Cherokee

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

Kergelt seadistatav ja lihtne veebiserver nagu lighttp, thttp, boa


Cherokee-icono.png

Seadistus

installiks paljudes süsteemides binaarne port olemas

pkg_add -r cherokee
emerge cherokee
apt-get install cherokee

Seadistusfailid asuvad /etc/ või /usr/local/etc/ all FreeBSD puhul asuvas kaustas cherokee

Peamiseks seadistusfailmiks on cherokee.conf otseselt veebiserveri töölesaamiseks ei olegi vaja seal midagi muuta. Selleks ,et enda domeen töölesaada tuleb liikuda cherokee all olevasse kausta sites-enabled cherokee/sites-enabled. Seal asub fail default mis määrab ära vaikimisi kõikide veebilehtede suunamise.

Selleks ,et meie domeen www.test.ee tööle hakkaks loome sinna kausta uue faili nimega test.ee (nime kujul pole tegelikult mingit tähtsust selguse huvides võib neile anda lihtsalt arusaadavamaid nimesid)

Ja lisame sinna


Server www.test.ee, test.ee {
DirectoryIndex index.html
DocumentRoot /usr/local/www/test
Log combined {
 AccessLog /var/log/cherokee.access
 ErrorLog /var/log/cherokee.error
}
Directory / {
 Handler common
}

}
Directory /icons {
 Handler file
 DocumentRoot /usr/local/share/cherokee/icons/
}

}

Pöördudes nüüd www.test.ee või test.ee poole näeme /usr/local/www/test kausta sisu

Soovides kasutada näiteks php.d pole midagi lihtsamat. Installime peale php koos php-cgi toega ja lisame enda loodud konfiguratsiooni

Extension php {
  Handler phpcgi {
   Interpreter /usr/bin/php5-cgi #rada php-cgi'ni võib olla erinev vastavalt operatsioonisüsteemile. Vajadusel õige raja leidmiseks kasuage findi
  }
}

Selleks ,et saada kaust paroolialla tuleb teha nii.

Directory /salajane {
  DocumentRoot /home/varjatudasjad
  Auth Basic, Digest {
    Name "kogum headkraami"
    Method plain {
      PasswdFile /home/passwd
    }
  }
}

kaust /home/varjatudasjad on nüüd ligipääsetav urliga www.test.ee/salajane ning paroolifailiks /home/passwd. Sinna faili võib kirjutada ka ilma krüpteeringuta näiteks selliselt

kasutaja:pa123rool

Ja kõik.

Lingid

Kõigest on veel pikemalt räägitud ametlikul aadressil http://www.cherokee-project.com/doc/