Cyrus kasutamine Gentooga

Allikas: Kuutõrvaja
(Ümber suunatud leheküljelt Cyrus)

Sissejuhatus

Cyrus IMAP is named after Cyrus
the Great (559 - 530 BC), founder
of the Persian kingdom, and King
of the World.
Cyrus the great is remembered for
his tolerance of the various
minorities and generally benevolant
leadership.

Antud näide on kirjutatud seletamaks kuidas gentoole ehitada cyruse abil võimas mysql ja openmailadminiga hallatav mailiserver.

cyrus kasutab üsna maildir laadset formaati kuid lisanud sellele andmebaasi muutes nii kõike tunduvalt kiiremaks. Seetõttu on cyrus üsna hea valik väga suurte emaili süsteemide tarbeks. Netis väidetakse ,et ka meie kodumaine hot.ee http://www.hot.ee (The Hotmail of Estonia) kasutab cyrust ning sellel hetkel 300,000 users.

Cyruse poolt toetatud protokollid on IMAP, IMAPS, POP3, POP3S, KPOP, LMTP

Süsteemi kirjeldus

Tähele tasub panna ,et cyruse juures postfix ise failide kettale kirjutamisega ei tegele. See on usaldatud täielikult cyrusele endale. Peale kirja saamist posfix kontrollib mysql tabelitest domeeni olemasolu ning annab selle edasi cyruse teenusele mis. Kontrollib taaskord kasutajat mysql'ist pam_mysql abil ning salvestab kirja enda modifitseeritud maildir++ laadsesse formaati ning samuti peab kõikide kirjade kohta enda sisemist andmebaasi. Cyrusel eelnevalt luua vastav mailbox mis on samanimeline kui kasutaja süsteemis. Automaatselt seda ei tehta.

Cyrus töö käigus kasutatakse mitmeid nö andmebaase

 • kirjade andmebaas - failisüsteemis salvestatakse iga kiri eraldi faili, vaikimisi asub see kataloogis /var/spool/cyrus/mail; igas postkasti kataloogis on lisaks kirjadele alati kolm faili, cyrus.cache, cyrus.index ja cyrus.header
 • postkastide andmebaas - failis /var/lib/cyrus/mailboxes.db on kirjas süsteemi Cyrus kasutajate ja nende postkastide andmebaas ning mida redigeeritakse cyradmin programmiga
 • duplikaatide andmebaas - failis /var/lib/cyrus/deliver.db on andmebaas, mida Cyrus kasutab topelt-sõnumite avastamiseks (nt kui saabub sama message id ja ümbriku väärtusega kiri mitu korda; käsuga '/usr/sbin/ctl_deliver -d' näeb selle baasi sisu)
 • Cyruse kasutajate andmebaas - antud juhul asub Mysql andmebaasis

Kaustad

Vaikimisi tekitab installimisel cyrus enda kataloogi /var/imap/, suunates selle kausta ümber saab sealt originaalse ja vajaliku kaustapuu kätte. Kaustad peavad kõik olema cyruse kasutaja ja mail grupi omanduses Nt selleks veendumiseks võib anda käsu

# chown -R cyrus:mail /mail/imap

partition-default: /mail/spool/imap /mail/spool/imap mingeid erilisi faile rohkem ei sisalda kui tühjad tähestikufailid ja user fail kus reaalselt asuvad siis failid, pmst pole neid tähestiku järgi nimetatud faile vaja

configdirectory: /mail/imap /mail/imap/ kaustas asuvad veel migmesugused bdb failid mis on vajalikud nt mailboxes.db kus asuvad kõik mailboxide nimed, sieve kataloog on seal ning suus ülamainitud users fail seen failidele

seen file on kohaks kus asub info milline mail on juba loetud nt /var/imap/user/e/eenet.seen

Kirjade liikumise skeem postiserveris järgnevalt

    andmebaas
      /|\
      |
mail --> postfix --> cyrus

Autentimine kasutajatel toimib skeemi alusel:

kasutaja --> cyrus imapd --> saslauthd --> pam ---> andmebaas

Mis siis täpsemalt starditakse

init-|
   |-master-+-anvil
   |    |-5*[cleanup]
   |    |-6*[local]
   |    |-pickup
   |    |-5*[pipe] (cyrus)
   |    |-qmgr
   |    |-scache
   |    |-7*[smtp]
   |    |-21*[smtpd] (amavisd socket)
   |    |-tlsmgr
   |    `-2*[trivial-rewrite]
   |-master-+-53*[imapd]
   |    |-5*[lmtpd]
   |    `-103*[pop3d]
   |-saslauthd -a pam -n 0

