Virtuaalmälu

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

Arvuti käivitab programme, käivitades instruktsioome RAMis. Ta käivitub instruktsiooni ühel aadressil ja siis liigub järgmise aadressini. Ta suudab samuti hüpata ühelt aadressilt üle teisele (ehk siis loops). Vanadel 8-bitistel arvutitel või tänapäevastes mikrokontrollerites kasutatakse kogu RAMi otse ja seal puudub igasugune peemptive multitasking mis lubab käivitada mitmel programmil korraga. Iga aadress on unikaalne ja viitab kindlale füüsikalisele aadressile.

Virtuaalmälu lubab igal protsessil omada omaenda aadressiruumi ja need pole unikaalsed. Näiteks aadress 4095 täendavad erinevatele programmidele hoopis erinevat instruktsiooni. Muidugi peavad ka need aadressid olema kusagil füüsikalises RAMis mistõttu virtuaalmälu mapib virtuaalaadressid füüsikalisteks

Aga kuidas see töötab? Kujutame ette kahte programmi ja kumbki neist kasutab 5MB RAMi. Programm üks asub füüsikalises mälus aadresisl 5242880 ja läheb 5MB-ni välja. Programm kaks algab 10485760 ja teeb sama. Kui esimene protsess tahab kasutada aadressi 0 ühendab arvuti aadressi 0 aadressile 5242880. Kui ta tahab kasutada aadressi 1 siis 5242881 jne.

See maping või ühendamine tehakse ära otse rauas spetsiaalse komponendi poolt nimega memory management unit MMU.

Boonusteks selle süsteemi puhul on kolm asja:

 1. Rakendusele pole oluline kus ta füüsilises ramis asub
 2. Rakendus pääseb liigi vaid oma aadressiruumile ja ei saa teisi tarkvarasid segada
 3. App ei pea asetsema ramis järjestiku ning katkematuna. Ehk selle võib jagada mitmeteks tükkideks, mis puistatud mööda rami laiali.

Näiteks saame jagada 2 programmi mällu hoopis järgnevalt:

Hoolimata sellest, et esimene programm on jaotatud kahte blokki, on MMUs talle tehtud maping järjestikune ja katkematu. Seda, kuidas MMU virtuaalseid aadresse füüsikalisteks mapib haldab operatsioonisüsteemi kernel.

Programmi enda seisukohalt vaadataes annab virtuaalmälu igale protsessile tunde, et ta on ainuke programm kogu süsteemis.

Page tabelid

Selleks, et neid ühendusi teha vajab MMU tabelit, kus igal real on virtuaalne aadress (VA) ja füüsiline aadress (PA)

Probleem sellise üks-ühele mapigu tabeliga on näiteks selles, et kui programm vajab 300MB mahtu siis tuleb MMU tabelisse kanda 79 miljonit rida.

Selliste olukordade vältimiseks ja MMU tabeli väikseks hoidmiseks jagatakse mälu lehtedeks (pages). Kindlaksmääratud suurusega blokkideks, mis igale programmile kasutada antud. Tüüpiline lehe suurus on 4K ehk 4096 baiti. See tähendab, et 300MB vajab nüüd vaid 76 800 kirjet. Iga kirje sisaldab 4 baiti seega on tabel 300KB suurune ja märksa hallatavam. Iga page on laaditud mäluasukohta nimega page frames.

Swapping

Demand paging teeb võimalikuks, et vaid osa programmi on korraga mällu laetud. Selle saavutamiseks kasutatakse swappingut.

Lisaks VMi ja PMi vahelisele mapingule sisaldab page tabel selleks veel sellist infot nagu validbit.

Kui validbit on ok siis on info põhimälus. Kui mitte siis on andmed kõvakettal ja nende poole pöördumisel kutsutakse välja page fault, kuna andmed on puudu ja need tuleb lugeda kõvakettalt. Programm ootab, kuni andmed on kätte saadud. Niikaua kuni programm ootab, võtab operatsioonisüsteem korraks töö üle, et andmed kohale kirjutada. Seda nimetatakse context switchiks.

Et süsteem saaks kasutada rohkem operatiivmälu, kui arvutil tegelikult füüsiliselt olemas on, tuleb aeg-ajalt teha saalimisoperatsioone virtuaalmälu ja päris mälu vahel. Operatsioonisüsteem peab pidevalt järge selle üle, millised leheküljed on parasjagu kasutuses ja milliseid enam ei kasutata või millised pole mingi pikema ajavahemiku vältel enam üldse kasutuses olnud. Kui ilmneb, et on tarvis mõnda uut lehekülge kasutada, ent füüsilisele mälule viitavad lehekülgede tabelid on juba täis, asendatakse ebatarvilikud leheküljed füüsilises mälus lehekülgede tabeli abil ära ning leheküljed, mida enam ei kasutata, suunatakse varuks virtuaalmällu.

