3ware RAID kontrolleri kasutamine

Allikas: Kuutõrvaja

Kontrolleri arvutisse paigaldamine

Amcc-9690sa-pers-1.jpg

Kaasaegsetes Linuxi tuumades sisaldub paljude 3ware kontrollerite tugi daiveri 3w-9xxx näol. Kontrolleri paigaldamiseks tuleb see lihtsalt arvutisse ühendada ning omakorda ühendada kontrolleri külge füüsilised kettad.

Alglaadimisel annab kaardi BIOS võimaluse arvuti startimine peatada ning siseneda klahvikombinatsiooni <Alt+3> vajutamisel haldusliidesesse, kus saab ühendatud ketastele seadistada lihtsalt sobiliku raidi skeemi.

4.jpg

Linuxi alglaadimisel võiks paista dmesg'i sellised teated

 scsi0 : 3ware 9000 Storage Controller
 3w-9xxx: scsi0: Found a 3ware 9000 Storage Controller at 0xd8840000, IRQ: 169.
 3w-9xxx: scsi0: Firmware FE9X 2.02.00.011, BIOS BE9X 2.02.01.037, Ports: 8.
 Vendor: 3ware   Model: Logical Disk 00  Rev: 1.00
 Type:  Direct-Access           ANSI SCSI revision: 00
 ...
 Probing IDE interface ide0...
 SCSI device sda: 2343684096 512-byte hdwr sectors (1199966 MB)
 sda: Write Protect is off
 sda: Mode Sense: 23 00 00 00
 SCSI device sda: drive cache: write back, no read (daft)
 SCSI device sda: 2343684096 512-byte hdwr sectors (1199966 MB)
 sda: Write Protect is off
 sda: Mode Sense: 23 00 00 00
 SCSI device sda: drive cache: write back, no read (daft)
 sda: sda1
 sd 0:0:0:0: Attached scsi disk sda

Ning edaspidi on kontrolleri külge ühendatud kõvakettad kasutavad ning paistavad operatsioonisüsteemi poolt vaadatune ühe RAID seadmena, antud näite puhul nagu /dev/sda.

Kontrolleri seadistamine

Kontrollerit saab seadistada tootja koduleheküljel http://www.3ware.com/ jagatava utiliidi tw_cli abil, nt öeldes saab näha seadme seisundit

 # tw_cli /c0/u0 show all
 /c0/u0 status = OK
 /c0/u0 is not rebuilding, its current state is OK
 /c0/u0 is not verifying, its current state is OK
 /c0/u0 is initialized.
 
 /c0/u0 volume(s) = /c0/u0 name = /c0/u0 serial number = 
 Unit   UnitType Status     %Cmpl Port Stripe Size(GB) Blocks
 -----------------------------------------------------------------------
 u0    RAID-5  OK       -   -   64K   1117.56  2343684096 
 u0-0   DISK   OK       -   p0  -    372.519  781228032  
 u0-1   DISK   OK       -   p1  -    372.519  781228032  
 u0-2   DISK   OK       -   p2  -    372.519  781228032  
 u0-3   DISK   OK       -   p3  -    372.519  781228032

Reeglina on mõttekas kontrolleri cache sisse lülitada, nt kasutades tw_cli utiliiti interaktiivselt

# tw_cli
keskus> /c0/u0 set cache=on
...

Hotspare lisamiseks, kus p on ketta number.

$ tw_cli /c0 add type=spare disk=p 

tw_cli utiliidi alternatiivset paigaldamist nö era-repositooriumist kirjeldatakse aadressil http://wiki.debian.org/LinuxRaidForAdmins.

Kontrolleri külge ühendatud kõvaketaste seisundi monitooring

Kontrolleri külge ühendatud kõvaketaste seisungi jälgimiseks sobib kasutada smartmontools paketist http://kuutorvaja.eenet.ee/wiki/Smartmontools programmi smartctl. Smartctl esitab tavapärane väljundi nagu otse sata või ide kontrolleri külge ühendatud kõvaketta puhul, näites toodud arv 3 märgib, et infot küsitakse RAID massiivi neljanda füüsilise ketta kohta

 # smartctl -a -d 3ware,3 /dev/twa0
 ...
 === START OF INFORMATION SECTION ===
 Model Family:   Seagate Barracuda 7200.8 family
 Device Model:   ST3400832AS
 Serial Number:  5NF0E5BV
 Firmware Version: 3.03
 User Capacity:  400,088,457,216 bytes
 Device is:    In smartctl database [for details use: -P show]
 ATA Version is:  7
 ATA Standard is: Exact ATA specification draft version not indicated
 Local Time is:  Tue Jul 15 22:47:17 2008 EEST
 SMART support is: Available - device has SMART capability.
 SMART support is: Enabled
 
