Centosi kasutamine

Allikas: Kuutõrvaja

Centosi distributsiooni kasutamise ja populaarsete teenuste paigalduse kiirspikker

Centosi seadistamine

Installijärgsed toimingud

Ajatsoon paika

# timedatectl set-timezone Europe/Tallinn

Pakihaldus

Paki installimine

# yum install <package name/s>

Kontrollime kas süsteemile on uuendusi

# yum check-update

Uuendame vaid need pakid mis on ebaturvalised

# yum update --security

Kõigi pakettide uuendamiseks

# yum update

Kõikide paigaldatud pakettide nimekiri

# rpm -qa

Eemalda failis nimega list kirjeldatud paketid

# yum -y remove $(cat list)

Näita kõiki repositooriumis olevaid apache2 versioone

# yum --showduplicates list apache2

Paigaldada saab neid käsuga

# apache2-(version)

Centos ei taha alati nimekirjas leiduvaid vanemaid pakke installida teates, et need osblolete, siin aitab

# yum install --setopt=obsoletes=0 python-psycopg2-2.7.5-1.rhel7.1

Et vaadata mis failidest mingi pakk koosneb tuleb installida yum-utils mis tekitab süsteemi repoquey käsu

# yum install yum-utils	
# repoquery -l time
/usr/bin/time
/usr/share/doc/time-1.7
/usr/share/doc/time-1.7/AUTHORS
/usr/share/doc/time-1.7/COPYING
/usr/share/doc/time-1.7/ChangeLog
/usr/share/doc/time-1.7/NEWS
/usr/share/doc/time-1.7/README
/usr/share/info/time.info.gz

Repositooriumite nimekirja näeb

# yum repolist

Võrguseadistus

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s3
IPADDR=192.168.0.108
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.0.1
DNS1=8.8.8.8
DNS1=8.8.4.4

Populaarsed teenused

Töötavad teenused

systemctl list-units --type service

Selinux on tore turvakiht aga ka paljude vigade allikas seega tema keelamiseks

setenforce Permissive

Nginx

Paigaldamine

yum install nginx

Vaikimisi kaasa tuleva konfiguratsiooniga jagatakse kataloogis /usr/share/nginx/html olevaid faile

Paneme nginxi käima ja lubame selle vaikekäivituse restardi järel

systemctl start nginx
systemctl enable nginx