Debian GNU/kFreeBSD kasutamine

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

Debian GNU/kFreeBSD http://wiki.debian.org/Debian_GNU/kFreeBSD operatsioonisüsteem kasutab FreeBSD tuuma ning muus osas reeglina GNU tarkvara, st tehniliselt ei ole tegu Linuxiga.

FreeBSD tuuma kasutamise tõttu sisaldab kFreeBSD nt selliseid vahendeid

 • OpenBSD PF paketifilter
 • FreeBSD jail virtualiseerimine

kFreeBSD arendus toimub Debian projekti raames, süsteemi järgmised omadused on sarnased Debianile

 • paketihaldus

Mõnede kasutajate arvates seisneb kFreeBSD erilisus selles, et Linux tuuma asemel kasutatakse FreeBSD tuuma ning FreeBSD ports süsteemi asemel kasutatakse Debiani paketihaldust.

kFreeBSD paigaldamine

Aadressil http://glibc-bsd.alioth.debian.org/install-cd/ jagatakse i386 ja amd64 arhitektuuri CD tõmmiseid, millelt saab kFreeBSD operatsioonisüsteemi paigaldada. Käesolevas palas on toetutud kFreeBSD kasutamisele VMware 2.x keskkonnas.

Arvuti tõmmiselt alglaadimiselt käivitub FreeBSD installerile sarnane installer ning selle kasutamisel saab paigaldada kFreeBSD operatsioonisüsteemi.

kFreeBSD seadistamine

Järgnevas kirjeldatakse süsteemi oluliste komponentide seadistamist

Tuum

2009 sügisel kasutab kFreeBSD 7.2 tuuma, tuuma moodulid asuvad /lib/modules/7.2-1-amd64 kataloogis ja alglaadur ja tuum ise /boot kataloogis.

 # uname -a
 GNU/kFreeBSD debian 7.2-1-amd64 #0 Wed Jul 22 16:20:39 CEST 2009 x86_64 amd64 \
  Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU  Q9300 @ 2.50GHz GNU/kFreeBSD

Tuuma moodulite laadimine toimub käsuga kldload kuigi /sbin/modproble on olemas lingina

 # ls -l /sbin/modprobe 
 lrwxr-xr-x 1 root root 7 Oct 10 13:55 /sbin/modprobe -> kldload

laaditud moodulite nimekirja vaatamine öeldes

 # kldstat 
 Id Refs Address      Size   Name
 1  2 0xffffffff80200000 c18238  kernel

sysctl

sysctl on sarnane BSD'le, nt

 # sysctl dev.em
 dev.em.0.%desc: Intel(R) PRO/1000 Network Connection 6.9.6
 dev.em.0.%driver: em
 dev.em.0.%location: slot=0 function=0 handle=\_SB_.PCI0.P2P0.S1F0
 dev.em.0.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x100f subvendor=0x15ad subdevice=0x0750 class=0x020000
 dev.em.0.%parent: pci2
 dev.em.0.debug: -1
 dev.em.0.stats: -1
 dev.em.0.rx_int_delay: 0
 dev.em.0.tx_int_delay: 66
 dev.em.0.rx_abs_int_delay: 66
 dev.em.0.tx_abs_int_delay: 66
 dev.em.0.rx_processing_limit: 100
 dev.em.0.wake: 0

Süsteemi alglaadimisel kehtestatakse failis /etc/sysctl.conf kirjeldatud väärtused.

Süsteemsed teegid

 # ldd /sbin/init 
     libc.so.0.1 => /lib/libc.so.0.1 (0x0000000800826000)
     /lib/ld-kfreebsd-x86-64.so.1 (0x0000000800608000)

OpenBSD PF paketifilter

PF paketifiltri kasutamiseks tuleb laadida tuuma moodul pf

 # kldload pf

PF kasutamiseks sobib kasutada pfctl utiliiti.

Võrguseadmete seadistamine

Võrguseadmed kannavad BSD operatsioonisüsteemides levinud nimesid, nt Inteli gigabit kaardile vastava seadme nimeks on em0

 # ifconfig em0
 em0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
     options=9b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,VLAN_HWCSUM>
     ether 0:c:29:40:f1:bc
     inet6 fe80::20c:29ff:fe40:f1bc%em0 prefixlen 64 scopeid 0x1 
     inet 192.168.10.37 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.10.255
     media: Ethernet autoselect (1000baseTX <full-duplex>)
     status: active

Võrguseadmete seadistamine toimub failist /etc/network/interfaces sarnaselt Debianile

 auto lo0
 iface lo0 inet loopback
 
 auto em0
 iface em0 inet static
     address 192.168.10.37
     network 192.168.10.0
     netmask 255.255.255.0
     gateway 192.168.10.254

Failisüsteemid

Vaikimisi on kasutusel ufs failisüsteem kusjuures plokkseadmete nimed on sarnased FreeBSD kasutusele

 # mount
 /dev/da0s1a on / (ufs, local)
 devfs on /dev (devfs, local)
 linprocfs on /proc (linprocfs, local, noexec, nosuid)
 linsysfs on /sys (linsysfs, local)
 fdescfs on /dev/fd (fdescfs)


 # df -h
 Filesystem      Size Used Avail Use% Mounted on
 /dev/da0s1a      5.9G 379M 5.0G  7% /
 devfs         1.0K 1.0K   0 100% /dev
 linprocfs       4.0K 4.0K   0 100% /proc
 /sys         4.0K 4.0K   0 100% /sys
 fdescfs        1.0K 1.0K   0 100% /dev/fd

Kasulikud lisamaterjalid