Tarkvara install gentool

 emerge postfix
 emerge net-mail/cyrus-imapd
 emerge pam_mysql
 emerge cyrus-imap-admin
 emerge cyrus-sasl

Eelnevalt tuleks use flagid seadistada järgnevalt

cat >> /etc/portage/package.use <<EOT
net-mail/cyrus-imapd pam sieve ssl tcpd
net-mail/cyrus-imap-admin ssl
dev-libs/cyrus-sasl crypt pam ssl
mail-filter/amavisd-new spamassassin
EOT

Lisaks vaja installida mysql juhul kui ei ole eraldiseisvat mysql serverit. Mysql install on kirjeldatud teises õpetuses.

 rc-update add cyrus default
 rc-update add postfix default
 rc-update add saslauthd default

Cyruse seadistus

Kõik cyruse poolt starditavad teenused ja nende startimine tuleb defineerida failis cyrus.conf.

Näitekonfis stardime cyrus deemoni abil teenused imap, imaps, pop3 ja pop3s ning sieve.

/etc/cyrus.conf

START {
 recover    cmd="ctl_cyrusdb -r"
}

SERVICES {
 imap     cmd="imapd" listen="imap" prefork=5
 imaps      cmd="imapd -s -U 30" listen="imaps" prefork=0 maxchild=100 

 pop3     cmd="pop3d" listen="pop3" prefork=25 maxchild=-1
 pop3s     cmd="pop3d -s" listen="pop3s" prefork=25 maxchild=-1

 sieve     cmd="timsieved" listen="192.168.10:sieve" prefork=0

 lmtpunix   cmd="lmtpd" listen="/mail/imap/socket/lmtp" prefork=0
}
 
EVENTS {
 checkpoint  cmd="ctl_cyrusdb -c" period=30
 delprune   cmd="ctl_deliver -E 3" period=1440
 tlsprune   cmd="tls_prune" period=1440
}

lmtp peaks olema kindlasti samas kaustas kus configdirectory suunatud

Kõigi teenuste täpsemaks häälestamiseks on fail imapd.conf mis asub kaustas /etc

Sellest toimib kaustade paikamääramine. Sertifikaatide seadistamine. Imap, pop3, sieve täpsem häälestus jpm.

configdirectory:    /mail/imap
partition-default:   /mail/spool/imap
tls_ca_path:      /etc/imap
tls_cert_file:     /etc/imap/mail.crt
tls_key_file:      /etc/imap/mail.key
postmaster: postmaster

sievedir:       /mail/sieve
sieve_maxscriptsize: 64
sieve_maxscripts: 5

sendmail: /usr/sbin/sendmail
admins: cyrus
allowanonymouslogin: no
allowplaintext: yes
autocreatequota: 10000
reject8bit: no
quotawarn: 90
timeout: 30
poptimeout: 10

allowapop: no
popminpoll: 0

sasl_pwcheck_method: saslauthd
sasl_mech_list: PLAIN

lmtp_overquota_perm_failure: no

Cyruse administratiivse kasutaja kasutajanimi võiks näiteks selleks olla 'cyrus'

Loome samuti kaustad /mail/imap ja /mail/spool/imap


Sasli seadistus /etc/sasl2/smtpd.conf

pwcheck_method: saslauthd
mech_list: PLAIN LOGIN
log_level: 0

saslauthd tuleks seadistada vähemalt gentoos vastavalt tekitama vaid ühe threadi. Ehk siis /etc/conf.d/saslauthd

SASLAUTHD_OPTS="${SASLAUTHD_OPTS} -n 0"

Cyruse seadistus mysql baasi kasutama

postfixi konf

järgnevad seaded teeme /etc/postfix kaustas

Esiteks on vaja lisada peamisse konfifaili järgnevad read, postfix on põhimõtteliselt vaid kirjade vastuvõtja ning edasi cyrusele andja, muid ülesandeid ta ei täida.

