Debian GNU/Hurd kasutamine

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

Debian GNU/Hurd operatsioonisüsteem http://www.debian.org/ports/hurd/ on Mach mikrokernelil töötaval Hurd lahendusel põhinev operatsioonisüsteem.

Debian GNU/Hurd paigaldamine

Tundub, et 2009 aasta sügisel on kõige praktilisem alustada GNU/Hurd kasutamist käivitades aadressilt http://www.gnu.org/software/hurd/hurd/running/qemu.html kopeeritud tõmmise QEMU keskkonnas

 # qemu -m 256 -hda debian-hurd-k16-qemu.img

Debian GNU/Hurd kasutamine

Peale Hurdi käivitamist saab QEMU konsoolilt logida süsteemi sisse kasutajana root

Hurd-1.gif

Alglaadimine

Debian GNU/Hurd kasutab alglaadurit GRUB kusjuures süsteemi alglaadib selline sektsioon

 title Debian GNU/Hurd
 root  (hd0,0)
 kernel /boot/gnumach.gz root=device:hd0s1
 module /hurd/ext2fs.static --multiboot-command-line=${kernel-command-line} }
  --host-priv-port=${host-port} --device-master-port=${device-port} \
  --exec-server-task=${exec-task} -T typed ${root} $(task-create) $(task-resume)
 module /lib/ld.so.1 /hurd/exec $(exec-task=task-create)

Protsessid

Enam-vähem vaikimisi töötavas süsteemis esinevad sellised protsessid

 # ps aux
 USER    PID %CPU %MEM  SZ  RSS TT STAT  START   TIME COMMAND
 root     3 0.2 2.2 391M 5.58M - So  10:34AM 0:20.00 /hurd/ext2fs.static \
  --multiboot-command-line=/boot /gnumach.gz root=device:hd0
 root    41 0.1 0.5 131M 1.16M - So  10:34AM 0:00.87 /hurd/pflocal
 root     0 0.0 0.3 131M 760K  ? R<mo 10:34AM 0:01.06 /hurd/proc
 -      2 0.0 2.2 287M 5.57M  ? D<p 10:34AM 0:00.12 /boot/gnumach.gz root=device:hd0s1
 root     4 0.0 0.4 130M 976K - So  10:34AM 0:00.73 /hurd/exec
 root     5 0.0 0.2 130M 560K - So  10:34AM 0:00.36 /hurd/auth
 root     7 0.0 0.3 130M 812K - So  10:34AM 0:00.15 /hurd/term /dev/console device console
 root     8 0.0 0.1 130M 392K - So  10:34AM 0:00.03 /hurd/magic tty
 root    13 0.0 0.2 130M 408K - So  10:34AM 0:00.03 /hurd/storeio hd0s2
 root    116 0.0 0.3 130M 876K - So  10:37AM 0:00.04 /hurd/streamio kmsg
 root    18 0.0 0.2 130M 636K - So  10:34AM 0:00.08 /hurd/null
 root    19 0.0 0.2 130M 416K - So  10:34AM 0:00.04 /hurd/storeio hd0s1
 root    125 0.0 1.0 149M 2.64M p0 S  10:38AM 0:00.50 ssh root@10.0.2.241 -L 3128:192.168.1.241:3128 -v
 root    132 0.0 0.4 130M 1.05M - So  10:39AM 0:00.39 /hurd/term /dev/ptyp1 pty-master /dev/ttyp1
 root    143 0.0 0.4 130M 1.01M - So  10:40AM 0:00.34 /hurd/term /dev/ptyp2 pty-master /dev/ttyp2
 root    46 0.0 0.8 133M 1.98M - So  10:34AM 0:02.57 /hurd/pfinet -i eth0 -a 10.0.2.15 \
  -g 10.0.2.241 -m  255.255.255.0
 root    47 0.0 0.4 130M 952K - So  10:34AM 0:00.01 /hurd/storeio --no-cache time
 root    56 0.0 0.4 130M 1004K - So  10:34AM 0:00.06 /hurd/term /dev/tty1 hurdio /dev/vcs/1/console
 root    57 0.0 0.6 131M 1.62M - So  10:34AM 0:00.13 /hurd/console
 root    66 0.0 0.4 130M 1004K - So  10:34AM 0:00.03 /hurd/term /dev/tty2 hurdio /dev/vcs/2/console
 root    67 0.0 0.4 130M 1004K - So  10:34AM 0:00.03 /hurd/term /dev/tty3 hurdio /dev/vcs/3/console
 root    68 0.0 0.4 130M 1004K - So  10:34AM 0:00.03 /hurd/term /dev/tty4 hurdio /dev/vcs/4/console
 root    69 0.0 0.4 130M 1004K - So  10:34AM 0:00.01 /hurd/term /dev/tty5 hurdio /dev/vcs/5/console
 root    70 0.0 0.4 130M 1004K - So  10:34AM 0:00.05 /hurd/term /dev/tty6 hurdio /dev/vcs/6/console
 root    71 0.0 0.4 130M 1.13M - So  10:34AM 0:00.10 /hurd/password
 root    198 0.0 0.3 146M 856K p1 S  10:41AM 0:00.04 ps -aux
 root    100 0.0 0.4 130M 1.07M - So  10:35AM 0:00.54 /hurd/term /dev/ptyp0 pty-master /dev/ttyp0

Võrk

Võrguseadistuste vaatamiseks sobib kasutada nt samanimelisest paketist programmi inetutils-ifconfig

 # inetutils-ifconfig 
 lo (1):
  inet address 127.0.0.1
  netmask    255.0.0.0
  flags     UP LOOPBACK RUNNING
  mtu      3924
 
 eth0 (2):
  inet address 10.0.2.15
  netmask    255.255.255.0
  broadcast   10.0.2.255
  flags     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST
  mtu      1500

Tarkvara paigaldamine

Debian GNU/Hurd operatsioonisüsteemis toimub tarkvara paigaldamine nö tavaliste Debiani paketihalduse kasutamise vahenditega, nt

 # apt-get install joe

Kasulikud lisamaterjalid