Collectd

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

Collectd on klient-server töövahend erinevate mõõtemeetrikute korjamiseks ja salvestamiseks. Tegemist on ühe süsteemis töötava deemoniga, mille funktsionaalsus ehk kas tegemist serveri, klienti, proxyga saavutatakse erinevate pluginate vahendusel. Samamoodi on kõik info mida süsteemist korjatakse seadistatav läbi erinevate pluginate.

Mõned lihtsad asjad mida annab collect abil koguda on nt cpu, mälu ja võrgu kohta käiv info.

Collectd deemon ise vaid kogub ja salvestab infot ning graafikute loomiseks on vaja eraldi rakendust. Collectd töövoogu iseloomustab järgnev pilt.

Collectd.png

Paigaldamine

Debianis

# apt-get install collectd

Arch linuxis

# pacman -Sy collectd

Serveri puhul tuleb paigaldada veel rrdtool

Lihtne klienti seadistus

 LoadPlugin "cpu"    # protsessori statistika 
 LoadPlugin "memory"  # mälu
 LoadPlugin "interface" # võrguseadmed
 
 # välistame teatud võrguseadmete graafikute joonistamise, vastupidise saavutamiseks IgnoreSelected false                                       
 <Plugin interface>
 Interface lo
 Interface sit0
 IgnoreSelected true
 </Plugin>
 
 LoadPlugin "network"
 # saadame kõik info enda collectd serverile, servereid võib olla seejuures mitu
 <Plugin "network">
 Server "collectd0.example.com"
 </Plugin>

Lihtne serveri seadistusfail

 LoadPlugin "network"
 <Plugin "network">
 Listen "ip_aadress"
 </Plugin>
 
 LoadPlugin "rrdtool"
 
 <Plugin "rrdtool">
 DataDir "/var/lib/collectd/rrd"
 </Plugin>

Proxy

LoadPlugin "network"
<Plugin "network">
Listen "collectgw.extern.example.com"
Server "collectd1.intern.example.com"
Forward true
</Plugin>

Collectd web

Collectd jaoks on arendatud terve hulk veebiliideseid, enamusel neist oma head ja vead. Üsna põhjaliku nimekirja leiab https://collectd.org/wiki/index.php/List_of_front-ends

Collektus.png

Keerukamad kasutusjuhud

Mõned kasutusnäited

Näiteks selleks, et cpudest ei joonistataks mitte ainult eraldi graafikuid vaid ka üks nende kõigi kogusumma kohta

<Plugin "cpu">
 ReportByCpu false
</Plugin>

Kindlad protsessid

LoadPlugin processes                                           

<Plugin processes>                                            
    Process uhttpd                                          
    Process dnsmasq                                          
    Process dropbear                                         
</Plugin>

Postfixi järjekord omatehtud skriptiga

Skripti käivitamine, antud näites loeb skript kokku faile postfixi järjekorra kaustadest

LoadPlugin exec
<Plugin exec>
 Exec "postfix:postfix" "/etc/collectd.d/collectd-postfix.sh"
</Plugin>

collectd-postfix.sh

#!/bin/bash

INTERVAL=60
POSTFIX_QDIR=/var/spool/postfix

while :; do
 time=$(date +%s)
 for q in incoming active deferred corrupt hold; do
  count=$(find $POSTFIX_QDIR/$q -type f -print | wc -l)
  eval "$q=$count"
 done
 echo "PUTVAL \"$HOSTNAME/postfix/postfix_queue\" interval=$INTERVAL $time:$incoming:$active:$deferred:$corrupt:$hold"
 sleep $INTERVAL
done

Isetehtud skriptil tuleks täiendada ka tüüpide andmebaasi

echo "postfix_queue	incoming:GAUGE:0:U, active:GAUGE:0:U, deferred:GAUGE:0:U, corrupt:GAUGE:0:U, hold:GAUGE:0:U" >> /etc/collectd.d/types.db

Postgresqli jälgimine

Postgresile saab teha lihtsa päringu, millepeale siis graafik joonistatakse. Seda näiteks selliselt:

LoadPlugin postgresql
<Plugin postgresql>

# Loome query nimega dbsize
 <Query dbsize>
  Statement "SELECT t1.datname AS db_name, pg_size_pretty(pg_database_size(t1.datname)) as db_size from pg_database t1 order by pg_database_size(t1.datname) desc;"
  Param db_size
  <Result>
   Type dbsize
   InstancePrefix "db_name" 
   ValuesFrom "db_size"
  </Result>
 </Query>

# Database postgres andmed
# ja tema suunas tehtavad queryd
 <Database postgres>
  Host "127.0.0.1"
  Port "5432"
  User "postgres"
  Password ""
  Query dbsize
 </Database>

# jälgime spetsiifilist baasi
<Database zoobaas>
  Host "127.0.0.1"
  Port "5432"
  User "postgres"
  Password ""

  Query backends
  Query transactions
  Query queries
  Query query_plans
  Query table_states
  Query disk_io
  Query disk_usage
</Database>