main.cf

mailbox_transport = cyrus
virtual_alias_domains = mysql:/etc/postfix/mydestination.mysql
virtual_alias_maps = mysql:/etc/postfix/virtual.mysql
sender_canonical_maps = mysql:/etc/postfix/canonical.mysql

master.cf

cyrus   unix -    n    n    -    -    pipe
 flags=hu user=cyrus argv=/usr/lib64/cyrus/deliver -e -r ${sender} -m ${extension} ${user}

mysql kasutamiseks failid

/etc/postfix/mydestination.mysql

mydestination.mysql

hosts = localhost
user = database
password = parool
dbname = mail
table = domains
select_field = domain
where_field = domain

/etc/postfix/virtual.mysql

virtual.mysql

hosts = localhost
user = baas
password = parool
dbname = mail
table = virtual
select_field = dest
where_field = address
additional_conditions = and active = '1'

/etc/postfix/canonical.mysql

canonical.mysql

hosts = host
user = baas
password = parool
dbname = mail
table = user
select_field = canonical
where_field = mbox
additional_conditions = and active = '1' limit 1

Mysql baasi seadistus

Loome baasi mail. Seadistame sellele kasutaja ning parooli.

Vajalikud on kolm tabelit

 • domains kus hoitakse domeene
 • users kus loomulikult kasutajate info
 • virtual mis täidab põhimõtteliselt sama ülesannet mis alias fail /mail kataloogis

Loome baasi mail tabelid. Järgneva info võib otse sql'is käivitada

 --
 -- Table structure for table `domains`
 --
 
 DROP TABLE IF EXISTS `domains`;
 CREATE TABLE `domains` (
  `ID` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
  `domain` varchar(64) collate utf8_estonian_ci NOT NULL default '',
  PRIMARY KEY (`ID`)
 ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1206 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_estonian_ci;
 
 --
 -- Table structure for table `user`
 --
 
 DROP TABLE IF EXISTS `user`;
 CREATE TABLE `user` (
  `mbox` varchar(16) collate utf8_estonian_ci NOT NULL default '',
  `person` varchar(150) collate utf8_estonian_ci NOT NULL,
  `canonical` varchar(100) collate utf8_estonian_ci NOT NULL default '',
  `password` varchar(40) collate utf8_estonian_ci NOT NULL default '',
  `active` tinyint(1) NOT NULL default '0',
  `created` int(10) unsigned NOT NULL default '0',
  `last_login` int(10) unsigned NOT NULL default '0',
  PRIMARY KEY (`mbox`)
 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_estonian_ci;
 
 --
 -- Table structure for table `virtual`
 --
 
 DROP TABLE IF EXISTS `virtual`;
 CREATE TABLE `virtual` (
  `address` varchar(255) collate utf8_estonian_ci NOT NULL default '',
  `dest` text collate utf8_estonian_ci,
  `active` tinyint(1) NOT NULL default '1',
  PRIMARY KEY (`address`)
 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_estonian_ci;

Seejärel võime lisada tabelisse domeeni, kasutaja ning mõne aliase

Pam häälestus mysql tarbeks

Vajalik, et sasl saaks üle pami autentida end andmebaasi vastu tasub tähele panna, et kuigi hetkel kasutatakse mysqli võib autentida samahästi ka ükskõik mis muu toetatud süsteemi vastu

teeme imap pam konfiguratsiooni

# /etc/pam.d/imap
#auth    required   pam_nologin.so
#auth    include   system-auth
#account  include   system-auth
#session  include   system-auth

auth  sufficient pam_mysql.so user=mail passwd=parool host=localhost db=baas table=user usercolumn=mbox passwdcolumn=password crypt=1 sqlLog=0
account required  pam_mysql.so user=mail passwd=parool host=localhost db=baas table=user usercolumn=mbox passwdcolumn=password crypt=1 sqlLog=0

Juhul kui pam autentimine mingil põhjusel tõrgubnvõb auto ja account ridade lõppu lisada verbose ,et saada rohkem infot /var/log/auth.log'i

Lisada võib samuti where=mailboxes.active=1 mis puhul disabletud kasutajate ligipääsu piiratakse.

