AWstats

Allikas: Kuutõrvaja
                    Roheline.jpg Toores. Ehk seda pala võib täiendada.

Sissejuhatus

AWStats on vabavaraline võimalusterohke abivahend veebi, ftp või postiserver graafilise statistika genereerimiseks.

Paigaldamine ja kasutamine FreeBSD keskkonnas

# /usr/ports/www/awstats && make install clean

misjärel awstats soovitab lisada /usr/local/etc/apache22/httpd.conf faili järgneva info

 * Use /usr/local/www/awstats/tools/awstats_configure.pl to setup your hosts.
 * Documentation has been installed in /usr/local/share/doc/awstats
 
 *****************************************************************
 Please add the following to your apache config, and restart.
 
 #
 # Directives to allow use of AWStats as a CGI
 #
 Alias /awstatsclasses "/usr/local/www/awstats/classes/"
 Alias /awstatscss "/usr/local/www/awstats/css/"
 Alias /awstatsicons "/usr/local/www/awstats/icons/"
 ScriptAlias /awstats/ "/usr/local/www/awstats/cgi-bin/"
 
 #
 # This is to permit URL access to scripts/files in AWStats directory.
 #
 <Directory "/usr/local/www/awstats/">
   Options None
   AllowOverride None
   Order allow,deny
   Allow from all
 </Directory>

Seejärel

# /usr/local/etc/rc.d/apache22 restart
# cd /usr/local/www/awstats/
# mkdir /usr/local/etc/awstats
# cp awstats.model.conf /usr/local/etc/awstats/

Lihtne konfiguratsioon tekitada kaustadesse kas /etc/awstats võo /usr/local/etc/awstats nimega awstas.zoo.tartu.ee.conf

LogFile="/srv/log/serverid/zoo/http_access.log"
DirIcons="/awstatsicons"
SiteDomain="zoo.tartu.ee"
LogFormat=1
DNSLookup = 1
HostAliases = "www.zoo.tartu.ee"

Selle käivitamine

/usr/bin/perl /usr/local/www/awstats/cgi-bin/awstats.pl -config=zoo.tartu.ee -update

tulemus

# /usr/local/www/awstats/cgi-bin/awstats.pl -config=zoo.tartu.ee -update
Create/Update database for config "/usr/local/etc/awstats/awstats.zoo.tartu.ee.conf" by AWStats version 7.0 (build 1.971)
From data in log file "/srv/log/serverid/zoo/http_access.log"...
Phase 1 : First bypass old records, searching new record...
Searching new records from beginning of log file...
Phase 2 : Now process new records (Flush history on disk after 20000 hosts)...
Jumped lines in file: 0
Parsed lines in file: 139205
 Found 0 dropped records,
 Found 0 comments,
 Found 0 blank records,
 Found 25862 corrupted records,log
 Found 0 old records,
 Found 113343 new qualified records.

Statistikat näeb veebist aadressilt:

Awstats.jpg

Paljude domeenide korral võib näidata ka:

HostAliases="REGEX[.]"

Ajaloofailid iga kuu kohta tekitatakse fail kausta /usr/local/www/awstats/cgi-bin

awstats032011.havike.eenet.ee.txt
awstats042011.havike.eenet.ee.txt
awstats052011.havike.eenet.ee.txt
awstats062011.havike.eenet.ee.txt
awstats072011.havike.eenet.ee.txt
awstats082011.havike.eenet.ee.txt
awstats092011.havike.eenet.ee.txt
awstats102011.havike.eenet.ee.txt
awstats112011.havike.eenet.ee.txt

Igaüks neist sisaldab ühe kuu ajaloo mille alusel cgi veebiliides mätsib kokku kena pildi

Awstatsi paigaldamine Linux keskonnas

TODO

Erinevatest logiformaatidest ja nende kohendamisest

Here are the Awstats LogFormat values:

 1. - Apache or Lotus Notes/Domino native combined log format (NCSA combined/XLF
 2. - IIS or ISA format (IIS W3C log format). See FAQ-COM115 For ISA.
 3. - Webstar native log format.
 4. - Apache or Squid native common log format (NCSA common/CLF log format)

Soovitatav on seadistada konfiguratsioonis veel EnableLockForUpdate=1 et mitu awstatsi protsessi ei saaks korraga käivituda ning andmebaasi faile ära solkida.

Mida teha kui logiformaat erineb ülal kirjeldatutest

Lihtne kuid raske pähkel, syslog kirjutab kuskilt teisest masinast logiserverisse saadetava logi puhul näiteks täiendavat infot ning LogFormat ei sobi enam awstatsi jaoks. Kõige lihtsam on seljuhul muuta syslogi templaati, et kirjutataks koheselt kettale õiget logi. Kui aga seda pole varem tehtud ja vaja ka vanas formaadis logid läbi luristada, tuleb pisut häkkida.