Mälukasutuse uurimine linux süsteemis

Üks lihtsamaid ja esmaseid töövahendeid vaatamaks, kuidas mälu on jagatud on ps käsk

USER    PID %CPU %MEM  VSZ  RSS TTY   STAT START  TIME COMMAND
www-data 1465 0.0 0.1 531636 9128 ?    S  15:15  0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 9090 0.0 0.1 531636 9128 ?    S  15:59  0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 26201 0.0 0.1 531636 9128 ?    S  14:36  0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 26335 0.0 0.1 531636 9128 ?    S  14:38  0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 27315 0.0 0.1 531636 9128 ?    S  14:40  0:00 /usr/sbin/apache2 -k start 

RSS tähendab the Resident Set Size ja see näitab palju mälu on protsessi poolt allocated ja hetkel RAMis. Tegemist pole kuigi täpse numbriga, kuna ei sisalda mälu mis on jagatud teekide all ja mälu mis on väljasaalitud.

VSZ tähendab Virtual Memory Size ja see kujutab endast kogu mälu, mida protsess saab kasutada. Kaasaarvatud mälu mis on väljasaaltiud või on jagatud teekide all.

Järgmine täpsem töövahend on pmap.

# pmap -x 16747
16747:  -bash
Address      Kbytes   RSS  Dirty Mode Mapping
0000000000400000   976   12    0 r-x-- bash
00000000006f3000    4    4    4 r---- bash
00000000006f4000   36   36   36 rw--- bash
00000000006fd000   356   356   356 rw---  [ anon ]
00007fc8c72c9000   44   12    0 r-x-- libnss_files-2.23.so
00007fc8c72d4000  2044    0    0 ----- libnss_files-2.23.so
00007fc8c74d3000    4    4    4 r---- libnss_files-2.23.so
00007fc8c74d4000    4    4    4 rw--- libnss_files-2.23.so
00007fc8c74d5000   24    0    0 rw---  [ anon ]
00007fc8c74db000   44   12    0 r-x-- libnss_nis-2.23.so
00007fc8c74e6000  2044    0    0 ----- libnss_nis-2.23.so
00007fc8c76e5000    4    4    4 r---- libnss_nis-2.23.so
00007fc8c76e6000    4    4    4 rw--- libnss_nis-2.23.so
00007fc8c76e7000   88   20    0 r-x-- libnsl-2.23.so
00007fc8c76fd000  2044    0    0 ----- libnsl-2.23.so
00007fc8c78fc000    4    4    4 r---- libnsl-2.23.so
00007fc8c78fd000    4    4    4 rw--- libnsl-2.23.so
00007fc8c78fe000    8    0    0 rw---  [ anon ]
00007fc8c7900000   32   20    0 r-x-- libnss_compat-2.23.so
00007fc8c7908000  2044    0    0 ----- libnss_compat-2.23.so
00007fc8c7b07000    4    4    4 r---- libnss_compat-2.23.so
00007fc8c7b08000    4    4    4 rw--- libnss_compat-2.23.so
00007fc8c7b09000  1792   544    0 r-x-- libc-2.23.so
00007fc8c7cc9000  2048    0    0 ----- libc-2.23.so
00007fc8c7ec9000   16   16   16 r---- libc-2.23.so
00007fc8c7ecd000    8    8    8 rw--- libc-2.23.so
00007fc8c7ecf000   16   12   12 rw---  [ anon ]
00007fc8c7ed3000   12    8    0 r-x-- libdl-2.23.so
00007fc8c7ed6000  2044    0    0 ----- libdl-2.23.so
00007fc8c80d5000    4    4    4 r---- libdl-2.23.so
00007fc8c80d6000    4    4    4 rw--- libdl-2.23.so
00007fc8c80d7000   148   56    0 r-x-- libtinfo.so.5.9
00007fc8c80fc000  2044    0    0 ----- libtinfo.so.5.9
00007fc8c82fb000   16   16   16 r---- libtinfo.so.5.9
00007fc8c82ff000    4    4    4 rw--- libtinfo.so.5.9
00007fc8c8300000   152   132    0 r-x-- ld-2.23.so
00007fc8c8516000   16   16   16 rw---  [ anon ]
00007fc8c8525000    4    4    4 r---- ld-2.23.so
00007fc8c8526000    4    4    4 rw--- ld-2.23.so
00007fc8c8527000    4    4    4 rw---  [ anon ]
00007ffe12e67000   84   16   16 rw---  [ stack ]
00007ffe12fdd000    8    4    0 r-x--  [ anon ]
ffffffffff600000    4    0    0 r-x--  [ anon ]
---------------- ------- ------- -------
total kB      18252  1356   536

Lingid

https://et.wikipedia.org/wiki/Virtuaalm%C3%A4lu

https://www.androidauthority.com/what-is-virtual-memory-gary-explains-747960/

http://prex.sourceforge.net/doc/kernel.html

http://blog.scoutapp.com/articles/2015/04/10/understanding-page-faults-and-memory-swap-in-outs-when-should-you-worry