Teeme loodud imap failist symlingid teistele pam failidele.

 ln /etc/pam.d/imap /etc/pam.d/pop
 ln /etc/pam.d/imap /etc/pam.d/pop3
 ln /etc/pam.d/imap /etc/pam.d/pop3s
 ln /etc/pam.d/imap /etc/pam.d/pops
 ln /etc/pam.d/imap /etc/pam.d/sieve
 ln /etc/pam.d/imap /etc/pam.d/smtp
 ln /etc/pam.d/imap /etc/pam.d/nntp
 mkdir /var/lib/amavis

Crypt parameetri võtmete selgitus

 • 0 (or "plain") = No encryption. Passwords stored in plaintext. HIGHLY DISCOURAGED.
 • 1 (or "Y") = Use crypt(3) function
 • 2 (or "mysql") = Use MySQL PASSWORD() function. It is possible that the encryption function used by pam-mysql is different from that of the MySQL server, as pam-mysql uses the function defined in MySQL's C-client * API instead of using PASSWORD() SQL function in the query.
 • 3 (or "md5") = Use MySQL MD5() function

Lisaks on vigade tuvastamisel abiks verbose=1 võti

cyruse haldus käsurealt

Kõik cyruse tööd toimuvad cyradm utiliidi vahendusel

Serveri administraatoriks on kasutaja Cyrus. Selleks ,et saaks cyradm abil cyruse shelli kasutada on vaja esimesena seada cyrus kasutajale parool. muudame cyruse parooli ja testime selle toimimist

Selleks lisame mysql tabelisse kasutaja cyrus

INSERT INTO `user` VALUES (0,'cyrus','postiserveri admin','postmaster@zoo.edu.ee','d8e8fca2dc0f896fd7cb4cb0031ba249',1162296952,1189589660)

Kasutades lokaalseid cyruse kasutajaid ning mitte keskset andmebaasiserverit vaid bdb andmebaase võib tekitada admin kasutaja järgnevalt

saslpasswd2 -c cyrus

Parool salvestadakse seljuhul kaustas /etc/sasl2 asuvasse faili sasldb2

Nüüd võib logida cyruse konsoolile.

cyradm -user cyrus 127.0.0.1

Nimekiri peamistest vajalikest cyruse käskudest

cm Loob mailbox'i
dm kustutabmailbox
exit väljumiseks cyradm'ist
lm nimekiri mailbox'idest
lq Näitab quota informatsiooni
lqm Quota info etteantud mailboxi kohta
renm Muudab mailboxi nime
sq Quota seadistamiseks

Cyruses kasutajale mailboxi luues tuleb pidada meeles ,et see tuleb luua kujul user.kasutajanimi

näiteks cyrus.mart

cm user.mart

Olemas on veel hulk käsurea abivahendeid näiteks

/usr/lib/cyrus/quota

mis näitab kasutajate nimistut koos quotaga ja näiteks /usr/lib/cyrus/deliver mailide saatmiseks viisil

echo tekst | /usr/lib/cyrus/deliver -q kasutajanimi

Kasutajate ümbernimetamine ehk renamemailbox käsk töötab ainult üksikute folderite peal, mitte ülemise taseme postkastidega, mistõttu vanade postkastide ümbernimetaimine on:

 1. Create a new top-level mailbox named for the new username (for example, user.newname).
 2. Create new sub-mailboxes for all the mailboxes in the user's old hierarchy (user.newname.sent-mail ).
 3. Replace the new, empty mailbox hierarchy with the old mailbox hierarchy. (failisüsteemis)
 4. Delete the old account.
 5. Reconstruct the new account using the Cyrus reconstruct utility.
 6. Set a quota root on the new account.

NB! 3. punkt tuleb teha failisüsteemis, mitte IMAPi vahenditega

Kasutaja

Loome test domeeni test.ee ja kasutaja mart

Genereerime parooli

$ echo test | md5sum
d8e8fca2dc0f896fd7cb4cb0031ba249 -

Lisame kasutaja koos genereeeritud parooliga mysqli tabelisse

INSERT INTO `domains` VALUES (0,'test.ee')
INSERT INTO `user` VALUES (0,'mart','mart metsast','mart@test.ee','d8e8fca2dc0f896fd7cb4cb0031ba249',1162296952,1189589660)
INSERT INTO `virtual` VALUES (0,'test@test.ee','mart',1)

