FreeBSD GPT

Allikas: Kuutõrvaja
                    Roheline.jpg Toores. Ehk seda pala võib täiendada.

GPT on MBR piirangutest vaba, näiteks ei piira GPT partitsioonide arvu (MBR ei toeta üle nelja partitsiooni) ja lubab kasutada kuni 9.4 ZB suurust ketast.

In computer hardware, GUID Partition Table (GPT) is a standard for the layout of the partition table on a physical hard disk. Although it forms a part of the Extensible Firmware Interface (EFI) standard (Intel's proposed replacement for the PC BIOS), it is also used on some BIOS systems because of the limitations of MBR partition tables, which restrict a disk partition's size to a maximum of 2.19 TB (2.19 × 1012 bytes) or 2 TiB−512 bytes (2,199,023,255,040 bytes or 4,294,967,295 (232−1) sectors × 512 (29) bytes per sector).[1] GPT allows for a maximum disk and partition size of 9.4 ZB

Kuidas installida FreeBSD 6.5TB suurusele kettale kasutades GPT partisioneerimist. Tavaline sysinstall ja fdisk kahjuks ei suuda meid siin aidata. MBRil on kaheterabaidine piirang. Näide on kirjutatud pidades silmas FreeBSD versioon 7.x ja vanemaid ning probleem võib laheneda uues FreeBSD 9/10 versioonis juba iseenesest

Muide järgnevat õpetust on võimalik ka kasutada juhul kui vaja on lihtsalt BSD opsüsteem liigutada ümber teisele suuremate ketastega masinatele ning ketaste suurus ei ületa maagilist MBRi numbreid.

gpt is deprecated in freebsd 8.x ... use gpart

Esiteks boodime üles masina mingilt teiselt BSD kettalt. Selleks võib olla ka FreeBSD live CD nt mfsroot ja andmed võib dumpida aktiivselt töötavast serverist üle võrgu. Meil on sihtkohaks oleva ketta tähiseks edaspidi da0

# gpart show
=>    63 4883781105 ad6 MBR (2.3T)
     63  588813809  1 freebsd [active] (281G)
  588813872 4294967296    - free - (2.0T)

Juhul kui kettal on mingit varasemat infot tuleb see eelnevalt eemaldada. Näiteks partitsiooni kustutamiseks

gpart delete -i3 ad6

Ja ülejäänud info eemaldamiseks

gpart destroy ad6

Siis initsialiseerime ketta

# gpart create -s GPT ad6

Tekitame partitsioonid

/
/usr
/var
swap
# gpart add -s 128 -t freebsd-boot ad6
# gpart add -s 4G -t freebsd-swap -l swap ad6
# gpart add -s 10G -t freebsd-ufs -l root ad6
# gpart add -s 15G -t freebsd-ufs -l usr ad6
# gpart add -s 25G -t freebsd-ufs -l var ad6

Muudame ketta bootivaks

# gpart bootcode -b /boot/pmbr -p /boot/gptboot -i 1 ad6

Vaatame tulemust

# gpart show
=>    34 4883781101 ad6 GPT (2.3T)
     34     128  1 freebsd-boot (64K)
     162   8388608  2 freebsd-swap (4.0G)
   8388770  20971520  3 freebsd-ufs (10G)
  29360290  31457280  4 freebsd-ufs (15G)
  60817570  52428800  5 freebsd-ufs (25G)
  113246370 4770534765    - free - (2.2T)
testikas# ls /dev/ | grep ad6
ad6
ad6p1
ad6p2
ad6p3
ad6p4
ad6p5

loome neile failisüsteemid

newfs -nL root /dev/ad6p3
newfs -nL usr /dev/ad6p4
newfs -nL var /dev/ad6p5

Loome mountpoindid ja seejärel ühendame kettad nendekülge

# mount /dev/ad6p3 /mnt/root/
# mount /dev/ad6p4 /mnt/usr/
# mount /dev/ad6p5 /mnt/var/

Kõvaketas kust bootisime on /dev/ad4s1a nii ,et dumbime sealt nüüd kõik vajalikud failid ümber värsketele partitsioonidele

cd /mnt/root
dump -0Lauf - /dev/ad6s1a | restore -rf -
cd /mnt/usr
dump -0Lauf - /dev/ad6s1d | restore -rf -
cd /mnt/var
dump -0Lauf - /dev/ad6s1e | restore -rf -

Kui on vaja kopeerida üle võrgu tuleb anda käsud stiilis

# dump -0aLf - / | ssh 10.100.4.25 "cd /mnt/root && cat | restore -rf -"

Ja nii ükshaaval kõigi ketastega. Näiteks var haru

# dump -0aLf - /var | ssh 10.100.4.25 "cd /mnt/var && cat | restore -rf -"

The "old" fdisk/bsdlabel style uses /boot/mbr for the MBR and /boot/boot? for the slice. On GPT it usually is /boot/pmbr and /boot/gptboot for the bootcode partition. So, there is no need for a bootcode partition when using plain old MBR partitions/slices.

Mõned biosid võivad nõuda, et slice oleks seatud aktiivseks. Järgnevalt seadistame esimese partitsiooni aktiivseks.

# gpart set -a active -i 1 ad6

Ajasooni seadistamiseks tuleb sisestada käsk

# tzsetup

Mailiserveri kisa vaigistamiseks

cd /etc/mail
make aliases

Vajalik on teha veel uus fstab /mnt/root/etc alla

/dev/ad6p4       none      swap  sw       0    0
/dev/ad6p1       /        ufs   rw       1    1
/dev/ad6p2       /usr      ufs   rw       2    2
/dev/ad6p3       /var      ufs   rw       2    2

Ja võime üritada masinat startida

Lingid

FreeBSD dumpimisest backupi eesmärgil leiab juttu