Sqlite

Allikas: Kuutõrvaja
(Ümber suunatud leheküljelt Sqlitel)

SQlite tutvustus

SQlite http://www.sqlite.org/ andmebaas on väike ja ei vaja konfigureerimist, on kasutatav kergelt käsurealt ning see sobib kenasti skriptide loomiseks, hoides samas väga suuri infohulki.

Kasutada saab ka ruby on rails'iga http://wiki.rubyonrails.com/rails/pages/HowtoUseSQLite

Selles palas vaatame, kuidas kasutada käsurealt andmebaasi, sama teema pikem ingliskeelne tekst http://www.sqlite.org/sqlite.html

Install

Gentoo

# emerge sqlite

FreeBSD

# pkg_add -r sqlite3  või  cd /usr/ports/databases/sqlite3 && make install clean

Konfiguratsiooniga pole vaja midagi teha, puuduvad ka suuremad sõltuvused mingitest mahukatest pakettidest.

Kasutamine

andmebaasi loomine

$ sqlite3 fail_info.db

tabeli algandmete loomine

$ sqlite3 fail_info.db "Create table algandmed(id integer primary key, number integer,name text)"

tabelisse info lisamine syntaks sqlite3 fail_info.db "insert into algandmed(...) values(...)"

sellejärgi kirjutame "algandmed" tabelisse info käsuga

$ sqlite3 fail_info.db "Insert into algandmed values(null,'1', 'kasutaja');"

insert real "null" on vajalik ,et toimims auto increment id väljale

tabelist "algandmed" kõigi ridade lugemine

$ sqlite3 fail_info.db "Select * from algandmed;"

rea kustutamine tabelist

$ sqlite3 fail_info.db "delete from algandmed where id = 2"

kasulik skriptis ka näidata andmebaasi asukoht täisrajaga.

Soovides näha tabeli struktuuri aitab käsk

$ sqlite3 fail_info.db ".schema"

Probleemide lahendus

Korrumpeerunud sqlite andmebaasi kontrollimiseks ja parandamiseks sobib http://www.sqlite.org/pragma.html

SELECT count(*) FROM ticket;
VACUUM;
PRAGMA integrity_check;

Annab hea vaate

Lingid