Ning tekitame kasutaja ka cyrusesse endasse

$ cyradm -user cyrus 127.0.0.1
cm user.mart

Kasutajaid saab teha ka kujul kasutaja@domeen.ee mille plussideks on, et jääb paremini meelde - meiliaadress tuleb nagunii meeles hoida, administreerimine selgem ehk vähem segadust administraatoril - pole mingeid numbritega jamamist.

cyrus nõuab selle jaoks 'virtdomains' sisse lülitamist, mis tähendab, et ta hakkab uusi postkaste tegema senise: /mail/spool/imap/user/kool123 asemel /mail/spool/imap/domain/kool.edu.ee/user/kool123

Virtdomeenide sisselülitamine võimaldab per-domeen adminne. Need tuleb aga kahjuks kõik imapd.confi kirjutada, mis võib tähendada sadade kontode sinna lisamist. Lisaks ei anna see midagi erilist. (võibolla, et iga admin saaks oma enda spets softi kasutada. võibolla IMPil on mõni plugid vmt)

Testimine

Gentoos on vaja telneti utiliidi kasutamiseks paigaldada kõigepealt vatav pakett

# emerge net-misc/netkit-telnetd

Seejärel võime asuda testima:

$telnet 192.168.1.10 143
Trying 192.168.1.10...
Connected to 192.168.1.10.
Escape character is '^]'.
* OK gentoo20070412 Cyrus IMAP4 v2.2.12-Gentoo server ready
1 LOGIN mart parool
1 OK User logged in
1 logout
Connection closed by foreign host.

Imapi käskudest leiab rohkem infot urlilt http://bobpeers.com/technical/telnet_imap.php

Testime mailisaatmist

mail käsk tuleb gentoosse paketist nail

# emerge nail

ja edasi kasutada kujul ehco "kiri" | mail mart@zoo.tartu.ee

Imap testimiseks sobib ka utiliit imtest

# imtest -m login -a test -u test localhost
S: * OK [CAPABILITY IMAP4 IMAP4rev1 LITERAL+ ID STARTTLS AUTH=PLAIN SASL-IR] mail.eenet.ee Cyrus IMAP v2.3.14  server ready 
Please enter your password: 
C: L01 LOGIN test {9}
...
Q01 OK Completed

Cyruse veebiadministreerimine

Kõigi puhul tuleks uurida mis kujul nad soovivad tabeleid ja vastavaid muudatusi läbiviia

http://openmailadmin.ossdl.de/

http://email.uoa.gr/projects/cyrusmaster/index.php

http://www.web-cyradm.org/

Openmailadmin vajab järgnevaid pakette gentool

 # emerge php
 # emerge dev-php/PEAR-Log
 # emerge dev-php/adodb

Kirjade automaatne jagamine postkastidesse

Avaliku IP peal TCP portil 2000 kuulab programm sieve, tegemist Cyrus tarkvara koosseisu kuuluv deemoniga (ingk. k. sõel) mis võimaldab nt kirja päise ridade alusel korraldada kirjade salvestamist kasutaja postkasti erinevatesse kataloogidesse (ingl. k. folder). põhimõtteliselt procmail analoog imapi jaoks.

Selleks tuleb esmalt moodustada tekstifail, nt

$ cat /var/spool/sieve/m/mart/default
require "fileinto";
   if header :contains "List-Id" "debian-mirrors.lists.debian.org" {
       fileinto "INBOX.d-m";}
   elsif header :contains "To" "mart.kask@loomaaed.tartu.ee" {
       fileinto "INBOX.@loomaaed.tartu.ee";}
   else {
       fileinto "INBOX";}

Antud juhul ütleb sieve fail, et

 • kirjad, mille päises List-Id: rida sisaldab väärtust debian-mirrors.lists.debian.org tuleb kopeerida kataloogi d-m
 • kirjad, mille päises To: rida sisaldab väärtust mart.kast@loomaaed.ee tuleb kopeerida kataloogi @loomaaed.ee
 • ülejäänud kirjad kopeeritakse lihtsalt inboxi

Tööks tuleb tekstifaili alusel moodustada nn byte-code fail öeldes

$ /usr/lib/cyrus/bin/sievec /var/spool/sieve/m/mart/default /var/spool/sieve/m/mart/defaultbc