</Plugin>

Ja lihtsalt monitooringu jaoks piisab ühest pluginast ja paarist regexpist

LoadPlugin processes

<Plugin "processes">
ProcessMatch pg_writer "postgres:.writer.process"
ProcessMatch pg_wal_writer "postgres:.wal.writer.process"
ProcessMatch pg_autovacuum "postgres:.*autovacuum"
ProcessMatch pg_stats_collector "postgres:.stats.collector.process"

# database connections by ’user’
ProcessMatch pg_user_kasutaja "postgres:.kasutaja"

# database connections to database ’andmed’
ProcessMatch pg_db_andmed "postgres:.[A-Za-z0-9]+.andmed"
</Plugin>

Temperatuurianduri andmed failist

Kasutusel on Beaglebone Black, mille GPIO külge on joodetud kaks temperatuuriandurit

Kaks andurit, kumbki annab eraldi failist väljundit

10-00080013237c
10-0008001327a7

Näiteks

# cat /sys/devices/w1_bus_master1/10-0008001327a7/w1_slave 
24 00 4b 46 ff ff 09 10 53 : crc=53 YES
24 00 4b 46 ff ff 09 10 53 t=18187

seal t=17375 on temperatuur millikraadides.

Järgnev konfilõik loeb curliga failist info, korjab sellest regexpi abil millikraadides temperatuuri, ja viimaks teisendab millikraadid normaalseteks ühikuteks

 # laadime vajalikud pluginad
 LoadPlugin curl
 LoadPlugin match_regex
 LoadPlugin target_scale
 
 <Plugin curl>
  <Page "Cont1_T">
   URL "file:///sys/devices/w1_bus_master1/10-0008001327a7/w1_slave"
    <Match>
 	Regex "t=(-?[0-9]+)" 
     DSType "GaugeLast"
     Type "temperature"
     Instance "Andur 1"
    </Match>
  </Page>
  <Page "Cont2_T">
   URL "file:///sys/devices/w1_bus_master1/10-00080013237c/w1_slave"
    <Match>
     Regex "t=(-?[0-9]+)"
     DSType "GaugeLast"
     Type "temperature"
     Instance "Andur 2"
    </Match>
  </Page>
 </Plugin>
 
 <Chain "PreCache">
  <Rule "m_to_c">
   <Match "regex">
    Plugin "^curl$"
    Type "^temperature$"
   </Match>
   <Target "scale">
   Factor 0.001 
   </Target>
  </Rule>
 </Chain>

UPSi andmete lugemine

Võrgu-upside puhul oleks tarvis paigaldada ja seadistada nut tarkvara

/etc/nut/ups.conf

[juurups]
 driver = snmp-ups
 port = 10.1.1.7
 community = public
 snmp_version = v2c
 mibs = ietf
 pollfreq = 60

collectd konfiguratsioon

<Plugin nut>
    UPS "juurups@localhost:3493"
</Plugin>

Võrgulüliti (switchi) graafikud

Collectd võimaldab joonistada liiklusgraafikuid ka snmp toega switchide portidest

<Plugin snmp>
 <Data "ifmib_if_octets64">
  Type "if_octets"
  Table true
  Instance "IF-MIB::ifName"
  Values "IF-MIB::ifHCInOctets" "IF-MIB::ifHCOutOctets"
 </Data>
 <Data "ifmib_if_packets64">
  Type "if_packets"
  Table true
  Instance "IF-MIB::ifName"
  Values "IF-MIB::ifHCInUcastPkts" "IF-MIB::ifHCOutUcastPkts"
 </Data>
 <Data "ifmib_if_broadpackets64">
  Type "if_broadpackets"
  Table true
  Instance "IF-MIB::ifName"
  Values "IF-MIB::ifHCInBroadcastPkts" "ifHCOutBroadcastPkts"
 </Data>
 <Data "ifmib_if_multipackets64">
  Type "if_multipackets"
  Table true
  Instance "IF-MIB::ifName"
  Values "ifHCInMulticastPkts" "ifHCOutMulticastPkts"
 </Data>
 <Data "ifmib_if_errors">
  Type "if_errors"
  Table true
  Instance "IF-MIB::ifName"
  Values "IF-MIB::ifInErrors" "IF-MIB::ifOutErrors"
 </Data>

 <Host "serverite-sw">
  Address "10.100.0.33"
  Version 2
  Community "public"
  Collect "ifmib_if_octets64" "ifmib_if_packets64"
 </Host>
 <Host "siseliiklus-sw">
  Address "10.100.0.34"
  Version 2
  Community "public"
  Collect "ifmib_if_octets64" "ifmib_if_packets64"
 </Host>
</Plugin>

Tulemus on umbkaudu järgnev

Swgraafik.png

Loomulikult on vaja täiendavalt mingit veebilahendust mis oskab rrd faile piltidena veebis näidata