Bacula

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

Bacula http://www.bacula.org/ ...

Tööpõhimõte

Bacula süsteemi moodustavad sellised kompoendid

 direktor        storage         kataloog
  _____         _____          _____
 |   | 9101/tcp    |   | 9103/tcp    |   | 5432/tcp
 |_____|        |_____|         |_____|
   |           |            |
   |           |            |
  --|----------|-----------|----------------|------|----------------|-----
        |              |            |
       __|__            __|__          __|__
       |   | konsool       |   | file daemon 1  |   | file daemon 2
       |_____|           |_____| 9102/tcp    |_____| 9102/tcp

kus

 • direktor (ingl. k. director)
 • kataloo (ingl. k. catalog) - SQL andmebaas, nt PostgreSQL või MySQL
 • storage -
 • konsool -
 • file daemon - üks või enam, mis vastavad varundatavatele arvutitele

Komponentide vahel toimub selline andmevahetus

 • varundustöö alguses pöördub direktor file deamoni poole
 • file daemon pöördub storage poole

Bacula server

Töötagu antud juhtumil nn Bacula serveris koos directory, catalog ja storage teenused.

Ettevalmistamine

Bacula serveris peab olema kasutada

 • sql andmebaas, nt PostgreSQL
 • andmekandja, nt märkimisväärses mahus vaba failisüsteemi ressurssi

Tarkvara paigaldamine

PostgreSQL andmebaasi kasutaval juhtumil sobib öelda

# apt-get install bacula-server bacula-director-pgsql bacula-sd-pgsql bacula-fd

Andmebaasi osas probleemide korral sobib öelda ja soovitud tulemus võiks olla selline

# dpkg-reconfigure bacula-director-pgsql
dbconfig-common: writing config to /etc/dbconfig-common/bacula-director-pgsql.conf
Replacing config file /etc/dbconfig-common/bacula-director-pgsql.conf with new version
creating postgres user bacula: success.
verifying creation of user: success.
creating database bacula: success.
verifying database bacula exists: success.
populating database via administrative sql... done.
populating database via sql... done.
dbconfig-common: flushing administrative password
Stopping Bacula Director...:.
Processing configuration...Ok.
Starting Bacula Director...:.

Seadistamine

Bacula seadistusfailid asuvad kataloogis /etc/bacula

 • /etc/bacula/bacula-dir.conf
 • /etc/bacula/bacula-sd.conf
 • /etc/bacula/bacula-fd.conf
Storage seadistamine

TODO

Directory seadistamine

TODO

Bacula serveri käivitamine

Bacula serveri directory ja storage deemonite käivitamiseks sobib öelda

# /etc/init.d/bacula-director
# /etc/init.d/bacula-sd

Bacula logi

Bacula server kirjutab oma logi faili

/var/log/bacula/log

Bacula klient

Tarkvara paigaldamine

Bacula klienti ehk arvutisse mida varundatakse ja kuhu vajadusel taastatakse tulub paigaldada pakett bacula-fd

# apt-get install bacula-fd

Kliendi seadistamine

Bacula kliendi seadistused on failis

/etc/bacula/bacula-fd.conf

Bacula kliendi käivitamine

Bacula kasutamine

Bacula haldamiseks sobib kasutada graafilise kasutajaliidesega programmi Bacula Admin Tool (bat) paigaldades paketi bacula-console-qt

# apt-get install bacula-console-qt

Kliendist varukoopia moodustamine

TODO

Kliendi taaste

TODO

Misc

PostgreSQL andmebaasi varundamine

PostgreSQL andmebaasi varundamiseks sobib kasutada Job juures RunBeforeJob ja RunBeforeJob direktiive, nt selliselt

Job {
 Name = "ns.auul"
 Client = ns.auul-fd
 JobDefs = "DefaultJob"
 Storage = File_1
 FileSet = "Debiani rakendusserverid"
 Accurate = yes
 Schedule = iganadal
 RunBeforeJob = "psql -h 192.168.11.247 -U postgres postgres -c \"select pg_start_backup('bacula');\""
 RunAfterJob = "psql -h 192.168.11.247 -U postgres postgres -c \"select pg_stop_backup();\""
}

kus

 • RunBeforeJob - kirjeldatud korraldus täidetakse enne varundustöö algus
 • RunAfterJob - kirjeldatud korraldus täidetakse peale varundustöö lõppu

Märkused

 • Debian Lenny operatsioonisüsteemiga kasutamisel on võimalik paigaldada Bacula backportsidest, eriti asjakohane on see juhtumil kui Bacula Director jms serveri osa töötab Debaian Squeeze keskkonnas ning varundatavates serverites on kasutusel Lenny
# apt-get -t lenny-backports install bacula-fd

Kasulikud lisamaterjalid