Puhkuseteadete saatmiseks e vacationiks tuleb tekidada järgneva sisuga sieve

true
 {
 vacation :days 7 :addresses ["test@zoo.edu.ee"] text:
 This is an automated reply; I am away and will not be able to reply to you immediately.I will get back to you as soon as I return. 
 . 
 ;
}

Automaatselt reeglite loomiseks on veebimailile nimega squirrelmail loodud näiteks komonent nimeg avelsieve http://email.uoa.gr/avelsieve/ Seda pole juba uuendatud küll mõnda aega. Ka on olemas plugin IMPile nimega Ingo

Neil mõlemal pluginal on aga see puudus, et nad ise ei parsi sieve skripte, vaid hoiavad andmebaasis oma versiooni skriptist ja muutmisel uuendavad ühesuunaliselt serverit. See tähendab, et korraga tohibki ainult üks taoline plugin aktiivne olla, muidu ei näksi siga ka enam, mis reeglid serveris aktiivsed on. Graafilisi sieve parsereid eriti pole. Ainukene rohkem universaalsem tundub olevat SmartSieve, mis vähemalt ei eira serveris juba olevaid skripte ja lubab neid toorel kujul muuta, pakkudes ise Avelsievele sarnast funktsionaalsust.

Tooret skriptimist võimaldab ka Thunderbirdi add-on: http://sieve.mozdev.org/

Suurema mailisüstemi haldajale abiks olevat käsurea skriptid

Mysql'ist ruby abil kasutajate nimekirja saamine

#!/usr/bin/env ruby
#
# skript kõikide postkastide loendamiseks

require 'dbi'

dbh = DBI.connect("DBI:Mysql:andmebaas:hostname","kasutaja","parool")
dbh.execute("SET NAMES latin1")

ret = dbh.select_all("select * from user where active = 1")

ret.each{|row|
 puts row['mbox']
}

Ööpäev vanemate kirjade kustutamiseks

#!/usr/bin/env ruby

piir = Time.now - 86400 # Ööpäevajagu sekundeid

cmd = "/usr/bin/mailq | /usr/bin/cleanq"

pipe = IO.popen(cmd)

pipe.each_line{|line|
 # mingi probleem edastusega
 if line =~ /^([A-F0-9]{11})\s+\d+\s+(... ... .. ..:..:..).*\(delivery temporarily suspended/
  id = $1
  aeg = Time.parse($2)
  if aeg < piir
   #puts id
   puts line
  end
 end
}

Kasutajate quotade tabeli vaatamiseks

# /usr/lib/cyrus/quota user.{a..z}

Soovides tabelit ,et näha palju kettaruumi kasutajad tarbivad sobib selline skript /mail/spool/imap/user tuleb asendada failisüsteemis kohaga kus asuvad kasutajate mailid

#!/bin/bash

for g in $( ls /mail/spool/imap/user ) ; do

hgd=`du -s /mail/spool/imap/user/$g`
vbd=`echo $hgd | awk '{print $1}'`

if [ $vbd -lt 92160 ]; then
 echo "v2iksem" > /dev/null
 else
du -sh /mail/spool/imap/user/$g
fi
done

Kasutajate otseseks tuvastamiseks kes üle quota läinud aga

#!/bin/bash

for i in `/usr/lib/cyrus/quota | tr -s ' '| awk '{print($2","$1","$4)}' | sed -e's/user\.//' |egrep "(^9[5-9])|(^digit:{3})"`;
do

protsent=`echo $i | cut -f1 -d',' `
limiit=`echo $i | cut -f2 -d','`
kasutaja=`echo $i | cut -f3 -d','`
echo "p: $protsent l: $limiit k: $kasutaja";

done

Ning kõigi kasutajate quota muutmiseks korraga taaskord tuleb muuta kataloogi rada kus asuvad failid kasutajatel näites antakse igale kasutale 500M

#!/bin/bash

for g in $( ls /mail/spool/imap/user ) ; do
 echo "setquota user.$g 512000;quit" | cyradm -user cyrus -server 127.0.0.1 --pass parool

done

Vead ja nende prandamine

Bdb seadistamine, vaikeseadistuste vaatamiseks tuleb anda käsk

# db4.7_stat -m -h /mail/imap/db
< 642KB 24B    Total cache size
< 648KB  Pool individual cache size
> > 10MB 2KB 24B  Total cache size
> > 1MB 264KB    Pool individual cache size

Neid saab muuta failist DB_CONFIG

set_cachesize 0 8388608 8
set_lg_regionmax 1048576
set_lg_bsize 2097152

http://www.cjc.org/blog/archives/2006/08/22/cyrus-imap-log-and-cache-settings/ http://cyrusimap.web.cmu.edu/imapd/install-perf.html http://www.oracle.com/technology/documentation/berkeley-db/db/programmer_reference/env_db_config.html

Kui logisse tekivad näiteks read.

