OpenBSD ja Wifi

Allikas: Kuutõrvaja

Ettevalmistused

Wifi seadmete kasutamise eelduseks on arvusaadavalt seadme olemasolu arvutis, kusjuures operatsioonisüsteem peab seda seadet toetama. Nt paljudesse süleritesse integreeritud Intel PRO/Wireless 2200BG võrgukaardi kasutamiseks tuleb esmalt veenduda, et tuum on seadme ära tundnud

 # grep iwi /var/run/dmesg.boot                                                       
 iwi0 at pci2 dev 2 function 0 "Intel PRO/Wireless 2200BG" rev 0x05: irq 11, address 00:12:f0:18:40:e6
 # iwi0: flags=8802<BROADCAST,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    lladdr 00:12:f0:18:40:e6
    groups: wlan
    media: IEEE802.11 autoselect
    status: no network
    ieee80211: nwid "" 100dBm

Seejärel tuleb paigaldada kaardi firmware, mida jagatakse litsentsitingimuste tõttu eraldi paketina

 # pkg_add http://damien.bergamini.free.fr/iwifw/OpenBSD/iwi-firmware-3.0.tgz

Firmware paigutatakse kataloogi /etc/firmware.

Seadistamine

Wifi ühenduse kasutamiseks tuleb seadmele omistada sobivad võrguparameetrid, kõige lihtsamal juhul kui access point ei kasuta mingit krüptot öelda näiteks

 # ifconfig iwi0 172.16.1.2 netmask 0xffffff00 nwid loomaaed

Tulemusena peaks avanema selline vaatepilt ning saama nt pingida wifi võrgu teisi osalisi sh vaikelüüsi

 # ifconfig iwi0
 iwi0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    lladdr 00:12:f0:18:40:e6
    groups: wlan egress
    media: IEEE802.11 autoselect (OFDM54)
    status: active
    ieee80211: nwid auul chan 11 bssid 00:16:b6:d9:45:e1 77dB 100dBm
    inet 172.16.1.2 netmask 0xffffff00 broadcast 172.16.1.255
    inet6 fe80::212:f0ff:fe18:40e6%iwi0 prefixlen 64 scopeid 0x2

Lisaks tuleb enne võrgu kasutamist tõenäoliselt arvutile seadistada ka vaikelüüs ning näidata nimeserveri aadress.

Selleks, et wifi käivituks bootimisel automaatselt, peab fail /etc/hostname.iwi0 sisaldama rida

 inet 172.16.1.2 255.255.255.0 NONE nwid loomaaed

Access point

Eeldusel, et wifi võrgukaart seda toetab saab kasutada OpenBSD arvutit WAP (Wifi Access Point ehk AP) režhiimis. Nt sobivad selleks ath draiveriga töötavad kaardid. Access Pointina käivitamiseks tuleb öelda, antud juhul ei toimu andmete krüptimist

 ifconfig ath0 192.168.200.254 netmask 255.255.255.0 media autoselect mode 11b mediaopt hostap nwid SSID chan 11

Seejärel tuleb seadistada seda access pointi kasutavas kliendis käsitsi sama võrgu ip aadress ja näidata access point vaikelüüsiks. Access Pointis peab olema lubatud ruuting ja toimuva vajadusel NAT teisenduse tegemine.

Lingid