Cacti kasutamine Debianiga

Allikas: Kuutõrvaja

Cacti installeerimine

Dokumentatsioon on kirjutatud neile, kes suudavad linuxis orienteeruda ja pole päris võõrad selle käsustikuga. Kasuks tulevad teadmised MySQL baasi ja PHP kasutamisest. Cacti enda konfigureerimist siin dokumentatsioonis ei puudutata. Selle info leiab www.cacti.net. Soovitame igaksjuhuks muudetavatest konffailidest tagavara teha.

Cacti on RRDtool'i abil toimiv (jõudlus)graafikute joonistamise vahend. Cactiga on võimalik jälgida enda arvutite protsessori, mälu, võrguressursside jne (täpsemalt www.cacti.ee) kasutust ka näiteks saja arvuti puhul. Võrguseadmeid saab cactit jälgima konfigureerida läbi võrdlemisi arusaadava graafilise liidese.

Installeerisime Cacti ja selle toimimiseks vajalikud rakendused

Cacti toimimiseks vajalikud rakendused:

  • RRDTool 1.0.49 või 1.2.x või uuem
  • MySQL 4.1.x või 5.x või uuem
  • PHP 4.3.6 või uuem, 5.x uuem sovitatud, et kasutada lisavõimalusi
  • veebiserver, näiteks Apache või IIS

Meie installisime järgmised (snmp'd pole vaja kui teisi arvuteid ei hakka monitoorima ja selle pärast pole seda ka nõuetes kirjas, me installisime selle siiski):

apt-get install apache2 php5 php5-snmp php5-mysql mysql-server-5.0 rrdtool snmp php5-cli snmpd
  • küsitakse mysql'i root parooli*

Kena õpetus kuidas installeerida MySQL ja PHP ning kontrollida nende tööd: http://devolio.com/blog/archives/401-How-to-install-Apache,-MySQL-and-PHP-LAMP-in-Ubuntu-8.04.html

Uusima versiooni saate lehelt http://www.cacti.net/download_cacti.php. Tol hetkel uusim versioon oli 0.8.7b. Pakkisime selle lahti /var/www/cacti kataloogi.

cd /var/www/
mkdir cacti
cd cacti
wget http://www.cacti.net/downloads/cacti-0.8.7b.tar.gz
tar zxvf cacti-0.8.7b.tar.gz

Muudame php.conf faili

vi /etc/apache2/conf.d/php.conf
# PHP is an HTML-embedded scripting language which attempts to make it
# easy for developers to write dynamically generated webpages.
LoadModule php5_module modules/libphp5.so
#
# Cause the PHP interpreter to handle files with a .php extension.
AddHandler php5-script .php
AddType text/html .php
#
# Add index.php to the list of files that will be served as directory
# indexes.
DirectoryIndex index.php

Tekitame juurde baasi nimega cacti

# mysqladmin --user=root -p create cacti

Laeme baasi cacti.sql-i. See on cacti nö kodubaas, kus on selle toimiseks vajalikud tabelid.

cd cacti-0.8.7b/
# mysql -p cacti < cacti.sql

Tekitame baasikasutaja cacti ja anname talle cacti baasile kõik õigused

# mysql --user=root mysql -p

GRANT ALL ON cacti.* TO cacti@localhost IDENTIFIED BY 'cactiparool';
flush privileges;

Muudame cacti konfi

Andmebaasi nimi oli meil cacti, hostname on localhost, mysql baasi

kasutajanimeks panime cacti ja parooliks sai cactiparool.

# vi include/config.php
$database_type = "mysql";
$database_default = "cacti";
$database_hostname = "localhost";
$database_username = "cacti";
$database_password = "cactiparool";

Loome kasutaja cacti ja kirjutame kataloogid rra ja log tema käsutusse.

adduser cacti
chown -R cacti rra/ log/

Muudame crontab faili ja paneme ta iga 5 min tagant käivitama cacti poller.php'd. See on fail, mis on abiks graafikute tekitamisel. Graafikuid ei ole mõtet uuendada liiga tihti- see võtab liialt ressurssi, eriti kui on arvuteid rohkem kui paar. NB! Asenda kasutaja 'cacti' kindlasti selle kasutajanimega, mille enne cacti jaoks lõid, et fail käivitataks ikka selle kasutaja õiguste alt. Veateated suuname ära kaugele.

# vi /etc/crontab
*/5 * * * * cacti php /var/www/cacti/poller.php > /dev/null 2>&1

Veebiliidese häälestus

Avame veebibrauseri ja installime cacti (PS! Pildid on võetud siit: http://www.ubuntugeek.com/networkserver-statistics-graphing-using-cacti-in-ubuntu-server.html).

Ctl1.png

  • siinkohal on vaja määrata installatsiooni tüüp: me valisime “new installation”

Ctl142.png

  • Järgmiseks palutakse kontrollida kas kõik cacti tööks vajalike rakenduste teed on korrektsed

Ctl143.png

  • Nüüd peaksid nägema cacti login ekraani:

Ctl144.png

  • Sunnitakse parooli muutma

Ctl145.png

  • Sellist ekraani näete, kui olete l6puks cactisse loginud

Ctl147.png

Patchime cacti ära

cd /var/www/cacti
wget http://www.cacti.net/downloads/patches/0.8.7b/upgrade_from_086k_fix.patch
wget http://www.cacti.net/downloads/patches/0.8.7b/snmp_auth_none_notice.patch
wget http://www.cacti.net/downloads/patches/0.8.7b/reset_each_patch.patch
patch -p1 -N < upgrade_from_086k_fix.patch
patch -p1 -N < snmp_auth_none_notice.patch
patch -p1 -N < reset_each_patch.patch

Varundamisest

Cacti pole ilmselt eriti ärikriitiline rakendus vaid pigem kasuks üldpildi saamisel. Varundada võiks cacti rra kataloogi näiteks kord nädalas. Tagavara võiks teha ka cacti MySQL baasist. Kui on olemas konf failid, cacti kataloogi sisu ja baas, saab selle kerge vaevaga uuesti tööle.

Testimisest

Cacti teenust on õnneks lihtne testida: kui graafikuid joonistatakse on kõik korras. Vastasel juhul võiks uurida näiteks Apache logi või vaadata cacti enda log kataloogi.