Windowsi võrk

Allikas: Kuutõrvaja

NBT, Netbios

Microsofti operatsioonisüsteemidega arvutid kasutavad omavaheliseks suhtlemiseks võrguprotokolli NetBIOS (Network Basic Input Output System). NetBIOS toetub omakorda SMB (Server Message Block) protokollile. Windowsi NetBIOSi protokollile toetuv arvutivõrk on oluliselt erinev UNIXi TCP/IP protokollil põhinevast võrgust. Näiteks saab NetBIOSi kasutada vaid lokaalvõrgus (kuni 254 arvutit), kusjuures iga arvutiga seostatakse kuni 15-täheline NetBIOSi nimi.

Kuna tänapäeva arvutivõrkudes on kujunenud standardiks TCP/IP protokoll, siis on loodud standard NBT (NetBIOS over TCP/IP), mis võimaldab NetBIOSi 'mõistvatel' rakendustel kasutada omavaheliseks suhtluseks TCP/IP võrku. NBT kasutamisel tuleb konfigureerida Windowsi masinatel TCP/IP võrk, mis muuseas tähendab IP-aadressi, alamvõrgu maski ja broadcasti näitamist. Samba server saab suhelda vaid nende Windowsi masinatega, mille võrguprotokolliks on konfigureeritud NBT.

WINS

NetBIOSi kasutamisel on lokaalvõrgu arvutitele omistatud NetBIOSi nimed ja need peavad olema alamvõrgu piires unikaalsed. Nimede registreerimise ja lahendamisega tegeleb Windowsi nimeserver (WINS - Windows Internet Name Server).

Iga arvuti teatab käivitamisel Windowsi nimeserverile ise oma nime. Kui see on juba kasutusel, saab arvuti veateate.

Kui Windosi arvutile on vaja omistada ka UNIXi nime, siis valitakse see selliselt, et nime esimene osa langeb kokku NetBIOSi nimega. Näiteks NetBIOSi nimeks kalake ning UNIXi DNSi nimeks kalake.zoo.tartu.ee.

Samba serveri NetBIOSi nimeks saab vaikimisi arvuti UNIXi nime esimene osa. Näiteks samba.zoo.tartu.ee puhul samba.

Kuigi alamvõrgu Windowsi teenuste seisukohalt piisab WINSi nimeserverist ja NetBIOSi nimede kasutamisest, tekib Interneti teenustega suhtlemiseks siiski vajadus DNSi nimesüsteemi järele.

Vahel võrgus esinevate nimelahenduse probleemidega võib seadistada ka enda serverisse koos sambaga tööle wind serveri, kõigile võrgu masinatele saab anda selle uue winsi ip kasutades dhcp serverit

Võrgu lähinaabruse sirvimine

Tänu sirvimisele (ingl. k. brausing) saab Windowsi kasutaja võtta lahti Windows Exploreris Network Neighborhoodi või anda käsureal korralduse

C:\> net view

ja näha mis võrgus olemas on - võrgu lähinaabruses pakutavate teenuste nimekirja ehk sirve nimekirja (ingl. k. brause list).

Lokaalne sirvenimekirja registreerija (ingl. k. master brauser) on arvuti, mille ülesandeks on hoida ja küsijale näidata sirvenimekirja. Kui sirvenimekirja registreerija kinni pannakse, siis võtab ülesanded automaatselt üle järgmine arvuti, milline, see otsustatakse sirvenimekirja registreerija valimistel.

CIFS

CIFS omab sellist featuuri nagu CIFS Unix Extensions, mis teeb temast otsese NFS-i konkurendi selle eelisega, et CIFS on toetatud ka windowsi peal. Tulemuseks on see, et CIFS kasutamisel kantakse UID/GID mõlemas suunas üle. Ehk siis kui teise arvuti kasutaja ei ole sama UID-iga, mis servers ei saa ta oma kodukataloogi kirjutada.

Seetõttu tuleb CIFS-i mountimisel, kui UIDide erinevusest probleeme tekib, lisada mountimisel võti 'noperm', mis põhjustab põhimõtteliselt CIFS Unix Extensioni ignoreerimise ja asju aetakse serveri UIDi kasutades, nagu smbfs puhul.

Windowsi töögrupp ja domeen

Windowsi töögrupp

Ühte NetBIOSi lokaalvõrku ühendatud arvutid jaotatakse tavaliselt töögruppidesse (ingl. k. workgroup). Iga arvuti saab korraga kuuluda vaid ühte töögruppi, kuid ta saab kasutada ka teiste töögruppide arvutite poolt pakutavaid teenuseid.

Windowsi domeen

Windowsi domeen (ingl. k. Windows domain) on sarnane töögrupile, erinedes selle poolest, et domeenis on üks arvuti määratletud Windowsi domeenikontrolleriks (PDC - Primary Domain Controller). Windowsi domeenikontrollerit kasutatakse tööjaamadesse sisselogimisel toimuva autentimise korraldamiseks ning kasutajate Windowsi profiilide hoidmiseks. Kasutaja profiilis on salvestatud näiteks tema Start-tee ja töölaud.

Windowsi domeen ja DNSi domeen on põhimõtteliselt erinevad asjad.

Teenuste nimetamine ja kasutamine

Windowsi masina printerit ja katalooge on võimalik võrgus välja jagada. Nende teenuste poole pöördutakse Windowsi ressursi nime ehk UNC (Universal Naming Convention) abil. Näiteks, kui masin kalake jagab välja kataloogi C:\users\priit, mille nimeks on määratud 'priit', siis selle poole pöördutakse võrgust

\\kalake\priit

Windowsis kasutatakse tagurpidi (\) ja UNIXis õigetpidi (/) kaldkriipsu.

Näiteks ühendame Windowsis K:\ ketta külge failiteenuse \\kalake\priit

C:\> net use k: \\kalake\priit

Selle failiteenuse kasutamise lõpetamine toimub selliselt

C:\> net use k: /delete