Apache proxy

Allikas: Kuutõrvaja

Apache server on võimeline täiesti olema veebiproxiks ehk tegema sarnast tööd nagu nginx/haproxy

[ node1 ]  [ node2 ]
  |      |                
 ---+------+-----+------- em1 [ proxy ] em0 -------- ( Internet )
      |
    [ node3 ]

Apache load-balance

ProxyRequests Off
<Proxy *>
    AddDefaultCharset off
    Order deny,allow
    Allow from all
</Proxy>

# statistikale ligipääsemiseks
ProxyPass    /balancer-manager !
ProxyPass    /balancer-manager/ !
ProxyPass    /server-status/ !
ProxyPass	 /server-status !
# kogu liiklus clustrile
ProxyPass    /         balancer://mycluster/
ProxyPassReverse /         http://10.100.0.1:80
ProxyPassReverse /         http://10.100.0.2:80
ProxyPassReverse /         http://10.100.0.3:80
<Proxy balancer://mycluster>
  BalancerMember http://10.100.0.1:80 route=work1 retry=300
  BalancerMember http://10.100.0.2:80 route=work2 retry=300
  BalancerMember http://10.100.0.3:80 route=work3 status=D
  BalancerMember http://10.100.0.4:80 route=work4 status=D
  BalancerMember http://10.100.0.5:80 route=work5 status=D
</Proxy>

# veebimanager statistika vaatamiseks
<Location /balancer-manager>
  SetHandler balancer-manager
  Order deny,allow
  Deny from all
  Allow from 127.0.0.1 ::1 193.40.0.0/24
  Satisfy all
</Location>


 • loadfactor - mida suurem number vorreldes teisega, seda rohkem trafficut sinna läheb. Kui ma kasutasin 4 rakendusserverit, millel oli nõrk riistvara, siis võimsatel masinatel oli kaaluks 8, nõrkadel 1. võimsad said 8x rohkem trafficut nõrkadega võrreldes
 • status=D - tahendab seda, et kui apache restardi saab, siis see server on disabled olekus