FreeBSD iSCSI

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

iSCSI tehnoloogia võimaldab üle TCP/IP võrgu ühendada klientarvutile külge plokk-seadme vastavat teenust pakkuvast serverist, kusjuures on kombeks kasutada selliseid nimetusi kliendi ja serveri kohta

 • initiator - iSCSI klient
 • target - iSCSI server

Target ja initiator arvutid võivad kasutada erinevaid operatsioonisüsteeme ning asuda ka erinevatel riistvaralistel platvormidel. Kuna andmevahetuse maht võib kujuneda suureks, siis võib olla mõistlik lisaks kasutusele võtta ainult iSCSI jaoks eraldatud võrgusegment.

FreeBSD8 versiooniga tuleb kaasa sisseehitatud iSCSI initiator ja iscontrol käsurea utiliit. Kahjuks puudub hetkel iSCSI target.

Selleks, et kasutada iSCSI targetit on olemas kaks rakendus portsudes. Esiteks "iscsi-target" (/usr/ports/net/iscsi-target), mis on vahem ja NetBSD pealt porditud lahendus. Teiseks "istgt" (/usr/ports/net/istgt/), mis kaasaegse, uuem ja originaalselt kirjutatud FreeBSD jaoks ning seda kasutab ka FreeNAS lahendus. Üldiselt soovitatakse tungivalt kasutada võimaluse korral "istgt" tarkvara.

istgt paigaldamine

istgt asub portsude kaustas /usr/ports/net/istgt/

# cp auth.conf.sample auth.conf
# cp istgt.conf.sample istgt.conf
# cp istgtcontrol.conf.sample istgtcontrol.conf

Istgt.conf (/usr/local/etc/istgt/istgt.conf) on üsna pikk ja paljude võimalustega fail seega tooks välja vaid kõige lihtsamad muudatused mis vajalikud, et jagamine tööle hakkals. Selleks vaikeseadistustesse võiks teha järgnevad muudatused:

Lülitada [UnitControl] autentimine esialgu välja

 AuthMethod Auto
 #AuthMethod CHAP Mutual
 #AuthGroup AuthGroup10000

Lisada [PortalGroup1] alla enda seadme IP aadressi ja pordi millel tarkvara kuulab

 Portal DA1 193.40.0.189:3260

[InitiatorGroup1] lubaks võrgu mis pääseb ligi

 InitiatorName "ALL"
 Netmask 193.40.0.0/24

Ning seadistada seejärels [LogicalUnit1] juures enda block seadme mida jagatakse võrku ning selle suuruse

 LUN0 Storage /dev/zvol/srv/iscsi1 Auto

Käivitame serveri

# /usr/local/etc/rc.d/istgt start
Starting istgt.
istgt version 0.3 (20100707)
LU1 HDD UNIT
LU1: LUN0 file=/dev/zvol/srv/iscsi1, size=1099511627776
LU1: LUN0 2147483648 blocks, 512 bytes/block
LU1: LUN0 1024.0GB storage for iqn.2007-09.jp.ne.peach.istgt:disk1
LU1: LUN0 command queuing disabled

http://wiki.virtastic.com/display/howto/FreeBSD+7.2+with+ZFS+as+an+iSCSI+target

http://people.freebsd.org/~rse/iscsi/iscsi.txt

Iscsi-targeti paigaldamine

# cd /usr/ports/net/iscsi-target/
# make install
===> Installing rc.d startup script(s)
===>  Compressing manual pages for iscsi-target-20080207_2
===>  Registering installation for iscsi-target-20080207_2
===> SECURITY REPORT:
   This port has installed the following files which may act as network
   servers and may therefore pose a remote security risk to the system.
/usr/local/bin/iscsi-target 

   This port has installed the following startup scripts which may cause
   these network services to be started at boot time.
/usr/local/etc/rc.d/iscsi_target

   If there are vulnerabilities in these programs there may be a security
   risk to the system. FreeBSD makes no guarantee about the security of
   ports included in the Ports Collection. Please type 'make deinstall'
   to deinstall the port if this is a concern.

   For more information, and contact details about the security
   status of this software, see the following webpage:
http://www.netbsd.org/


Seejärel jagame välja füüsilise ketta. See on meil küljes seadmena /dev/ad0 suurusega 70GB Võrk kuhu jagamine on 192.168.0.0/24

/usr/local/etc/iscsi/targets

# NAME     DEVICE     START      LENGTH
extent0     /dev/ad0    0        70GB
# NAME     ACCESS     STORAGE     NETMASK
target0     rw       extent0     192.168.0.0/24

et reboodil automaatselt server starditaks Avame /etc/rc.conf ja lisame rea

iscsi_target_enable="YES"