Logiread näevad näiteks välja sellied

Apr 1 00:04:35 zoo1 logger: zoo.edu.ee 46.17.96.19 - - [01/Apr/2011:00:04:35 +0300] "GET / HTTP/1.0" 200 563 "http://zoo.edu.ee/" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; MyIE2; Deepnet Explorer)" 

Juures on üleliigne esimene osa Apr 1 00:04:35 zoo1 logger: zoo.edu.ee

Tavaline common logi (logformat=1) võiks välja näha

111.22.33.44 - - [10/Jan/2001:02:14:14 +0200] "GET / HTTP/1.1" 200 1234 "http://www.fromserver.com/from.htm" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)"

Apache native logi (logformat=4) aga järgnev

87.98.36.10 - - [28/Feb/2011:17:40:58 +0200] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 200 1406

Selle saab eemaldada customiseerides logi

LogFormat="%other %other %other %other %other %other %host %other %logname %time1 %methodurl %code %bytesd %refererquot %uaquot"

Siin tekib aga kohe uus probleem, nimelt kuupäevadel 1-9 on topelttühik. Seega teatab awstats Corrupted record. Ridu näeb täpsemalt lisades pramaeetri −showcorrupted. Seega tuleb eemaldada enne statistika loomist kõik topelttühikud.

$ sed 's/ */ /g' suuraprill.log >> suuraprill2.log

Veel üks näide:

LogFormat = "%virtualname %host %other %logname %time1 %methodurl %code %bytesd %refererquot %uaquot"

ja logirida

hezahur.havike.eenet.ee 69.4.231.200 - - [10/Nov/2011:04:20:45 +0200] "GET /koduleht/?q=comment/reply/86 HTTP/1.1" 200 28773 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)"

Nginx veebiserveri puhul võiks olla awstatsi conf selline

LogFormat="%host %other %logname %time1 %methodurl %code %bytesd %refererquot %uaquot"

Muutujate täielik ingliskeelne loend

 1.  %host Client hostname or IP address (or Sender host for mail log)
 2.  %host_r Receiver hostname or IP address (for mail log)
 3.  %lognamequot Authenticated login/user with format: "alex"
 4.  %logname Authenticated login/user with format: alex
 5.  %time1 Date and time with format: [dd/mon/yyyy:hh:mm:ss +0000] or [dd/mon/yyyy:hh:mm:ss]
 6.  %time2 Date and time with format: yyyy-mm-dd hh-mm-ss
 7.  %time3 Date and time with format: Mon dd hh:mm:ss or Mon dd hh:mm:ss yyyy
 8.  %time4 Date and time with unix timestamp format: dddddddddd
 9.  %methodurl Method and URL with format: "GET /index.html HTTP/x.x"
 10.  %methodurlnoprot Method and URL with format: "GET /index.html"
 11.  %method Method with format: GET
 12.  %url URL only with format: /index.html
 13.  %query Query string (used by URLWithQuery option)
 14.  %code Return code status (with format for web log: 999)
 15.  %bytesd Size of document in bytes
 16.  %refererquot Referer page with format: "http://from.com/from.htm"
 17.  %referer Referer page with format: http://from.com/from.htm
 18.  %uaquot User agent with format: "Mozilla/4.0 (compatible, ...)"
 19.  %ua User agent with format: Mozilla/4.0_(compatible...)
 20.  %gzipin mod_gzip compression input bytes: In:XXX
 21.  %gzipout mod_gzip compression output bytes & ratio: Out:YYY:ZZpct.
 22.  %gzipratio mod_gzip compression ratio: ZZpct.
 23.  %deflateratio mod_deflate compression ratio with format: (ZZ)
 24.  %email EMail sender (for mail log)
 25.  %email_r EMail receiver (for mail log)
 26.  %virtualname Web sever virtual hostname. Use this tag when same log
 27. contains data of several virtual web servers. AWStats
 28. will discard records not in SiteDomain nor HostAliases
 29.  %cluster If log file is provided from several computers (merged by
 30. logresolvemerge.pl), this tag define field of cluster id.
 31.  %extraX Another field that you plan to use for building a
 32. personalized report with ExtraSection feature (See later).
 33. If your log format has some fields not included in this list, use
 34.  %other Means another field
 35.  %otherquot Means another not used double quoted field

http://awstats.sourceforge.net/docs/awstats_config.html