Failisüsteemid

Allikas: Kuutõrvaja

Failisüsteemide külgeühendamine

Kettaseadmed FreeBSD's

Põhiliseks erinevuseks võrreldes Linuxi partitsioneerimisega mida tuleks meeles pidada on FreeBSD's see, et partitsioonidele on omakorda loodud veel üks kiht partitsioone ehk viilud/sliced

kettaseadmed ehk block deviced on /dev harus kirjeldatud selliselt

    1 - esimene IDE kanal teine ketas (nn primary slave)
    |
    |
/dev/ad1s1d
   | | |
   | | d - neljas partitsioon (c viitab tervele kettale)
   | |
   | s1 - esimene slice
   | 
   ad - IDE kõvaketas (sata kettad algavad da lühendiga)

See mida oleme harjunud pidama partitsiooniks kutsub FreeBSD sõnaga slice. Partitsioonid tehakse omakorda sinna sisse. Tulnud MBRi piirangutest mis lubas vaid 4 primaartset partitsiooni ja neli laiendatud, tegid asja veidi ümber.

Failisüsteemi külgeühendamine toimub käsuga mount näidates failisüsteemi tüübi võtmega -t, näiteks DOSi pehmeketta puhul

bash# mount -t msdos /dev/fd0a /mnt

või vastava programmiga, mille nimi moodustatakse reeglina sarnaselt alakriipsu abil

bash# mount_msdos /dev/fd0a /mnt

Lahtiühendamine toimub käsuga umount

bash# umount /dev/fd0a

Asjalik on failisüsteemide külgeühendamisel näidata ühendatud failide kasutaja ja grupp

bash# mount_msdos -u priit -g users /dev/fd0a /mnt

Vaikimisi saavad kasutajaks ja grupiks ühenduspunktiks oleva kataloogi vastavad väärtused.

FreeBSD UFS failisüsteem

FreeBSD ise kasutab UFS (Universal File System) failisüsteemi, kuid võimalik on kasutada ka teisi tuntud failisüsteeme ja võimalusi andmete kättesaadavaks tegemiseks kohaliku kataloogistruktuuri kaudu.

Näiteks UFS failisüsteemiga kõvakettapartitsiooni /dev/ad3e külgeühendamiseks juurfailisüsteemi tuleb kasutada programmi mount

bash# mount /dev/ad3e /mnt

DOSi FAT failisüsteem

DOSi FAT failisüsteemiga andmekandja kasutamiseks peab olema tuumas toetus, vastav rida tuuma konfiguratsioonifailis on

options MSDOSFS

Esimese IDE kanali teiselt vindi C:\ kettale vastava failisüsteemi külgeühendamiseks tuleb anda korraldus

bash# mount_msdos /dev/ad1s1 /mnt

Extended fdiski partitsioonis asuvaid loogilisi DOSi kettaid ei saa kasutada.

Windows FAT32

Toetus ja moutimine on sama nagu eelnevalt kirjeldatud vanal fat'il

Usb pulkade jms seadmete jaoks antud failisüsteemi loomiseks on käsk

newfs_msdos /dev/da0
/dev/da0: 78090416 sectors in 9761302 FAT32 clusters (4096 bytes/cluster)
bps=512 spc=8 res=32 nft=2 mid=0xf0 spt=63 hds=255 hid=0 bsec=78242976 bspf=76261 rdcl=2 infs=1 bkbs=2

http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=newfs_msdos&apropos=0&sektion=0&man

Linuxi EXT2 failisüsteem

Linuxi EXT2 failisüsteemi külgeühendamiseks peab olema tuumas toetus, vastav rida tuuma konfiguratsioonifailis on

options EXT2FS

Näiteks Esimese IDE kanali teise vindi esimesel fdiski partitsioonil asuvat failisüsteemi ühendatakse külge selliselt

bash# mount_ext2fs /dev/ad1s1 /mnt

Extended fdiski partitsioonis asuvaid loogilistel partitsioonidel asuvaid EXT2 failisüsteeme ei saa kasutada.

Samuti peab arvestama, et paljud kaasaegsed Linuxi failisüsteemid moodustatakse vaikimisi, kasutades omadusi, mida FreeBSD EXT2FS ei toeta.

Võrgu failisüsteem

Võrgu failisüsteemi (NFS - Network File System) kasutamiseks peab tuumas olema toetus, vastav rida on

options NFS

Näiteks masinas kalake NFSiga välja jagatud kataloogi /home külgeühendamiseks tuleb anda korraldus

bash# mount_nfs kalake:/home /mnt

CD-plaat

CD-plaadil asuva iso9660 failisüsteemi külgeühendamiseks peab olema CD-seade toetatud ning tuumas failisüsteem samuti, vastav rida on

options CD9660

Näiteks IDE esimese kanali teise seadmena kasutatava ATAPI CD-seadmes oleva plaadi külgeühendamine toimub selliselt

bash# mount_cd9660 /dev/acd0a /cdrom

CD-seadme nime on praktiliselt kõige lihtsam dmesgi abil kindlaks teha.

Cd plaatide loomisest võib lisaks lugeda ametlikust dokumentatsioonist

http://www.freebsd.org/doc/en/books/handbook/creating-cds.html

UFS Windowsis

Ufs failisüsteemi mountimiseks ja lugemiseks windowsis on olemas väike driver utiliit

http://sourceforge.net/projects/ffsdrv/

Faili salvestatud failisüsteem

Failisüsteemi saab salvestada tervikuna failiks, näiteks salvestame partitsioonil /dev/ad2e oleva failiüsteemi failiks ad2e.img

bash# dd if=/dev/ad2e of=ad2e.img

Selliselt salvestatud failis sisalduvad andmed saab teha kättesaadavaks ühendades nad juurfailisüsteemi külge sarnaselt tõelise failisüsteemiga.

mdconfig -a -t vnode -f /your/iso/image/ad2e.img -u 0
mount /dev/md0 /mnt