Paketihaldusest paigaldatud PostgreSQL kasutamine Debianiga

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

TODO

Keskkonna ettevalmistused

 • Paigaldada locales pakett ning vajalikud lokaadid, nt et_EE.UTF-8

Tarkvara paigaldamine

PostgreSQL paigaldamiseks sobib öelda

# apt-get install postgresql-8.4

mille tulemusena tekitatakse

 • kasutaja:grupp postgres:postgres

PostgreSQL contrib mooduleid jagatakse paketis postgresql-contrib-8.4, mille paigaldamiseks tuleb öelda

# apt-get install postgresql-contrib-8.4

contrib pakett sisaldab muuhulgas selliseid mooduleid

 • dblink
 • pgcrypto
 • adminpack
 • earthdistance
 • pgstattuple

contrib tarkvara paigaldatakse kataloogidesse

 • skriptid - /usr/share/postgresql/8.4/contrib
 • teegid - /usr/lib/postgresql/8.4/lib

Lokaadi muutmine

Juurkasutajana tuleb öelda, version on nt 8.4

# pg_dropcluster version main --stop

Moodustada uus baas näidates nt sobiva lokaadi

# pg_createcluster --locale et_EE.UTF-8 version main --start

contrib moodulite paigaldamine

contrib moodulite kasutamiseks tuleb reeglina laadida soovitud skeemi mooduliga kaasas olevad funktsioonid ja muud objektid.

dblink

dblink http://www.postgresql.org/docs/current/static/dblink.html võimaldab kasutada ühe andmebaasi päringutes teise andmebaasi andmeid.

Vajadusel näidata dblink.sql skriptis skeemirada

-- Adjust this setting to control where the objects get created.
SET search_path = dblink;

Paigaldamiseks tuleb laadida funktsioonid soovitud skeemi

$ psql -h 127.0.0.1 -U postgres test < /usr/share/postgresql/8.4/contrib/dblink.sql

pgcrypto

pgcrypto http://www.postgresql.org/docs/current/static/pgcrypto.html võimaldab kasutada andmebaasis krüptimise funktsioone.

Vajadusel näidata pgcrypto.sql skriptis skeemirada

-- Adjust this setting to control where the objects get created.
SET search_path = pgcrypto;

Paigaldamiseks tuleb laadida funktsioonid soovitad skeemi

$ psql -h 127.0.0.1 -U postgres test < /usr/share/postgresql/8.4/contrib/pgcrypto.sql

tsearch2

tsearch2 http://www.postgresql.org/docs/8.4/static/textsearch.html on täisteksti otsingu moodul.

Vajadusel näidata tsearch2.sql skriptis skeemirada

-- Adjust this setting to control where the objects get created.
SET search_path = tsearch2;

Paigaldamiseks tuleb laadida funktsioonid soovitad skeemi

$ psql -h 127.0.0.1 -U postgres test < /usr/share/postgresql/8.4/contrib/tsearch2.sql

PL-keeled

TODO

plpgsql

PL/pgSQL on üks PostgreSQL andmebaasi protseduuriline keel. Keele lisamiseks sobib öelda kas

$ createlang -h 127.0.0.1 -U postgres plpgsql movies

Ja tulemuse kontrollimiseks

movies=# select * from pg_language ;
 lanname | lanowner | lanispl | lanpltrusted | lanplcallfoid | lanvalidator | lanacl 
----------+----------+---------+--------------+---------------+--------------+--------
 internal |    10 | f    | f      |       0 |     2246 | 
 c    |    10 | f    | f      |       0 |     2247 | 
 sql   |    10 | f    | t      |       0 |     2248 | 
 plpgsql |    10 | t    | t      |     16446 |    16447 | 
(4 rows)

ehk otsekohesemalt

CREATE TRUSTED PROCEDURAL LANGUAGE 'plpgsql'
 HANDLER plpgsql_call_handler
 VALIDATOR plpgsql_validator;

plpython

# apt-get install postgresql-plpython-8.4

plperl

# apt-get install postgresql-plperl-8.4

Ja keele kirjeldamiseks andmebaasis tuleb öelda

 CREATE PROCEDURAL LANGUAGE 'plperlu'
  HANDLER plperl_call_handler
  VALIDATOR plperl_validator;

plproxy

PL/Proxy https://developer.skype.com/SkypeGarage/DbProjects/PlProxy tarkvara võimaldab esitada andmebaasist päringuid teise andmebaasi. Tarkvara paigaldamiseks sobib öelda

# apt-get install postgresql-8.4-plproxy

Keele lisamiseks tuleb öelda

$ psql -h 127.0.0.1 ... < /usr/share/postgresql-8.4-plproxy/plproxy.sql

ehk

CREATE FUNCTION plproxy_call_handler ()
 RETURNS language_handler AS '$libdir/plproxy' LANGUAGE C;
 
-- language
CREATE LANGUAGE plproxy HANDLER plproxy_call_handler;

pgpool-II

pgpool-II http://pgpool.projects.postgresql.org/ tarkvara ...

# apt-get install pgpool2

Kasulikud lisamaterjalid