Case study: Solaris operatsioonisüsteemi migreerimine ühelt arvutilt teisele - sparc

Allikas: Kuutõrvaja

Eesmärk

Ühelt Sparc arvutilt kopeerida operatsioonisüsteem teisele nn sama arhitektuuriga arvutile. Arhitektuur peab olema sama uname -m käsu väljundi mõttes, nt

 # uname -m
 sun4us

Lähtearvutist flar arhiivi moodustamine

 bash# flar create -n rakendus1_20070104 -X /root/flar-exclude /flar/rakendus1_20070104.flar

Install serveri ettevalmistamine

Paigaldusserver (ingl. k. install server) on arvuti, millelt paigaldatav arvuti üle võrgu üles booditakse ning kus asub paigaldusmeedia, nt nö default meedia või flar arhiiv. Kui paigaldatav arvuti ning paigaldusserver asuvad samas vlanis ehk sama etherneti peal, siis ei ole tarvidust abistavate teenuste järele, dhcp vms.

Paigaldusserveris tuleb kasutada sama versiooni tarkvara meediat, mis ülekantav süsteem on, nt

 bash# cat /etc/release 
           Solaris 10 6/06 s10s_u2wos_09a SPARC
     Copyright 2006 Sun Microsystems, Inc. All Rights Reserved.
            Use is subject to license terms.
              Assembled 09 June 2006

Meedia tuleb külge ühendada nt dvd immidsalt ning kopeerida käsuga kohalikku failisüsteemi

 bash# lofiadm -a dvd-image.iso
 bash# mount -F hsfs -o ro /dev/lofi/1 /data/media/temp
 bash# cd /data/media/temp/Solaris_10/Tools
 bash# ./setup_install_server /data/media/u3
 Calculating space required for the installation boot image
 Copying the CD image to disk...
 Copying Install Boot Image hierarchy...
 Install Server setup complete

Seejärel tuleb sisuliselt käivitada bootparam ning rarp serverid, see toimub skriptiga add_install_client, mille parameetriteks kasutatakse paigaldatava arvuti etherneti aadressi ja ip aadressi

 bash# cd /data/media/u3/Solaris_10/Tools
 bash# ./add_install_client -i 10.0.6.8 -e 0:e0:0:c4:e2:1b rakendus1 sun4us
 Adding IP address for rakendus1.sise.kit to /etc/hosts
 Adding Ethernet number for rakendus1.sise.kit to /etc/ethers
 saving original /etc/dfs/dfstab in /etc/dfs/dfstab.orig
 Adding "share -F nfs -o ro,anon=0 /data/media/u3" to /etc/dfs/dfstab
 making /tftpboot
 enabling tftp in /etc/inetd.conf
 Converting /etc/inetd.conf
 enabling network/tftp/udp6 service
 enabling network/rarp service
 enabling network/rpc/bootparams service
 updating /etc/bootparams
 copying boot file to /tftpboot/inetboot.SUN4US.Solaris_10-1

Vajadusel saab eemaldada kliendi st installitava süsteemi kohta käiva sissekande, kusjuures rakendus1 nimi peab lahenduma.

 bash# ./rm_install_client rakendus1.sise.kit
 removing rakendus1.sise.kit from bootparams
 removing /etc/bootparams, since it is empty
 removing /tftpboot/inetboot.SUN4US.Solaris_10-1
 removing /tftpboot

Vajadusel saab rarp ja bootparam serverite seadistusfaile käsitsi üle vaadata ning teenuseid restartida

 baas:~# svcadm restart network/rarp
 baas:~# svcadm restart network/rpc/bootparams

Sihtpunkt arvutile operatsioonisüsteemi paigaldamine

Installeeritavas arvutis tuleb öelda OBP ehk PROM promptis

 {} ok boot net

(või boot net1 sõltuvalt millise kaardi kaudu ta peaks install serveriga suhtlema)

Tulemusena peaks arvuti booditama ja käivitatama installer. Installeri tuleb liikuda edasi nii nagu tavalisel süsteemi paigaldamisel, aga ühes kohas tuleb valida allikaks Flash archive. See fail peab olema kättesaadav üle NFS serveri, nt sama install serveri pealt.