$LFS muutujast

Allikas: Kuutõrvaja

Throughout this book, the environment variable LFS will be used. It is paramount that this variable is always defined. It should be set to the mount point chosen for the LFS partition. Check that the LFS variable is set up properly with:

Läbi kogu selle raamatu jooksvates õpetustes ja näidetes on pidevalt kasutusel LFS muutuja. Nimetatud muutuja peab olema alati olemas ning defineeritud viitama LFS partitsiooni külgehaakimise punktile (mount point). Selleks, et kontrollida kas LFS muutuja on korrektselt seadistatud tuleb sisestada käsk:

echo $LFS

Make sure the output shows the path to the LFS partition's mount point, which is /mnt/lfs if the provided example was followed. If the output is incorrect, the variable can be set with:

Selle käsu väljund peaks näitama rada (path) LFS partitsiooni külgehaakimise punkti, mis tavaliselt on /mnt/lfs. Kui väljund on ebakorrektne saab muutujat seadistada järgneva käsuga:

export LFS=/mnt/lfs

Having this variable set is beneficial in that commands such as mkdir $LFS/tools can be typed literally. The shell will automatically replace “$LFS” with “/mnt/lfs” (or whatever the variable was set to) when it processes the command line.

Selle muutuja seadistamisest saab kasu käskude näiteks mkdir $LFS/tools puhul. Käsurida asendab sel juhul automaatselt $LFS muutuja '/mnt/lfs' reaga (või misiganes see muutuja seadistatud on).

Do not forget to check that $LFS is set whenever you leave and reenter the current working environment (as when doing a su to root or another user).

Ära unusta kontrollida kas $LFS on seadistatud peale seda kui oled lahkunud ning taas sisenend töötavasse keskkonda (näiteks minnes su käsuga root või mõneks teiseks kasutajaks)