Ja stardime serveri

# /usr/local/etc/rc.d/iscsi_target start
Starting iscsi_target.
Reading configuration from `/usr/local/etc/iscsi/targets'
target0:rw:193.40.0.0/24
    extent0:/dev/ad0:0:75161927680
DISK: 1 logical unit (146800640 blocks, 512 bytes/block), type iscsi fs
DISK: LUN 0: 71680 MB disk storage for "target0"
TARGET: TargetName is iqn.1994-04.org.netbsd.iscsi-target

Meile oluline info on siin nimieks olev qn.1994-04.org.netbsd.iscsi-target seda läheb kliendi juures meil hiljem vaja

Kliendi seadustus FreeBSD10 versioonis

Esiteks peab olema starditud iscsi deemon. Selleks tuleb rc.confi kirjutada

iscsid_enable="YES"

Käsitsi saame deemoni startida käsuga

# service iscsid start

Ühendamiseks

# iscsictl -A -p 10.10.10.10 -t iqn.2012-06.com.example:target0

Kontrollimiseks

# iscsictl
Target name                   Target portal  State
iqn.2012-06.com.example:target0         10.10.10.10   Connected: da0


Automaatseks külgevõtmiseks tuleb tekitada fail /etc/iscsi.conf järgneva sisuga:

t0 {
	TargetAddress  = 10.10.10.10
    initiatorname  = iqn.1996-07.ee.test:server1       
	TargetName   = iqn.2012-06.com.example:target0
}

Kui InitiatorName ei ole seadistatud kasutatakse vaikimisi kujul iqn.2005-01.il.ac.huji.cs:<hostname>.

Samuti on vajalik failiõigused paika seadistada.

# chmod 750 /etc/iscsi.conf

Selleks, et konfis defineeritud target ühendada

# iscsictl -An t0

Kõigi konfiguratsioonis defineeritud targetite ühendamiseks

# iscsictl -Aa

Selleks, et startimisel kõik kettad ühendataks tuleb rc.confi lisada

iscsictl_enable="YES"
iscsictl_flags="-Aa"

I had put # REQUIRE: mountcritlocal iscsictl in /etc/rc.d/zfs , trying to make zfs start after iscsi, since the zfs

Kliendi seadistus FreeBSD9 ja vanemates versioonides

Laadime seejärel iscsi mooduli mis FreeBSD7'mest alates vaikuimisi juba kaasas

# kldload iscsi_initiator

Boodilt startimiseks

# echo 'iscsi_initiator_load="YES"' >>/boot/loader.conf

Vaatame mis jaotised saadaval on

# iscontrol -v -d targetaddress=10.4.4.1 initiatorname=iqn.2004-04.org.freebsd:initiator-server1
 • Targetaddress - iSCSI serveri aadress
 • initatorname - kliendi unikaalne nimi (võib kirjutada ka täisnime nt: iqn.2004-04.org.freebsd:initiator-server1).

Kui see pole määratud tekitab bsd automaatselt iqn.2005-01.il.ac.huji.cs:<hostname>

Käsureal jaotise külgevõtmine ühe reaga

# iscontrol -p /run/iscsi-suvakas.pid InitiatorName=iqn.2004-04.org.freebsd:initiator-server1 TargetName=iqn.1994-04.org.netbsd.iscsi-target:target0 TargetAddress=10.4.4.2

dmesgi/message logi peaks ilmuma read

da1 at iscsi0 bus 0 target 0 lun 0
da1: <NetBSD NetBSD iSCSI 0> Fixed Direct Access SCSI-3 device

Boodil iscsi automaatne külgevõtmine. Esimesena on vajalik teha seadistusfail kust ja mida on võimalik külge haakida

/etc/iscsi.conf

target0 {
    targetaddress    = 193.40.0.194
    initiatorname    = iqn.2004-04.org.freebsd:initiator-server1
    targetname      = iqn.1994-04.org.netbsd.iscsi-target:target0
}

Selleks ,et automaatselt moodul laaditaks lisame /boot/loader.conf faili rea

iscsi_initiator_load="YES"

Ning haagime seejärel ketta külge

# iscontrol -n target0
# iscontrol[1464]: running 
iscontrol[1464]: (pass1:iscsi0:0:0:0): tagged openings now 0
iscontrol[1464]: cam_open_btl: no passthrough device found at 1:0:1
iscontrol[1464]: cam_open_btl: no passthrough device found at 1:0:2
iscontrol[1464]: cam_open_btl: no passthrough device found at 1:0:3
iscontrol: supervise starting main loop

Selleks, et boodijärgselt ka kohe õieg viilakas külge haagitaks tekitame järgneva "iscsi" nimelise skripti /usr/local/etc/rc.d alla

#!/bin/sh

# PROVIDE: iscsi
# REQUIRE: NETWORKING
# BEFORE: amd LOGIN
# KEYWORD: shutdown

. /etc/rc.subr

name="iscsi"
rcvar=`set_rcvar`
command="/sbin/iscontrol"
stop_cmd=":"
start_postcmd="zfs_mount"

zfs_mount() {
  if checkyesno zfs_enable ; then
    sleep 5		# give time for iscsi to setup
    zfs mount -a	# mount newly available file systems
  fi
}

load_rc_config $name
run_rc_command "$1"

