Diskless Debian

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

TODO

Kliendi juurfailisüsteemi ettevalmistamine NFS serveril

Asugu diskless Debian süsteemi ehk kliendi juurfailisüsteem NFS serveril LVM voluumil /dev/nfs/diskless_debian

 # lvcreate -L4G -n diskless_debian nfs
 # mke2fs -j /dev/nfs/diskless_debian
 # tune2fs -c 0 -i 0 /dev/nfs/diskless_debian
 # mount /dev/nfs/diskless_debian /srv/nfs/diskless-debian
 # rmdir /srv/nfs/diskless-debian/lost+found

Paigaldame Lenny operatsioonisüsteemi kataloogi /srv/nfs/diskless, NFS serveris tuleb selleks öelda

 # debootstrap lenny /srv/nfs/diskless-debian http://ftp.ee.debian.org/debian

Seejärel tuleb lisada kliendi /etc/apt/sources.list faili

 deb   http://ftp.ee.debian.org/debian/   lenny main contrib non-free
 deb-src http://ftp.ee.debian.org/debian/   lenny main contrib non-free
 
 deb   http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib non-free
 deb-src http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib non-free

ning ühendada külge kliendile /proc ja /dev/pts failisüsteemis

 # mount -t proc /proc /srv/diskless-debian/proc
 # mount -t devpts /dev/pts/ /srv/diskless-debian/dev/pts

ning lisada paketid nfs-common, openssh-server, joe, less ja lvm2

 # chroot /srv/nfs/diskless-debian
 # unset LANG
 # apt-get install nfs-common lvm2 joe less openssh-server

Seadistada võrk /etc/network/interfaces failis

 # The loopback network interface
 auto lo
 iface lo inet loopback
 
 # The primary network interface
 auto eth0
 iface eth0 inet static
 address 192.168.10.102
 gateway 192.168.10.254
 netmask 255.255.255.0
 broadcast 192.168.10.255

Paigaldada tuum

 # apt-get install linux-image-2.6-686

Moodustada diskless Debiani jaoks selline initramfs, mis kasutaks alglaadimiseks NFS serverit. Selleks peab olema failis /etc/initramfs-tools/initramfs.conf rida

BOOT=nfs

ning ehitada uus initramfs öeldes nt

# update-initramfs -k 2.6.26-2-686 -c

Üle vaadata

 • /etc/resolv.conf
 • /etc/hostname
 • /etc/hosts
 • /etc/fstab
 • /etc/shadow

Kui chroot keskkond on ettevalmistatud, siis tuleb exit abil sealt väljuda ning ühendada pts ja proc failisüsteemid lahti

 # umount /srv/diskless-debian/proc
 # umount /srv/diskless-debian/dev/pts

Kliendi tuuma ettevalmistamine

TODO

Märkused

 • Diskless arvutil puudub saaleala (ingl. k. swap)
 • debootstrap'ile sarnasele funktsionaalsusega tarkvara on crosshurd

Kasulikud lisamaterjalid