DokuWiki kasutamine Debian Lenniga

Allikas: Kuutõrvaja
(Ümber suunatud leheküljelt Dokuwiki kasutamine Debian Lenniga)

Sissejuhatus

DokuWiki http://www.splitbrain.org/projects/dokuwiki on populaarne Wiki tarkvara, mida eristavad paljude muude Wiki lahenduste hulgast sellised asjaolu

 • DokuWikis on võimalik seada otsekoheselt ja toimivalt sisu erinevatele osadele ligipääsupiiranguid
 • DokuWiki ei kasuta andmebaasi, st andmeid hoitakse ainult failisüsteemis

Süsteemi ettevalmistamine

DokuWiki kasutamiseks peab süsteemis olema kasutada

 • Apache veebiserver, koos PHP toega, nt PHP5

Veebiserveri virtuaalhosti seadistuseks sobib kasutada nt kuigi see on liiga lubav

 <VirtualHost 192.168.1.4:80>
  ServerName loomaaed.tartu.ee
  ServerAdmin admin@loomaaed.tartu.ee
  DocumentRoot /srv/loomaaed.tartu.ee/loomaaed_4YurBg6tG/html
  ErrorLog   /var/log/apache2/loomaaed.tartu.ee-error.log
  LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
  CustomLog /var/log/apache2/loomaaed.tartu.ee-access.log combined
 
 <Directory /srv/loomaaed.tartu.ee/loomaaed_4YurBg6tG/html/wiki>
  php_admin_value open_basedir "/tmp:/srv/loomaaed.tartu.ee/loomaaed_4YurBg6tG"
  php_admin_value error_log "/var/log/apache2/loomaaed.tartu.ee-php-error.log"
  Options -Indexes -MultiViews +FollowSymLinks
  AllowOverRide All
  Order Allow,Deny
  Allow from All
 </Directory>
 
 </VirtualHost>

kus

 • AllowOverRide All tuleks teha tegelikult kitsendavamalt

Tarkvara paigaldamine

Kopeerida viimane Dokuwiki stabiilne versioon, nt

 $ wget http://www.splitbrain.org/_media/projects/dokuwiki/dokuwiki-2009-02-14b.tgz

Seejärel tuleb käivitada installer aadressilt

 https://loomaaed.tartu.ee/wiki/install.php

ning täita lahtrid sobivalt

Dokuwiki-1.gif

kus

 • wiki ligipääsuks on valitud Closed, st vaikimisi on külastajatel ligipääs wiki sisule keelatud, selleks tuleb wiki kasutajaliidesesse sisse logida

Peale installeri kasutamist tuleks install.php fail failisüsteemist kustutada

 $ rm wiki/install.php

Failisüsteemi õigused võiks seadistada nii

 • kõik keelata veebiserveri kasutajale kirjutamiseks
 # chown -R root:root wiki
 • lubada wiki/data kataloogi veebiserveri kasutajal kirjutada
 # chown -R www-data:www-data wiki/data

Dokuwiki seadistamine

Veebipõhise kasutajaliidese kaudu Dokuwiki seadistamine toimub peale privilegeeritud kasutajana sisselogimist valides

 admin -> Configuration Settings

Dokuwiki-3.gif

kus

 • vaikimisi kasutatav nn skin on suhteliselt jube (allpool asendatakse see Monobookiga)
 • vasakul all on näha, et parasjagu on sisse loginud kasutaja Mart Kask

Failisüsteemis asuvad olulised määrangud failis

 conf/dokuwiki.php

Kaunite URI'de kasutamine

 $ cd wiki
 $ mv .htaccess.dist .htaccess

ning .htaccess faili sisuks on

 <Files ~ "^[\._]ht">
  Order allow,deny
  Deny from all
  Satisfy All
 </Files>
 RewriteEngine on
 RewriteRule ^_media/(.*)       lib/exe/fetch.php?media=$1 [QSA,L]
 RewriteRule ^_detail/(.*)       lib/exe/detail.php?media=$1 [QSA,L]
 RewriteRule ^_export/([^/]+)/(.*)   doku.php?do=export_$1&id=$2 [QSA,L]
 RewriteRule ^$            doku.php [L]
 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}    !-f
 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}    !-d
 RewriteRule (.*)           doku.php?id=$1 [QSA,L]
 RewriteRule ^index.php$        doku.php

Template kasutamine

 • Kopeerida meelepärane template aadressilt
 http://www.dokuwiki.org/template
 • Pakkida template lahti kataloogi, nii et tekib template nimeline alamkataloog tpl kataloogi alla
 /srv/www/wiki/lib/tpl
 • võtta Monobook kasutusele
 Configuration Manager -> DokuWiki Settings -> Template -> Monobook

Wiki seadistamine https aadressile

TODO

Privileegisüsteem

TODO

Failide üleslaadimine

Failide üleslaadimiseks peab faili nime lõpp olema kirjas failis conf/mime.conf, nt reana

 crt   !application/octet-stream

Üleslaaditud failile viitamiseks sobib kasutada nt järgnevust, tühikud on lisatud loetavuse parandamiseks

 { { : domeen.ee-20100206-20110206.crt } }

Dokuwiki kasutamine

Peale Monobook sisselülitamist paistab Wiki kasutamine välja nt selline

Dokuwiki-4.gif

Dokuwiki tarkvara uuendamine

Dokuwiki uuendamisel tuleb jälgida juhiseid Dokuwiki veebikohast http://www.dokuwiki.org/install:upgrade, üldiselt toimub selline järgnevus

 • veenduda, et on olemas varukoopia
 • tutvuda changelogiga
 • kopeerida üle vastav osa failisüsteemist uue tarkvara versiooni tar.gz arhiivi sisuga
 • uuendada templated/pluginad

Eesti ID-kaardiga autentimine

TODO

Kasulikud lisamaterjalid