Rc.confi kirjutame

iscsi_enable="YES"
iscsi_flags="-n target0"

Skript võetud sellelt urlilt http://www.sysadmin-cookbook.net/iscsi/

Teenuste startimisest täpsemalt juttu manuaalis http://www.freebsd.org/doc/handbook/configtuning-starting-services.html

Kasutamine ja katsetamine

Värskelt masinasse ilmunud block devicele uus failisüsteem

# newfs /dev/da1
/dev/da1: 71680.0MB (146800640 sectors) block size 16384, fragment size 2048
    using 391 cylinder groups of 183.77MB, 11761 blks, 23552 inodes.
super-block backups (for fsck -b #) at:
 160, 376512, 752864, 1129216, 1505568, 1881920, 2258272, 2634624, 3010976, 3387328, 3763680, 4140032, 4516384, 4892736, 5269088, 5645440, 6021792, 6398144,
 6774496, 7150848, 7527200, 7903552, 8279904, 8656256, 9032608, 9408960, 9785312, 10161664, 10538016, 10914368, 11290720, 11667072, 12043424, 12419776,
 12796128, 13172480, 13548832, 13925184, 14301536, 14677888, 15054240, 15430592, 15806944, 16183296, 16559648, 16936000, 17312352, 17688704, 18065056 ...

Seejärel ühendame selle külge /home/net alla

# mount /dev/da1 /home/net/
# df
Filesystem 1K-blocks  Used   Avail Capacity Mounted on
...
/dev/da1   71085512    4 65398668   0%  /usr/home/net

Ja testime 1.1gigabaidise failiga kirjutuskiirust 100Mb võrgus

# dd if=/dev/zero of=zero-file bs=1024 count=1048576
1048576+0 records in
1048576+0 records out
1073741824 bytes transferred in 117.719325 secs (9121203 bytes/sec)

Jõudlus

FreeBSD süsteemis iSCSI jõudluse suurendamiseks

Vaatame mis vaikeseadistuseks

:~# camcontrol tags /dev/da2
(pass8:iscsi0:0:0:1): device openings: 1

Muudame

:~# camcontrol tags /dev/da2 -N 256
(pass8:iscsi0:0:0:1): tagged openings now 256
(pass8:iscsi0:0:0:1): device openings: 256

Kontrollime kas muutus

:~# camcontrol tags /dev/da2
(pass8:iscsi0:0:0:1): device openings: 256

ZFS volume jagamine

Tegemist siis LVMi analoogiaga FreeBSD jaoks. Toimub sarnasent nagu tavalise kettagagi. Tekitame näiteks terabaidi suuruse zfs volume

# zfs create -V 1024g tank/iscsi

Vaatame zfs loendit

# zfs list
NAME     USED AVAIL REFER MOUNTPOINT
tank     1.00T 1.56T 28.8K /tank
tank/iscsi   1T 2.56T 25.6K -

Fail tekib ise /dev/zvol/ kausta

Antud juhul on selleks

/dev/zvol/tank/iscsi 

Mille võib jagada kas istg või iscsi-target abil välja jagada kasutades eelnevaid juhendeid. Hetkel kahjuks ZFSi enda iSCSI jagamise käsk ei toimi kuna FreeBSD ei sisalda iSCSI targetit vaikimisi.

Multipath FreeBSD peal

cat /boot/loader.conf
geom_multipath_load="YES"

Esimesest allikast ketas külge

da2 at iscsi0 bus 0 scbus7 target 0 lun 1
da2: <HP HSV360 0005> Fixed Direct Access SCSI-5 device
da2: 33554432MB (68719476736 512 byte sectors: 255H 63S/T 4277589C)

Teisest allikast ketas külge

da3 at iscsi1 bus 0 scbus8 target 0 lun 1
da3: <HP HSV360 0005> Fixed Direct Access SCSI-5 device
da3: 33554432MB (68719476736 512 byte sectors: 255H 63S/T 4277589C)

Kahe allika põhjal ühe blokkseadme loomine

# gmultipath create -A HPHSV360 /dev/da2 /dev/da3
GEOM_MULTIPATH: HPHSV360 created
GEOM_MULTIPATH: da2 added to HPHSV360
GEOM_MULTIPATH: da3 added to HPHSV360

Zfsi külge haakimine

# zpool import -d /dev/multipath zp1

:~> zpool status
 pool: zp1
 state: ONLINE
 scan: none requested
config:

    NAME         STATE   READ WRITE CKSUM
    zp1          ONLINE    0   0   0
     multipath/HPHSV360 ONLINE    0   0   0

http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=gmultipath&sektion=8&manpath=FreeBSD+9.1-RELEASE