 ...
 Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
 ID# ATTRIBUTE_NAME     FLAG   VALUE WORST THRESH TYPE   UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate   0x000f  062  043  006  Pre-fail Always    -    148851807
  3 Spin_Up_Time      0x0003  097  097  000  Pre-fail Always    -    0
  4 Start_Stop_Count    0x0032  100  100  020  Old_age  Always    -    7
  5 Reallocated_Sector_Ct  0x0033  100  100  036  Pre-fail Always    -    0
  7 Seek_Error_Rate     0x000f  086  064  030  Pre-fail Always    -    466931612
  9 Power_On_Hours     0x0032  071  071  000  Old_age  Always    -    25442
 10 Spin_Retry_Count    0x0013  100  100  097  Pre-fail Always    -    0
 12 Power_Cycle_Count    0x0032  100  100  020  Old_age  Always    -    10
 194 Temperature_Celsius   0x0022  033  040  000  Old_age  Always    -    33 (Lifetime Min/Max 0/18)
 195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a  062  043  000  Old_age  Always    -    148851807
 197 Current_Pending_Sector 0x0012  100  100  000  Old_age  Always    -    0
 198 Offline_Uncorrectable  0x0010  100  100  000  Old_age  Offline   -    0
 199 UDMA_CRC_Error_Count  0x003e  200  200  000  Old_age  Always    -    0
 200 Multi_Zone_Error_Rate  0x0000  100  253  000  Old_age  Offline   -    0
 202 TA_Increase_Count    0x0032  100  253  000  Old_age  Always    -    0
 
 SMART Error Log Version: 1
 No Errors Logged
 ...

Kontrolleriga ühendatud füüsiliste ketaste testimine

 # smartctl -t short -d 3ware,3 /dev/twa0

Tulemusena jääb kõvaketas nö lühikest testi sooritama ning kui mõne minuti pärast küsida, siis saab teada kuidas test lõppes või veel käib

 # smartctl -a -d 3ware,3 /dev/twa0
 ...
 SMART Self-test log structure revision number 1
 Num Test_Description  Status         Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
 # 3 Short offline    Completed without error    00%   30757     -
 # 4 Short offline    Completed without error    00%   6167     -
 # 5 Short offline    Self-test routine in progress 30%   30757     -

Kontrolleri monitoorimine ja haldamine 3dm2 tarkvaraga üle veebi

3dm2 on 3ware weebipõhine kasutajaliidese tarkvara ,et kontrollida raidi kaardi/kaartide staatust ja muuta konfiguratsiooni ning jälgida logisid. Toimib see serveri teenusena ning sisaldab ka emailile probleemidest teavitamise võimalust andes nii objektiivselt kiiret teavet olulistest ketta või raua tõrgetest.

Palju levinud distributsioonides on see juba pakihalduses olemas, näiteks FeeBSDs portsude harus sysutils/3dm

kui ei siis saab ta hankida ka tootjalehelt ja paigalda vastavalt seal leiduvale juhendile http://www.3ware.com/support/download.asp

Seadistusfail asub teenusel /etc/3dm2/3dm2.conf kus saab panna pordi parooli ja emaili, millele saadetakse raporteid kettavigade kohta.

3dm2 töötab süsteemis teenusena, selle saabskriptiga /etc/init.d/3dm2 ja pöörduda vastavale https://localhost:888 mis seadistatud vaikimisi toimima. Vajadusel tuleb vastaval pordil avada ka tulemüür.

Kaader 3ware seadistusliidesest

Amcc-3ware-create-4.gif

Parool on peale installi nii user kui administrator kasutajal 3ware

JBOD kasutamine

Üldiselt peab JBOD (Just A Bunch Of Disks) režiimi kasutamisel olema ettevaatlik, tundub, et erinevate tootjate puhul tähistab see erinevaid asju

 • kõik JBOD koosseisu märgitud kettad esitatakse ühe järjestikulise loogilise kettana
 • kontroller töötab JBOD koosseisu märgitud ketaste jaoks nö tavalise sata kontrollerina

Tundub, et nt 9500S-8 kaart käitub teise variandina

# dmesg | grep Direct-Access
[  3.452229] scsi 0:0:0:0: Direct-Access   3ware  Logical Disk 00 1.00 PQ: 0 ANSI: 0

ning ketas paistab nt selline

# parted /dev/sda p
Model: 3ware Logical Disk 00 (scsi)
Disk /dev/sda: 2000GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt 

Number Start  End   Size  File system Name   Flags
 1   1049kB 2097kB 1049kB        biosboot bios_grub
 2   2097kB 539MB  537MB        boot
 3   539MB  2000GB 2000GB        data   raid

Seejuures tuleb arvestada, et kuna ketas muutub nähtavaks tänud 3w_9xxx moodulile, siis tõenäoliselt arvuti ei oska selliselt kettalt operatsioonisüsteemi alglaadida.

Readahead Linuxis

3Ware kaartidel kasutades vaikimisi blockseadme seadeid võib olla lugemiskiiruse jõudlus nõrk. Näiteks lugemiskiirus vaikeseadistustes 10GB lugemisel ei pruugi minna üle 40MB/s. 3Ware soovitab ise muuta redhead seadistus süsteemides, et kus väiksed failid 16384 peale (vaikimisi 256). Mõnel juhul on see tõstnud lugemiskiiruste näitajaid 400MBni.

Parasjagu kehtestatud redhead numbri nägemiseks tuelb kasutada blockdev käsku:

$ blockdev --getra /dev/sdX

Näiteks:

$ blockdev --getra /dev/sda
256

Selle muutmiseks:

$ blockdev --setra 16384 /dev/sda

is it ok/safe/recommended to use exact number from HD BuffSize as a parameter for setting readahead in blockdev:

Replaced a drive in a 3ware raid and on 3dm2 i saw the message “UNSUPP DCB” This can happen with drives that were used in another RAID. To fx this i selected the drive (on maintenance page) remove drive, rescan controller, problem solved.