Sep 3 03:43:43 mail lmtpunix[10604]: DBERROR db4: Logging region out of memory; you may need to increase its size
Sep 3 03:43:43 mail lmtpunix[10604]: DBERROR: opening /var/imap/deliver.db: Cannot allocate memory
Sep 3 03:43:43 mail lmtpunix[10604]: DBERROR: opening /var/imap/deliver.db: cyrusdb error
Sep 3 03:43:43 mail lmtpunix[10604]: FATAL: lmtpd: unable to init duplicate delivery database
Sep 3 03:43:43 mail master[5498]: service lmtpunix pid 10604 in READY state: terminated abnormally

Täpsemalt saab veel näha teadet käsuga

db4.7_stat /mail/imap/deliver.db -l

Kui veateateks on db4.7_stat: log.0000000001: log file unreadable: Read-only file system

Võib minna kausta /mail/imap ja anda seal käsu

touch log.0000000001
chown cyrus log.0000000001
chmod 600 log.0000000001

Ning tuleviku tarbeks võib tekidada ka logi 2

Probleeme berkeleydb'ga saab parandada saab järgneva käsuga andes ette cyruse andme failide asukoha

db4.2_recover -v -h /var/imap/db

Mitmesuguste andmebaasi vigade puhul aitab sageli kindlamalt osade failide kustutamine ning cyrusel nende uuesti tekitada laskmine, samuti tasuks dumpida ning restoreda mailboxes anembaas

rm /mail/imap/db/*
rm /mail/imap/deliver.db
rm /mail/imap/tls_sessions.db

Sasl testimiseks saab kasutada käsku

# testsaslauthd -u mart -p parool -s imap
0: OK "Success."

Kui cyrus ei tööta on erroriks (temporary failure. Command output: couldn't connect to lmtpd: Connection refused_ 421 4.3.0 deliver: couldn't connect to lmtpd_) ja kõik kirjad paigutatakse sabasse /var/spool/postfix/deferred/

Cyryse migreerimine 32 bitilt 64 bitile

32 bitisel platformil anda käsud

/usr/lib/cyrus/ctl_mboxlist -d > mailboxes.txt

seejärel 64 bitisel platformil kustutada kaustades vanad andmebaasifailid

rm /var/imap/db/*
rm -rf /var/imap/db.backup*
rm /var/imap/*.db

Cyrus kasutana seejärel anda käsud

Rekonstrueerime mailboxes.db faili

/usr/lib/cyrus/ctl_mboxlist -u < mailboxes.txt

Ehitame uuesti kõik andmebaasid tekitades /var/imap/user ja /var/imap/quota failid kuid kaovad annotations.db, deliver.db ja tls_sessions.db

Seda võib teha kiirelt käsuga

/usr/lib/cyrus/reconstruct -r -f user.mart

Võib aegamööda alloleva skriptiga, et mitte tekitada töötavale serverile liiga suurt koormust

#!/bin/sh
for g in $(cat mailboxes.txt | awk '{ print $1 }' ) ; do
 echo $g
 /usr/lib/cyrus/reconstruct $g
 sleep 1
done

fatal region error detected; run recovery Vahel kui esineb sarmaseid db4 erroreid näiteks on tark kustutada .db failid imap ja imap/db kaustades

Viimase käsu täitmine võib suurte mailiserveritega võtta kaua aega

Veidi juttu imapist

http://oreilly.com/catalog/mimap/chapter/ch09.html

Kaunis näide tõeliselt suurest mailisüsteemist

https://docs.rice.edu/confluence/display/ITTUT/Cyrus+Email+Service+Design

Veel suurtest mailiserveritest

http://ebusiness.gbdirect.co.uk/case_studies/active_directory_imap_authentication.html