

# mkdir -p /home/jail
# sysinstall

Jail.png

sysinstall > Custom > Options > Install Root > /home/jail
sysinstall > Custom > Distributions > Minimal
sysinstall > Custom > Media > File System > /cdrom  
sysinstall > Custom > Commit
[Visit the general configuration menu ?] > No

Post installi skripte ei tohi teha, need modifitseerivad host masinat mitte guesti

Seejärel käsk

# jail /home/jail footest 10.0.0.2 /bin/sh

Annab shelli jailile ette nii ,et asi tundub töötavat. Edasi võib lisada devfs jms

Alternatiivina saab tegevust automatiseerida kasutada juba valmis konfiguratsioonifaili install.cfg

installVarDefaults
releaseName=7.2-RELEASE
_ftpPath=
ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/

mediaSetFTP
dists=base man
distSetCustom
installRoot=/srv/jails/example.domain.tld/root
installCommit

Siis tuleb installiks vaja anda käsud

# mkdir -p /srv/jails/example.domain.tld/root
# sysinstall configFile=/root/install.cfg loadConfig

freebsd-update works within the jail to update patches. For migrating point releases (7.1 to 7.2) after updating the host OS I use the commands below.

ezjail

Peaks töötama ka käsk lisaks ezjail-admin install mis paigaldab jaili binaarfailid üle ftp pole seda käsku ise proovinud. Lihtne peaks nii olema ka uuendamine kuna piisab vaid ezjail-admin update -u" käsust jaili uuendamisels freebsd-update abil. Samuti kasutab ta edasistes mountimistes nullfs'i

cd meedia

Või kasutada installimeediat käskudega

cd /some/media/7.2-RELEASE/base
mkdir /path/to/myjail
setenv DESTDIR /path/to/myjail
sh install.sh

Võimalus on lisaks mountida nullfsi abil baasüsteem ümber jaili

Jaili uuendamine freebsd-update abil

freebsd-update abil jaili uuendamiseks, näiteks migreerides release 7.1 pealt 7.2 versiooniks

# env UNAME_r=7.1-RELEASE-p5 freebsd-update -b /srv/jails/example.domain.tld/root -r 7.2-RELEASE upgrade
# freebsd-update -b /srv/jails/example.domain.tld/root install
# /etc/rc.d/jail restart <jail>
# freebsd-update -b /srv/jails/example.domain.tld/root install

Optimiseerimist

jaili ise kompileerides on soovituslik lülitada välja hulk jailis kasutuid teenused lisades allolevad read /etc/make.conf faili

NO_ACPI=    true  # do not build acpiconf(8) and related programs
NO_BOOT=    true  # do not build boot blocks and loader
NO_BLUETOOTH= true  # do not build Bluetooth related stuff
NO_FORTRAN=  true  # do not build g77 and related libraries
NO_GDB=    true  # do not build GDB
NO_GPIB=    true  # do not build GPIB support
NO_I4B=    true  # do not build isdn4bsd package
NO_IPFILTER=  true  # do not build IP Filter package
NO_PF=     true  # do not build PF firewall package
NO_AUTHPF=   true  # do not build and install authpf (setuid/gid)
NO_KERBEROS=  true  # do not build and install Kerberos 5 (KTH Heimdal)
NO_LPR=    true  # do not build lpr and related programs
NO_MAILWRAPPER=true  # do not build the mailwrapper(8) MTA selector
NO_MODULES=  true  # do not build modules with the kernel
NO_NETCAT=   true  # do not build netcat
NO_NIS=    true  # do not build NIS support and related programs
NO_SENDMAIL=  true  # do not build sendmail and related programs
NO_SHAREDOCS= true  # do not build the 4.4BSD legacy docs
NO_USB=    true  # do not build usbd(8) and related programs
NO_VINUM=   true  # do not build Vinum utilities
NO_ATM=    true  # do not build ATM related programs and libraries
NO_CRYPT=   true  # do not build any crypto code
NO_GAMES=   true  # do not build games (games/ subdir)
NO_INFO=    true  # do not make or install info files
NO_MAN=    true  # do not build manual pages
NO_PROFILE=  true  # Avoid compiling profiled libraries

# BIND OPTIONS
NO_BIND=        true  # Do not build any part of BIND
NO_BIND_DNSSEC=    true  # Do not build dnssec-keygen, dnssec-signzone
NO_BIND_ETC=      true  # Do not install files to /etc/namedb
NO_BIND_LIBS_LWRES=  true  # Do not install the lwres library
NO_BIND_MTREE=     true  # Do not run mtree to create chroot directories
NO_BIND_NAMED=     true  # Do not build named, rndc, lwresd, etc.

Alates 7.2 versioonist uuendused

Võimalik on 7.2 ja 8.0 versioonides seadistada jailile mitu ip aadressi, selleks tuleb rc.conf'i lisada read nagu

jail_test1_ip_multi0="127.0.0.2"
jail_test2_ip_multi0="127.0.0.3"

Lisaks on võimalik startida jailis juba boodilt erinevaid käske lisades rc.conf'i jail_exec_afterstartN täht N märgib siis käsu numbrit

Näiteks

jail_exec_afterstart0="/bin/sh command"

Lingid

http://phk.freebsd.dk/pubs/sane2000-jail.pdf

http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=jail&format=html

http://www.bsd.ee/dwiki/doku.php?id=freebsd_jail_loeng

http://sysjail.bsd.lv/ NetBSD ja OpenBSD jaili analoog sysjail

http://www.nycbsdcon.org/2006/files/sysjail-nycbsdcon.pdf.gz

http://www.digitaldaemon.com/FreeBSD/FreeBSD/index.html

http://wiki.freebsd.org/Jails

http://www.section6.net/wiki/index.php/Creating_a_FreeBSD_Jail põhjalikum õpetus

http://forums.freebsd.org/showthread.php?t=6230 jail ja ZFS

http://blogs.freebsdish.org/pjd/2007/03/18/zfs-and-freebsd-jails/ veel jailist ja ZFSist