Anonüümse ftp serveri kasutamine OpenBSDga

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

FTP serveri tarkvara sisaldub OpenBSD tarkvara põhikomplektis.

Seadistamine

 • Lisada süsteemi shellide hulka /usr/bin/false
 # cat /etc/shells
 /bin/sh
 /bin/csh
 /bin/ksh
 /usr/bin/false
 • Lisada süsteemi selliste omadustega kasutaja ftp, nt programmi adduser
 Name:    ftp
 Password:  ****
 Fullname:  ftp kasutaja
 Uid:     1001
 Gid:     1001 (ftp)
 Groups:   ftp 
 Login Class: default
 HOME:    /home/ftp
 Shell:    /usr/bin/false

Käivitamine

FTP deemonit saab käivitada kahel viisil

 • inetd superserveri abil
 • iseseisva ftpd protsessina öeldes
 # /usr/libexec/ftpd -D -d -A -U -S

kus

 • -A - server teenindab vaid anonüümseid päringuid

Kasutamine

ftp kliendiga sisselogimise sobib öelda

 $ ftp 192.168.111.162                 
 Connected to 192.168.111.162.
 220 rtm1a-auul.auul FTP server ready.
 Name (192.168.111.162:root): ftp
 331 Guest login ok, send your email address as password.
 Password: <Enter>
 230 Guest login ok, access restrictions apply.
 Remote system type is UNIX.
 Using binary mode to transfer files.
 ftp>

Samal ajal näeb ftp serveris käsuga w muu hulgas andmeid ka ftpd kasutuse kohta

 # w  
 3:15PM up 24 days, 14:32, 6 users, load averages: 0.46, 0.19, 0.11
 USER  TTY FROM       LOGIN@ IDLE WHAT
 root   p0 192.168.10.10   2:18PM   0 w 
 ftp   ft 192.168.111.114  3:12PM   0 RETR 200M

Kasulikud lisamaterjalid