SSH kasutajate chrootimine libpam-chroot mooduli abil Debian Etch'ga

Allikas: Kuutõrvaja

Eesmärk

NB! Sarnase asjakorralduse jaoks sobib paremini kasutada Debian Lennyga OpenSSH direktiivi ChrootDirectory, mida on kirjeldatud palas Operatsioonisüsteemi Debian GNU/Linux kasutamine#OpenSSH kasutajate chrootimine Lennyga.

Eesmärgiks on Debiani paketihaldusest paigaldatud tarkvara kasutades piirata seadistusfailis kirjeldatud ssh kasutajate ligipääsu süsteemi failisüsteemile. Kui selline failisüsteemile piiratud ligipääsuga ehk chrootitud kasutaja süsteemi sisse logib, siis süsteemi vaatepunktist on tema kodukataloogiks

 /home/mart/home/mart

kusjuures nö absoluutse süsteemi seisukohast on olemas kataloogid

 /home/mart/bin
 /home/mart/home/mart
 /home/mart/lib
 /home/mart/lib64

Kui aga kasutaja peale sisselogimist ise ütleb 'cd /', siis satub ta absoluutse süsteemi mõttes kataloogi

 /home/mart

Tuleb rõhutada, et käesolevas palas kirjeldatud tehnikat kasutades on piiratud vaid ligipääs failisüsteemile, iseenesest chrootitud kasutaja näeb kõiki süsteemis töötavaid protsesse, saab kasutada võrku jne. Siiski, kombineerides seda muude tehnikatega, nt linuxi tuuma grsecurity paigad ning hoolitsedes, et kasutaja chroot keskkonna ettevalmistamisel ei tekitata sinna setuid faile ning failide omanikud ja loabitid oleksid sobivate väärtustega, võiks vaadelda seda kui ühte võimalikku moodust süsteemi turvalisust suurendada.

Sarnase tulemuse saavutamiseks on mitmeid võimalusi, käesolevas palas kirjeldatakse kuidas seda teha pam_chroot mooduli abil, aluseks on võetud Debiani manuaal, http://www.debian.org/doc/manuals/securing-debian-howto/ap-chroot-ssh-env.en.html

Tarkvara paigaldamine

Lisaks nö tavalisele OpenSSH serverile ning PAM'i kasutava süsteemi olemasolule tuleb paigaldada libpam-chroot moodul ning kasutaja chroot keskkonna moodustamiseks utiliit makejail

bash# apt-get install libpam-chroot makejail

Kasutaja chroot keskkonna moodustamine

Makejail on kaval süsteem, antud juhul kasutatakse tema väga triviaalseid võimalusi, seadistusfailis /root/makejail-bash.py näidatakse

 • kuhu kataloogi moodustada chroot keskkond
 • lisada sinna /bin/bash shell ning vastavad teegid lisada (antud juhul kasutatakse AMD64 platvormi)
# cat /root/makejail-bash.py
chroot="/home/mart"
forceCopy=["/lib64/ld-linux-x86-64.so.2", "/bin/bash","/lib/ld-linux-x86-64.so.2"]

moodustame kataloogi /home/mart

bash# mkdir /home/mart

ning moodustame chroot keskkonna

bash# makejail /root/makejail-bash.py
Loading configuration file /root/makejail.py
 Defining chroot = '/home/mart'
 Defining forceCopy = ['/bin/bash']
Chroot directory is /home/mart
Initializing list of running processes
 Executing : ps -e
Creating temp dir /tmp/makejail_logs
Adding files matching '/bin/bash'
 Checking path '/bin/bash'
   Dir '/home/mart/bin' missing
   Checking path '/bin'
    Making dir /home/mart/bin
 ..
 Creating 'lib/libncurses.so.5' as a symlink to 'libncurses.so.5.5' (pwd=/home/mart/lib)
 Executing : file /lib/libncurses.so.5
Sleeping for 2.00 seconds

Tulemusena tekib selline failistruktuur

bash# cd /home
bash# find mart -ls
507962  4 drwxr-xr-x  4 root   root     4096 Sep 9 15:12 mart
507963  4 drwxr-xr-x  2 root   root     4096 Sep 9 15:12 mart/lib
507968 1260 -rwxr-xr-x  1 root   root   1286104 May 15 13:19 mart/lib/libc-2.3.6.so
507972  0 lrwxrwxrwx  1 root   root      17 Sep 9 15:12 mart/lib/libncurses.so.5 -> libncurses.so.5.5
507973 100 -rwxr-xr-x  1 root   root    97928 May 15 13:19 mart/lib/ld-2.3.6.so
507967 368 -rw-r--r--  1 root   root    369728 Oct 19 2006 mart/lib/libncurses.so.5.5
507974  0 lrwxrwxrwx  1 root   root      11 Sep 9 15:12 mart/lib/ld-linux-x86-64.so.2 -> ld-2.3.6.so
507970  12 -rw-r--r--  1 root   root    10392 May 15 13:19 mart/lib/libdl-2.3.6.so
507971  0 lrwxrwxrwx  1 root   root      14 Sep 9 15:12 mart/lib/libdl.so.2 -> libdl-2.3.6.so
507969  0 lrwxrwxrwx  1 root   root      13 Sep 9 15:12 mart/lib/libc.so.6 -> libc-2.3.6.so
507964  0 lrwxrwxrwx  1 root   root      4 Sep 9 15:12 mart/lib64 -> /lib
507965  4 drwxr-xr-x  2 root   root     4096 Sep 9 15:12 mart/bin
507966 756 -rwxr-xr-x  1 root   root    769368 Dec 11 2006 mart/bin/bash

Lisaks moodustame kasutaja kodukataloogi, kuhu ta satub peale sisselogimist

bash# mkdir /home/mart/home/mart

Selleks, et veenduda kas kasutaja chroot keskkonna tekitamine õnnestus tuleb öelda, mille vastuseks saab shelli (ja siis öelda exit)

bash# chroot /home/mart
bash# 

See on suhteliselt minimalistlik keskkond, aga siia peale saab kasvatada vastavalt vajadusele lisades utiliite ja nt ühendada /proc failisüsteemi külge, kui kasutaja peaks saama protsesside tabelit näha.

pam-chroot mooduli seadistamine

pam-chroot mooduli seadistamiseks tuleb lisada ta /etc/pam.d/ssh faili viimaseks session'iks reaks

bash# grep session /etc/pam.d/sshd
# Standard Un*x session setup and teardown.
@include common-session
session  optional   pam_motd.so # [1]
session  optional   pam_mail.so standard noenv # [1]
session  required   pam_limits.so
# session required   pam_selinux.so multiple
session  required   pam_chroot.so

Ning mooduli seadistusfailis /etc/security/chroot.conf peavad olema näidatud kasutajad, kes millisesse kataloogi chrooditakse, siin näidatud kataloogiks on nö absoluutse süsteemi katalooginimi

mart /home/mart

Süsteemi kasutamine

Ettevalmistatud süsteemi kasutamiseks peab nö absoluutses süsteemis olema kasutaja mart ja paroolifailis /etc/passwd tema kodukataloogiks /home/mart ja shelliks /bin/bash ning peaks saama kasutaja sisse logida

bash# ssh mart@localhost
mart@localhost's password: 
Last login: Sun Sep 9 15:32:49 2007 from localhost
Linux loomaaed 2.6.18-4-xen-amd64 #1 SMP Fri May 4 02:40:51 UTC 2007 x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
-bash-3.1$ 
!     bash   cd    disown  esac   fg    history  logout  return  test   typeset  while   
./    bg    command  do    eval   fi    if    popd   select  then   ulimit  {     
:     bind   compgen  done   exec   for    in    printf  set    time   umask   }     
[     break   complete echo   exit   function jobs   pushd   shift   times   unalias  
[[    builtin  continue elif   export  getopts  kill   pwd    shopt   trap   unset   
]]    caller  declare  else   false   hash   let    read   source  true   until   
alias   case   dirs   enable  fc    help   local   readonly suspend  type   wait   
-bash-3.1$ /
bin/  home/ lib/  lib64/ 
-bash-3.1$ /

Kuna chroot keskkonna ainuke programm on bash shell, siis on huvitav tähele panna, et vajutades kaks korda tabulaatorit näeb kõiki bash'i sisekäske; ning sisestades kaldkriipsu ja vajutades kaks korda tabulaatorit näeb mart kasutaja jaoks kehtestatud juurikal asuvate kataloogide nimesid.

Ilma täiendustega sobib selline minimalistlik asjakorraldus ka scp programmi kasutamiseks, samuti on võimalik SSH võtmetega autentimine, kusjuures kasutaja avalik võti tuleb paigutada seljuhul kasutaja vaatest /.ssh kataloogi (absoluutse süsteemi vaatest /home/mart/.ssh kataloog).

sftp kliendi kasutamiseks tuleb paigaldada kasutaja chroot'i lisaks sftp-server programm koos vastavate teekidega. Selleks sobib kasutada makejail utiliiti, sellise seadistusfailiga

chroot="/home/mart"
forceCopy=["/lib64/ld-linux-x86-64.so.2", "/bin/bash","/lib/ld-linux-x86-64.so.2","/usr/lib/sftp-server"]

Probleemid

Selleks, et Sarge (Debian GNU/Linux v 3.1) puhul pam_chroot session töötaks tuleb ssh serveri konfiguratsioonis privilege separation eemaldada. Selle tegevuse mõistlikkus jääb kasutaja enda otsustada.

Kasulikud lisamaterjalid